Pannon Építőműhely Kft. - Adatkezelási nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A Pannon Építőműhely Kft. fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét, ennek megfelelően jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat arról, hogy cégünk

 • hogyan gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait
 • milyen adatokat gyűjt és
 • hogyan használja fel azokat,

illetve, miért van szükség ezekre az adatokra, és milyen előnye származhat ebből Önnek.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van vagy az Önt, mint érintettet megillető jogokkal kapcsolatosan kérdései vannak a Pannon Építőműhely Kft. felé, úgy az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2018. május 25-én történt.

Tartalom:

1. ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

1.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettség-vállalásunk

1.2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

1.3. Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

2. KAPCSOLATFELVÉTELI VAGY HÍRLEVÉL ŰRLAP ESETÉN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

2.1. Miként kezeljük az űrlapon keresztül megadott személyes adatait?

2.2. Milyen személyes adatokat kezelünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül?

2.3. Hogyan kezeljük a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait?

3. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOKRÓL

3.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

3.2. Adathordozhatósághoz való jog

3.3. A személyes adatok törlésének joga

3.4. Az adatkezelés korlátozásának joga

3.5. A tiltakozás joga

3.6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

4. HOGYAN ÓVJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

5. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL

5.1. A webtárhely és hírlevél rendszer szolgálatók

5.2. Websütik és más technológiák

6. KAPCSOLATFELVÉTEL

1. ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

1.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettség-vállalásunk

Törekszünk biztosítani a birtokunkba kerülő valamennyi személyes adat védelmét, felelősségteljesen kezelni személyes adatait és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Mindez alapján a következő alapelvek betartása mellett köteleztük el magunkat:

 • Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek;
 • Amennyiben átadta személyes adatait, azokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk Önnel és/vagy amelyekhez Ön hozzájárult;
 • Mindenkor a lehető legkevesebb, legszükségesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Ha a begyűjtött személyes adatokra időközben kiderül, hogy már nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

1.2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az Önnek biztosított szolgáltatásunk függvényében változik (pl. a honlapunkon történő böngészését elemezhetjük IP címe alapján vagy hírlevél feliratkozáskor megadja adatait vagy amikor kapcsolatfelvételi űrlapunkat vagy adatlapjainkat tölti ki ajánlatkéréshez vagy információ kéréséhez).

Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük Öntől közvetlenül:

 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok) amikor ajánlatkérő űrlapjainkat tölti ki; vagy hírleveleinkre iratkozik fel;
 • Az ügyfélszolgálati telefonvonalon folytatott beszélgetéseink adatai;
 • Böngészési adatok, például a felkeresett oldalak, a látogatás dátuma és helye, valamint IP cím;
 • Közösségi oldal profilok;
 • Más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg és Ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről.)

1.3. Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy

 • a lehető legjobb online élményt nyújthassuk Önnek;
 • minél inkább az Önt érdeklő információkat juttassuk el Önnek;
 • az Ön munkájához szükséges adatlapokat juttassuk el Önnek az űrlapon szereplő válaszai alapján.

Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

 • feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk Önnek vagy felvegyük Önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy ajánlatkérésére;
 • fejlesszük és javítsuk termékeinket, szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;
 • információkat közöljünk Önnel és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre (g+, LinkedIn, Facebook) történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;
 • megismerjük és felmérjük ügyfeleink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet. Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk. Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

2. KAPCSOLATFELVÉTELI VAGY HÍRLEVÉL ŰRLAP ESETÉN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

2.1. Miként kezeljük az űrlapon keresztül megadott személyes adatait?

A Pannon Építőműhely Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő honlapokon található űrlapokon Önnek lehetősége van ajánlatot, tájékoztatást, adatlapokat vagy műszaki adatlapokat kérni. Azért, hogy a kérdésére, kérésére válaszolni tudjunk, Ön megadja nevét és e-mail címét, megadja a kérdése tárgyával kapcsolatos információkat, majd ezen személyes adatokat a Pannon Építőműhely Kft., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, az adatok kezelésére - az alábbiak elfogadásával - hozzájárulását adja.

2.2. Milyen személyes adatokat kezelünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül?

A kezelt személyes adatok körét a feltett kérdés megválaszolásához szükséges személyes adatokra, azaz az alábbiakra korlátozzuk:

 • kérdező neve és e-mail címe;
 • kérdező telefonszáma, cége neve, munkaköri érintettsége, szakmai érintettsége, üzemeltetett ingatlan okán érintettsége, településnév;

Az érintett a fentiekben meghatározott személyes adatok megadásával kifejezetten hozzájárul a személyes és különleges adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.

2.3. Hogyan kezeljük a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag a kapcsolatfelvételre szolgáló felületen feltüntetett célból és a szükséges terjedelemben kezeljük. Fontos megemlíteni, hogy

 • hírlevélfeliratkozás esetén a Webgalamb rendszerében is tároljuk az Ön személyes adatait, mivel a hírleveleket ebből az adatbázisból küldjük ki. A Webgalamb adatkezelési nyilatkozatát itt> találja. Továbbá
 • a honlapunkon szereplő Google űrlapokat kitöltők adatait a Google rendszere tárolja, a saját szerverén. A Google adatkezelési nyilatkozatát itt> találja.

Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk. Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

3. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOKRÓL

Személyes adatainak Pannon Építőműhely Kft. általi kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címre írva gyakorolhatja.

3.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címen.

3.2. Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatók. Ez azt jelenti, hogy mozgathatók, másolhatók, valamint elektronikusan továbbíthatók. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik;
 • az adatkezelésre az Ön kérése teljesítése érdekében kerül sor;
 • az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

3.3. A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 • személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat megadta számunkra; vagy
 • visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
 • tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait cégünk jogos érdekei (pl. a honlapjainkon szerezhető felhasználói élmény általános javítása) miatt kezeljük;
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címen. Minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

3.4. Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 • személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot, minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

3.5. A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

3.6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

4. HOGYAN ÓVJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását.

5. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL

5.1. A webtárhely és hírlevél rendszer szolgálatók

A webtárhely szolgáltató és a hírlevélszolgálató esetében (amely cégek a szolgáltatás biztosítása érdekében szükségesek a kommunikációs folyamatban) meggyőződünk afelől, hogy cégünkhöz hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket. Cégünkben nem történik határon túlra történő adattovábbítás.

5.2. Websütik és más technológiák

Websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a honlapunkat vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat vagy valamely mobil alkalmazást használja.

Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

 • az Ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
 • az Ön által használt eszköz IP címe;
 • az Ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
 • az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

Weboldalaink a Google Analytics-t, a Google Inc ("Google") webelemző szolgáltatását használják. A Google Analytics ún. cookie-t, szövegadatot ment a számítógépedre, így teszi lehetővé a weboldal használat elemzését. Az ezen a cookie-n keresztül nyert információk (beleértve az IP-címét is) a Google egyik amerikai szerverén kerülnek tárolásra. A Google felhasználja ezeket az adatok azon célból, hogy a weboldalunkkal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje és ebből egy riportot készítsen a weboldal aktivitásáról a weboldal üzemeltetője részére, valamint további - a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos - szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik személlyel megoszthatja, amennyiben ez törvényileg előírt vagy ha a harmadik személy a Google megbízásából feldolgozza az adatokat. A cookie-k installálását a számítógépeden lévő böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatod. Azonban felhívjuk figyelmed, hogy ezáltal nem leszel képes weboldalunk minden funkcióját teljes körűen alkalmazni. A weboldal igénybevételével elfogadod, hogy a Google az adataidat a fentiekben leírt módon és célból feldolgozza.

A Google adatkezelési irányelveit az alábbi oldalon olvashatja.

6. KAPCSOLATFELVÉTEL

Hol érhet el bennünket? Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@pannonmuhely.hu e-mail címen. Minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Pannon Építőműhely Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7.A I/108

Tel.: +36 1 203 2710

E-mail: adatvedelem@pannonmuhely.hu

Adószám: 14673135-2-43

Web: www.pannonmuhely.hu

general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat