Energetikai tanúsítvány    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energetikai tanúsítvány

Mit jelent az energetikai tanúsítás?

Mikortól kötelező? Jogszabályok
Az energetikai tanúsítás követelményei

Az energetikai tanúsítvány díja, árjegyzék

Energia tanúsítvány online rendelése
Mi az energetikai tanúsítvány értelme?

Milyen épületekre terjed ki?

Mi a következő lépés a tanúsítás után?

Mit jelent az energetikai tanúsítás?

A tanúsítás megnevezésére nem alakult még ki egy általánosan elfogadott kifejezés, számos elnevezés használatos a folyamatra, például:

Energetikai tanúsítás - Energetikai besorolás - Tanúsítás - Zöldkártya - Energiapasszus - Épületenergetikai tanúsítvány - Energetikai audit - Energetikai felülvizsgálat - Zöld tanúsítvány - Lakcimke - Energiatanúsítvány - Energiaosztályba sorolás

Az energetikai tanúsítás törvényi szabályozása az alábbi rendeletekkel történt meg:
Épületek energiatanúsítása - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról - 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az energia tanúsítást érintő változtatások:

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelet.

Hogyan történik az épületenergetikai besorolás?


Az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a 4. § (7) bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával lehet kifejezni. A vizsgált ingatlan összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján a besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése a következő táblázatban foglaltak szerint történik.

Épületek energetikai besorolása - minősítési osztályok
Besorolás Százalékos viszony (%) Minőségi osztályának szöveges jellemzése
AA++ <40 Minimális energiaigényű
AA+ 40-60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA 61-80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB 81-100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC 101-130 Korszerű
DD 131-160 Korszerűt megközelítő
EE 161-200 Átlagosnál jobb
FF 201-250 Átlagos
GG 251-310 Átlagost megközelítő
HH 311-400 Gyenge
II 401-500 Rossz
JJ >500 Kiemelkedően rosszAA vagy ennél jobb besorolás akkor adható, ha

 • a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
 • a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
 • az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.

BB besorolás megszerzésének alapfeltételéről:


A megújuló részarány és az épülethatároló szerkezetek együttes hőszigetelő képessége csak egész épületre értelmezhető, így a többlakásos épületben lévő lakások tanúsításánál a BB besorolás megszerzésnek alapfeltétele a korábbi, egész épületre megszerzett BB besorolás.

Az energetikai besorolás megállapításának vizsgálati eszközei:

 • a referencia érték
 • a q-tényező, mint összehasonlító paraméter
 • megújuló részarány
 • az alkalmazott számítási módszertan
 • mérők, szabályozók alkalmazása

A referenciaértékről:


2016-ig a C energiaosztály jelentette a referenciaértéket, és ehhez képest határozták meg a többi energiaosztályt. (Ez a felület-térfogat aránytól függően 110-230 kWh/m2év volt.) 2016-tól a referenciaérték nem tartomány, hanem valóságos érték (100 kWh/m2év). Az ennél kevesebb energiaigényű ingatlanok BB, az ennél nagyobb fogyasztásúak CC, vagy rosszabb besorolásúak.


Az energia tanúsítvány kiállításáról:


Egész épület esetében számítással>>  vagy méréssel>>

Épületrész (önálló rendeltetési egység) esetében>>

Néhány változás 2016-tól:

 • eltűnt a felület térfogat arány (A/V) szerinti megkülönböztetés;
 • az irodára vonatkozó követelménnyel azonos követelmény került meghatározásra a legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló kereskedelmi épületekre;
 • oktatási épületekkel azonos követelmény került meghatározásra az előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületekre;
 • egyéb rendeltetésű épületeknél a referencia érték meghatározása során a követelmény értéket 10 kWh/m2/év-vel csökkenteni kell a 2.4. pont szerint
 • az iroda és kereskedelmi épülteknél a hűtött hasznos alapterület is a követelmény meghatározó elemévé vált.
 • ennek megfelelően a hűtött hasznos alapterület adatát is fel kell vinni tanúsítás során, és ellenőrzésre kerül iroda,- és kereskedelmi épület esetén.
2016. januártól a használatbavételi engedély kiadásakor alkalmazandó energetikai jellemzőknek kell megfelelniük az épületeknek. (A korábbi gyakorlat szerint az építési engedély kiadásakor hatályos jellemzőket kellett figyelembe venni.) Szigorították az összesített energetikai követelményértéket (az épületek elvi energiaigényét mutató szám). Míg egy új lakóház 230 kWh/m2 év értékkel kaphatott korábban használatbavételi engedélyt, 2016-tól ez legfeljebb 140 kWh/m2 év lehet.

Vissza az Energetikai tanúsítvány főoldalra > > >

További energetikai szolgáltatásaink:

Lakosság > > >     Intézmény > > >     Nagyvállalat > > >


Facebook > >

Hírlevél > >

Tanúsítvány megrendelés > >

Korszerűsítés > >

Pályázatok > >
Lakossági infó oldal > >

general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat