Energetikai koncepció - Energiatakarékos megoldások

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ


Teljeskörű energetikai tanácsadás 6 modul alapján

Energetikai koncepciónk az épületek energiafelhasználását átfogóan - a homlokzatok hőszigetelésétől kezdve a kazán hatásfok vizsgálatán keresztül a számlák egységárainak átvizsgálásáig - azaz a teljes energetikai rendszert figyelembe véve vizsgálja.

A hat különböző modul segít felmérni, hogy melyik területen mekkora összeg „folyik el” feleslegesen és milyen energiatakarékosságot eredményező beruházások végezhetők el a leggyorsabb megtérüléssel.

A teljeskörű koncepció kidolgozásához az alábbi modulok vizsgálata szükséges:

Energia koncepció - építészet Építészet Energia koncepció - gépészet Gépészet Energia koncepció - villamos Villamos energia
Energia koncepció - vízgazdálkodás Vízgazdálkodás Energia koncepció - számlaaudit Számlaaudit Energia koncepció - Felhasználói szokások Felhasználói szokások


Energia koncepció - építészet I. modul: építészet

A fűtésre és hűtésre fordított költségek csökkentését célozza építészeti felmérésünk és javaslattételünk. A lehűlő szerkezetek szigetelésével, a nyílászárók cseréjével optimalizálhatja épületei (lehűlő felületeinek) energiaveszteségét, ezáltal radikálisan csökkentheti fűtésszámláját, valamint a nyári hónapokban hűtésre fordított energiafogyasztását.

Mindent tudni annyit jelent, mint mindent kézben tartani

A számítási módszerünk (amelyet a 7/2006. TNM rendelet szabályoz) felhasználásával végzett háromszintű vizsgálat során teljes képet kap épülete jelenlegi és felújítás utáni állapotára vonatkozóan:

  • az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőiről,
  • a fajlagos hőveszteség tényezőről, valamint
  • az összesített energetikai jellemzőkről, ami az épület energetikai besorolását, a „Zöldkártyát” jelenti.
Ráadásul az lehűlő szerkezeteken keletkező energetikai veszteséget egy évre vonatkoztatva kWh-ban valamint forintban is kifejezzük, és megállapítjuk az egyes szerkezetek energetikai felújításának beruházási költségét és a beruházás megtérülési idejét.

Fontos eleme vizsgálatunknak, hogy az építészeti és gépészeti adatok felhasználásával kiszámoljuk az épület „elvárt energiaszintjét”, ezt az energiafelhasználást tudja optimális esetben elérni, megfelelő üzemeltetéssel.

Az utcát felesleges fűteni

A kinyert adatok elemzésével, a komplex építészeti javaslattétel során meghatározzuk, hogy az épület lehűlő felületein milyen energiatakarékosságot eredményező szigetelési munkálatokat célszerű elvégezni, illetve, hogy szükséges-e a nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése, ezenkívül meghatározzuk a feleslegesen fűtött épületrészeket.

Javaslatunk kiterjed az energetikailag ésszerű és viszonylag alacsony költséggel járó építészeti megoldások felsorolására is, például: belső udvar lefedése, télikert hozzáépítése stb.

A filtrációs - légcseréből, szellőzésből adódó - hőveszteség csökkentésének lehetőségét is vizsgáljuk, és a nyári túlmelegedés elkerülése érdekében is javaslunk intézkedéseket.

Beruházási költség kalkuláció, megtérülés számítás

A javasolt beruházásokhoz költségeket, megtakarítást és megtérülést párosítunk, így az energetikai beruházások és azok elemei is összehasonlíthatóvá válnak. Ezen beruházási számítások garantálják, hogy megfelelő tulajdonosi döntés születik, így valósítva meg az energiatakarékos, költséghatékony üzemeltetést.


Építészet - Gépészet - Villamos energia - Vízgazdálkodás - Számlaaudit - Felhasználói szokások

Energia koncepció - gépészet II. modul: gépészet

Az optimálisan megválasztott gépészeti berendezések alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz, növelik a komfortérzetet, a fejlettebb technológiáknak köszönhetően pedig - magas hatásfokon, alacsony károsanyag-kibocsátás mellett - energiatakarékos üzemeltetést biztosítanak.

Kulcskérdés a hőtermelés

Első lépésként a hőtermelő eszközöket vizsgáljuk, amelyek kora, teljesítménye, üzemi hőmérséklete elárulja, hogy indokolt-e cseréjük, korszerűsítésük. Elemzésünk tárgyát képezi továbbá a kazánok hatásfok vizsgálata. Ezek mellett megvizsgáljuk, hogy kazánjai gazdaságosan kiválthatók-e megújuló energiával üzemelő eszközökre – biomassza alapú kazánra, hőszivattyúra vagy napenergiát hasznosító berendezésekre.

Hulladékhő, füstgáz hőhasznosítás

Az Energetikai koncepció kiemelt figyelemmel foglalkozik a jelenleg is ingyenesen rendelkezésre álló hőforrások hasznosítási lehetőségével, ilyen hőforrás lehet az épületüzemeltetésből vagy a technológiából származó hulladékhő vagy akár a hagyományos kazánok füstgáza.

A költségek a részletekben vesznek el – egyéb épületgépészeti berendezések vizsgálata

A megtermelt hőt a felhasználás helyére kell szállítani, ennek módja és a hőelosztás vizsálata is fontos eleme az energetikai felmérésnek. A szigeteletlen vezetékeken, valamint az elégtelen szabályozás miatt elveszített energia mind feleslegesen elégetett összeget jelent Önnek.

Az igények felmérése után megvizsgáljuk helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás, valamint a szakaszokra bontott hőelosztás lehetőségét. Tanácsot adunk a megfelelő manuális vagy automata szabályozórendszer kialakítására - ennek keretében meghatározzuk az optimális radiátorszelepek, strangszabályzók és fűtési keringtető szivattyúk kategóriáját.

Használati melegvízre – a fűtéssel ellentétben – az év minden napján szükségünk van. Itt is csökkentheti kiadásait. Megvizsgáljuk, hogy mennyi meleg vizet használ, valamint, hogy optimálisabb lehet-e egy külön - kizárólag a meleg víz készítésére használt - kazánt beépítenie. Az adatok felhasználásával elemezzük a napkollektoros rendszer létjogosultságát, létrehozandó méretét, és az adatok alapján meghatározzuk a melegvíz-tároló szükségességét, kapacitását.

Manapság a korszerű épületek elengedhetetlen kelléke a hűtéstechnika. A növekvő komfortigényeknek megfelelően, javaslatokat teszünk hűtéstechnikája korszerűsítésére, optimalizálására.

Az ingatlan szigetelése és a nyílászárók cseréje után az épület – szakszóval mondva – légtömör lesz. A professzionális szigetelés már önmagában jelentős költségcsökkentést jelent Önnek, de a komfortérzet és a további megtakarítások érdekében szükséges lehet a szabályozott szellőzés kialakítása.

Energiatakarékos üzemeltetés, környezetbarát módon – Javaslattétel

Komplex épületgépészeti javaslattételünk kitér berendezéseinek méreteire is. Amennyiben korszerűsítésre szorulnak vagy méretük elnagyolt, netán nem elegendő az Ön ingatlanjainak optimális fűtéséhez-hűtéséhez, javaslatunk a szükséges teljesítményt nyújtó gépészetet ajánlja Önnek.

Rendszere kiemelkedő költséghatékonyságát biztosítják továbbá azok az általunk javasolt CO2-kibocsátást csökkentő, környezetbarát technológiák is, amelyek megújuló vagy kedvező árú és hatásfokú energiaforrást használnak.

Beruházási költség kalkuláció, megtérülés számítás

Javaslataink mellé beruházási költséget, megtakarítást párosítunk, majd a megtérülés számítása teremti meg az energiatudatos döntés lehetőségét, valamint az intézkedések optimális sorrendjét.


Építészet - Gépészet - Villamos energia - Vízgazdálkodás - Számlaaudit - Felhasználói szokások

Energia koncepció - villamosIII. modul: Villamos energia

Az energetikai kiadásai között minden bizonnyal a villamosenergia költsége a második legnagyobb tétel. Energetikai koncepciónk ennek csökkentésére is ad Önnek javaslatokat.

Növekvő hatékonyság – csökkenő villanyszámlák

Első és legkézenfekvőbb lépés a fogyasztás csökkentése. Elkészítjük az épület villamos energia fogyasztóinak ABC analízisét, így előtérbe kerülnek a fogyasztást igazán meghatározó eszközök. A vizsgálat során egyrészt a nagy fogyasztású berendezések, másrészt a hosszú ideig használatban lévő kisebb fogyasztású eszközök átvilágítása történik meg.

Energetikai koncepciónk kiterjed a világítástechnika, a gépészeti és egyéb eszközök vizsgálatára. A fűtési és használati melegvíz keringtető szivattyúk összesen akár több kW teljesítményűek is lehetnek, ezek a fűtési szezonban folyamatosan működnek. Itt javaslataink követésével akár 50%-os villamosenergia-megtakarítást is elérhet, amit tovább növelhet, ha a helyiségeket egyedi hőmérsékletszabályozással látja el – természetesen ebben is számíthat ránk.

Világítás - mindig a megfelelő megoldást!

A világítás vizsgálata során elsődleges feladat az adott igénynek leginkább megfelelő energiatakarékos fényforrások felkutatása. Energetikai koncepciónk a korszerű fénycsöves technológiák mellett kiterjed a LED-es és az indukciós technológiák vizsgálatára is. Fontos hozadéka lehet a világítástechnikai korszerűsítésnek, hogy a korszerű világítótestek hőtermelése is jóval kisebb, mint a hagyományos izzóké, így a túlzott hőt nyáron klímával kell visszahűteni. Télen ez a hő nyereségként fogható fel, de az így előállított energia mintegy háromszoros költséggel bír a földgázhoz képest.

Klíma és szerver-hűtés optimalizálás

Teljeskörű energetikai vizsgálatunk kiterjed a meglévő klímák és szellőztetőberendezések vizsgálatára is, ezen rendszerek újragondolása - az adott igénynek megfelelő megoldás kimunkálása - szintén szerves része az Energetikai koncepciónak. Külön vizsgáljuk a szerver-szobák, szerver-helységek hűtésének optimalizálási lehetőségeit, ezen megoldások esetében rendkívül kedvező megtérülési idők prognosztizálhatóak.

Villamosenergia-hálózat vizsgálata

További költség-csökkentési lehetőség a tarifák helyes használatával kapcsolatos, ezt a lehetőséget részletesen a számlaaudit modulban vizsgáljuk. Nagyfogyasztók esetében megtakarítást jelenthet:

  • a meddőenergia kezelése, és így az esetleges büntetések elkerülése;
  • a lekötött teljesítmény optimális megállapítása, amellyel az alapdíj csökkenthető;
  • a berendezések szünetmentes üzemeltetésének újragondolása, amellyel szintén az alapdíjat csökkentheti.

Szakértő számítások és gondolatok – Javaslattétel

Objektív és szubjektív szemlélettel meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyeket érdemes megtennie, hogy csökkentse villamosenergia-költségét.

Beruházási költség kalkuláció, megtérülés számítás

A meghatározott intézkedésekhez beruházási költségeket rendelünk, megadjuk az elérhető megtakarítás mértékét, és ezáltal meghatározásra kerül a megtérülési idő. Ezen adatokat felhasználva könnyen eldöntheti, hogy melyik beruházást végzi el először és mit hagy utoljára.


Építészet - Gépészet - Villamos energia - Vízgazdálkodás - Számlaaudit - Felhasználói szokások

Energia koncepció - vízgazdálkodás IV. modul: Vízgazdálkodás

A legnagyobb költséget jelentő fogyasztókat már tárgyaltuk, de nem feledkezhetünk el a vízről sem, melynek fogyasztása – főleg a nyári hónapokban – szintén tetemes kiadást jelenthet. Nem beszélve arról, hogy ha kevesebb vizet fogyasztunk, a környezetünknek is segítünk, ráadásul az esetleges nyári vízkorlátozó rendelkezéseknek is könnyebben eleget tudunk tenni.

A víz kincs, amelyet vétek pazarolni

Helyszíni felmérésünk során megvizsgáljuk épületeinek vizes helyiségeit, vizet használó berendezések típusát, mennyiségét, állapotát, valamint a vízfelhasználás egyéb területeit is. Amennyiben szükség van rá, megvizsgáljuk az öntözőrendszer gazdaságosságát, az esővíz hasznosítás lehetőségeit vagy akár uszodatechnikája működését.

A vizsgálat alapján kiszámoljuk, vagy – amennyiben a pontos számítások technikai akadályba ütköznek – meghatározzuk az egységek vízfogyasztását, ezáltal az épület(ek) összfogyasztását.

Javaslattétel

A vizsgálat kalkulált értékei alapján javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen berendezésekkel tudja jelenlegi vízfogyasztását csökkenteni. Meghatározzuk azt is, hogy esetleg van-e lehetőség az ívóvíz használatának kiváltására. Például locsoláshoz felesleges az ívóvizet használnia drágán, amikor az esővíz lényegében ingyen rendelkezésére áll.

Igény szerint az ún. szürkevíz (kézmosásnál és mosásnál keletkező víz) kezelésére és újrafelhasználási lehetőségeire is adunk javaslatot, ezzel további költségcsökkenést, és környzettudatosabb gazdálkodást érhet el.

Beruházási költség kalkuláció, megtérülés számítás

A berendezések mellé beruházási költséget társítunk, megtakarítást számítunk, majd a megtérülési idő elemzésével meghatározhatja, hogy érdemes-e adott technológiával leváltani a jelenlegit.


Építészet - Gépészet - Villamos energia - Vízgazdálkodás - Számlaaudit - Felhasználói szokások

Energia koncepció - számlaaudit V. modul: Számla- és szerződésaudit

Legyünk szolgáltatóink partnere, ne csak vásárlója

Azt hihetnénk, hogy számláink végösszegét csak energiatakarékos beruházásokkal, épületeink, berendezéseink korszerűsítésével csökkenthetjük. Azonban számos lehetőségünk van arra is, hogy fogyasztásünk és szükségleteink ismeretében kedvezőbb árat érhessünk el energiaszolgáltatóinknál. Koncepciónk ezt sem hagyja figyelmen kívül.

Egységárak csökkentése

Az energiapiacon is lehetőségünk van arra, hogy szabadon válasszuk meg szolgáltatónkat. Ezzel a lehetőséggel sok fogyasztó nem él, egyrészt az elérhető előnyök ismeretének hiánya miatt, másrészt mert eddig nem foglalkoztak ezen lehetőséggel. Pedig a költségek csökkentése legegyszerűbb módon a piacralépéssel elérhető kedvezőbb egységárral érhető el. Ha már a szabadpiacról vásárolja az energiát, megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi, kialkudott árhoz képest tudna-e további megtakarítást elérni.

Lekötött teljesítmények csökkentése

Sokan indokolatlanul nagy teljesítményt kötnek le, és ennek havi díja feleslegesen terheli őket. A fogyasztási adatok elemzésével és az építészeti és épületgépészeti modulok alkalmazásával meghatározzuk, hogy Önnek mekkora teljesítménylekötésre érdemes szerződnie, megvizsgálva az esetleges időszakos túllépési lehetőségeket.

A lekötött teljesítmény további csökkentése - gáz és áram esetében is - a megfelelően automatizált korlátozó eszközök beépítésével valósulhat meg. A fogyasztók számbavételével meghatározzuk a korlátozható eszközöket, ami után a teljesítménylekötést eredményező beruházás teljeskörű kivitelezését biztosítjuk.

Téves számlázás visszaigénylése

Jogszabályi változások miatt bizonyos fogyasztók jogosultak visszaigénylésre. Számlái alapján megállapítjuk, hogy Ön beletartozik-e ebbe a körbe, és jogosult lehet-e visszatérítésre a szolgáltatótól.

További lehetőség a költségek optimalizálására

Bizonyos nagyfogyasztóknál a meddőenergia sávon kívüli értéke esetén (kapacitív 0% fölött, induktív 20% fölött) büntetést kell fizetni. Fázisjavító berendezéssel ezt a problémát ki lehet küszöbölni, ahogyan ezt a villamosenergia részben taglaltuk.

Szintén meghatározó a csúcsidei és csúcsidőn kívüli energiafelhasználás aránya, ill. a fogyasztások csoportosításával, automatizálással is teljesítménylekötés-csökkentést lehet elérni a villamosenergiáról szóló modul szerint.

Javaslattétel

A fentiek alapján meghatározzuk, hogy melyek azok a területek, ahol érdemes lépéseket tennie a szolgáltatóval való szerződéskötésben, -módosításban, illetve az épületen belüli energiafelhasználás csoportosításában. A folyamatot projektmenedzsmenttel támogatjuk.


Építészet - Gépészet - Villamos energia - Vízgazdálkodás - Számlaaudit - Felhasználói szokások

Energia koncepció - Felhasználói szokások VI. modul: Felhasználói szokások elemzése

Az egyik legegyszerűbb költségmegtakarítási mód, ha tudatosan, odafigyelve használjuk fogyasztóinkat. Az energiatakarékosság ezen módja azt biztosítja, hogy csupán az épület lakóinak, használóinak szemléletformálása - gyakorlatilag fizikai beavatkozás nélkül - csökkenti kiadásainkat.

Odafigyelünk, hogy odafigyeljenek

Az épületek fizikai tulajdonságainak meghatározásán túl kiadásait nagyban befolyásolják az épületét használók. Tapasztalatunk szerint várhatóan 10% költségmegtakarítással bír, ha a dolgozók tudják, hogy figyelik a fogyasztásukat. A mérőórák rendszeres szemmel tartása – és a részletes adatok elemzése – is ösztönző hatású.

Érdemes azonban elmagyarázni mindenkinek, hogy a takarékoskodás közös feladatunk. A felhasználói szokások pontos megismerésére kérdőíves felmérést végzünk. Amiben megvizsgáljuk, hogy az épületeit használók mennyire környezettudatosak, tájékozottak, illetve energiatakarékosak. Kérdéseink néhol sugallják a helyes viselkedést, ám sok helyen törekszünk elrejteni a felhasználói felelősséget, hogy releváns információkat tudjon meg.

Igény szerint általános tájékoztató anyagot készítünk az egyes épületek funkciója szerint, így a felhasználók hasznos tudásanyagra tehetnek szert, miképpen tudják környezetüket védve munkahelyükön, illetve akár otthon is energiaszámláikat csökkenteni.

Bármilyen beruházást is tervezünk, nem szabad szem elöl tévesztenünk, hogy a korszerű épület energiafelhasználása is lehet pazarló, ha nem megfelelően üzemeltetik.

Energiatudatos szemlélet - Javaslattétel

A kérdőív kiértékelése után meghatározzuk azon pontokat, ahol az épület használói tájékoztatásra, edukációra szorulnak. Megtakarítás csak akkor érhető el, ha mindenki magáévá teszi a környezettudatos és gazdaságos energiafelhasználás alapszabályait.
Energia tanácsadás


   Energetikai koncepció > >     Energia kontroll > >     Szakmai partnerség > >general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat