Energetikai beruházások TAO adókedvezménye


TAO beruházási adókedvezmény

Igénybevétele feltételei

Kik vehetik igénybe?

Kérjen ajánlatot!

TAO adókedvezmény mértéke

Energetikai audit szerepe

Mire igényelhető?

Cikkeink TAO témában

Vonatkozó jogszabályok


Hogyan érhet Ön el 30-50% adójóváírást?

Érdekli energetikai beruházás, korszerűsítés? Cége fizet társasági adót? Ez esetben feltétlenül olvasson tovább! Energetikai beruházások TAO adókedvezménye

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a társasági adó kötelezettségek mértékét. Az adó összegét a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes keret 70 %-áig - adókedvezmény formában - 2017. január 1-től energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.Kik vehetik igénybe az energetikai beruházások TAO adókedvezményét?

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

Ennek értelmében minden energiahatékonysági beruházás jogosult a társasági adókedvezményre, bár vannak kivételek, melyeket későbbi cikkünkben dolgozunk fel részletesen.Az adókedvezmény mértéke

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:

  • nagyvállalatoknál 30 %-át,
  • közepes vállalatoknál 40 %-át,
  • kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.
Igénybe venné? hívjon!
(06 1) 203 2710

Az adókedvezmény felső korlátja minden esetben 15 millió eurónak megfelelő forint.Az adókedvezmény igénybevételének feltételei, TAO igazolás

   1. Az adózónak rendelkeznie kell - a MEKH-nél regisztrált, akkreditált energetikai auditor által kiállított, -Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolással. Ez alátámasztja, hogy a beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

   2. Az adómegtakarítás olyan beruházásoknál vehető igénybe, melyek csökkentik a végsőenergia-fogyasztást, ezáltal energia megtakarítást eredményeznek. A beruházásnak olyan mértékű energia megtakarítást kell eredményeznie, amellyel csökken a mért vagy becsült fogyasztás a beruházás előtti adatokhoz képest.

A fentiek kimutatása energia audit elvégzése révén lehetséges, pozitív kimenet esetén igazolást állít ki az auditor.Az energia audit szerepe a társasági adó kedvezmény igénybevéte során

Kétféle energetikai felmérés szükséges az adókedvezmény igénybevételéhez

Az

1. Beruházást megelőző energetikai audit készítése:

  • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően - mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.
  • Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.
  • A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

2. Beruházást követő energetikai audit készítése:

  • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítását, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.
Segíthetünk?
(06 1) 203 2710Milyen energetikai beruházásokhoz vehető igénybe a TAO adókedvezmény?

A jogszabály a következőket mondja ki (176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet 4.§. b):

  • az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége;
  • ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
  • megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.
Milyen

Alapvetően elmondható tehát, hogy az áramtermelésen kívül szinte mindenre alkalmazható, amit vizsgálunk (áramtermelésre is abban az esetben, ha felhasználják.)

Az elszámolhatóság visszamenőleg is érvényes: a társasági adó törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet - mely 2017.07.05-én lépett hatályba - kimondja, hogy a hatályba lépést megelőzően (de 2017.01.01-ét követően) megkezdett beruházások esetében nem kell beruházást megelőző energetikai auditot készíteni, elegendő a beruházást követően energetikai auditot készíteni.

Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre. Az üzembe helyezés évében vagy az üzembe helyezés utáni évben és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.
Pannon Építőműhely Kft. - akkreditált auditor szervezet

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatos feladatok elvégzésében cégünk, mint akkredtiált auditor szervezet áll a cégek segítségére, mind az energetikai audit elvégzésében, mind a minőségi igazolás kiállításában.

Kapcsolatfelvétel > >TAO adókedvezmény jogszabályok:További energetikai szolgáltatásaink vállalatok részére:

Nagyvállalati energia audit

Energetikai tanúsítvány

Kötelező almérő telepítés

Épületdiagnosztika

Energetikai szakreferens
TAO adókedvezmény cikktár

 • Mikor kötelező almérő a TAO kedvezménynél? > >

 •   Az adókedvezmény igénybevétele előtt szükséges az almérő(ke)t felszerelni.

 • Energiahatékonysági beruházáshoz igénybe vett TAO almérő telepítéssel jár > >

 • Az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet tartalmazza az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás TAO adókedvezményének igénybevételekor szükséges almérő telepítéssel kapcsolatos tennivalókat.

 • Finanszírozási tipp vállalata energetikai korszerűsítéséhez > >

 • Most kétféle módon is rövidebb megtérülési idővel valósíthatók meg beruházásai: egyrészt egy 0%-os hitelprogram, másrészt a TAO kedvezmény révén, akár párhuzamosan is igénybe véve mindkét lehetőséget.

 • Csökkentse vállalkozásának rezsijét TAO adókedvezménnyel! > >

 • Az Európai Unió direktívájának megfelelően 20%-kal csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. Az állam ezt különféle ösztönzőkkel igyekszik segíteni, ezek egyike, hogy a társasági adót fizető cégek bizonyos energetikai beruházásaik költségét társasági adójukból jóváírhatják. Ezen energetikai beruházások három csoportba sorolhatók.

 • Hogyan csökkentheti társasági adóját? - újdonság! > >

 • Ha Önt is foglalkoztatja ez a kérdés, akkor bizonyára érdekelni fogja az a fejlesztési támogatás, mellyel adókedvezményhez juthat energetikai beruházásai után.

 • A beruházási adókedvezmény és ami mögötte van > >

 • Többször írtunk már a 2017 januárjában bevezetett beruházási adókedvezményről (röviden: Tao kedvezmény), amely alapján az energiahatékonysági célú beruházások után lehet bizonyos adójóváírást alkalmazni. A hozzánk érkezett kérdésekből azonban úgy látjuk, érdemes arról is beszélnünk, hogy mit jelentenek pontosan azok a fogalmak, amelyek az igénybevétel feltételeinél előkerülnek. A Tao. tv. alapján a vállalkozások adójóváírást igényelhetnek az energiahatékonysági célú beruházás elvégzésére, illetve az üzembe helyezést követő fenntartására.

 • Ezt jó, ha tudja a TAO adókedvezményről! > >

 • Sokat cikkeztünk már az idén júliusban bevezetett új társaságiadó-kedvezményről (röviden: Tao. tv.), mely az energiahatékonysági célú beruházások körét érinti. Van azonban egy fontos kérdés, ami többször is felmerül a támogatás kapcsán. Vajon hogyan kell eljárni akkor, ha a vállalat egyéb állami támogatást vesz igénybe a beruházáshoz?

 • Napelemre is igényelhető a beruházási adókedvezmény? > >

 • Időről időre felmerül a kérdés, hogy vajon hosszú távon valóban megéri-e a napelemes rendszerek telepítése. Ez a dilemma nem csak a családi házak, hanem a vállalkozások esetén is gyakran előjön. Utóbbiak esetében a kérdés pedig így hangzik: vajon nagyban is megéri?

 • Hogyan készül és mit tartalmaz az energiahatékonysági minőség igazolás? > >

 • Azok, akik már hallottak az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményéről (Tao. tv.), netán el is indultak az adómegtakarítás felé vezető úton, bizonyára találkoztak már a „minőség igazolás” kifejezéssel (teljes nevén: energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolás). E nélkül ugyanis nincs adókedvezmény. Lássuk, hogyan is áll össze egy ilyen, a Tao. tv. szerint előírt igazolás, és mit kell tartalmaznia!

 • KKV-k épületenergetikai fejlesztésére lesz lehetőség! > >

 • Az épületállomány energiahatékonyságának javítása a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésével tervezi megvalósítani a Kormány. A cél elérését a kis- és középvállalkozások bevonásával tervezik megvalósítani.

 • Zöldítene vállalkozásán? Most adókedvezmény jár érte! > >

 • Korábban már írtunk arról, hogy 2017 januárjától társasági adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek az energiahatékonyságot célzó beruházásokat valósítanak meg és üzemeltetnek. Nem minden esetben lehet azonban kiaknázni ezt a lehetőséget. Mutatjuk, milyen beruházásokra jár a visszatérítés.

 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása nélkül nincs adókedvezmény! > >

 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételeket a kormány az 1996. évi LXXXI. törvényben szabályozza (TAO törvény). Az előző cikkünkben arról írtunk, hogy milyen beruházásokra vonatkozik az adókedvezmény, most pedig a szükséges minőségi igazolás témáját járjuk körbe.

 • Új energiahatékonysági adókedvezmény jelent meg a Tao törvényben > >

 • Az elmúlt héten egy új társaságiadó-kedvezménnyel bővült a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.). A változás az energiahatékonysági célú beruházások körét érinti.

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye - Távhőt használók számára > >

 • A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása a(z) 47. §-hoz - alapján a Távhő tv. alanyai igénybe vehetik majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét az alábbiak szerint: 

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye: az igénybevétel feltételei > >

 •   A Kormány rendeletben szabályozza majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának, az adózó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletes feltételeit. Alábbi cikkünkben a jelenleg ismert feltételekről adunk tájékoztatást.

 • Új fogalmak a szabályozásban: energiahatékonysági beruházások > >

 •   Mint korábban írtuk, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye várható 2017-től. Ennek kapcsán is több új fogalom kerül bevezetésre, melyekkel fontos tisztában lennie az érintetteknek.

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye esetében elszámolható költségekről: > >

 •   A törvény javaslat alapján lehetőség nyílik társasági adókedvezmény igénybevételére energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Melyek az elszámolható költségek?

 • Hogyan tovább az energiaaudit után? - A TAO beruházási adókedvezményről > >

 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási adókedvezményről: Azon vállalatok, melyek számára energetikai szakemberek már kimutatták, milyen egyedi energetikai korszerűsítések elvégzése indokolt náluk, 2017-től beruházási adókedvezményt vehetnek igénybe a fejlesztéseknél a törvényjavaslat szerint. Nem csak a nagyvállalatokat érintheti ez a lehetőség!


  general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat