Az energetikai szakreferensről

1. Feladatai

Mi az energetikai szakreferens feladata?

 • Jelentések készítése
  • havi jelentést készít a szervezet számára tevékenységéről, a tárgyhavi energiafogyasztásról, illetve a fogyasztás változásairól, annak értékeléséről, energiamegtakarítási eredményekről
  • éves jelentést készít a havi jelentések alapján. Ennek határideje a tárgyévet követő év május 15. napja, tartalmában pedig beszámol a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről, az elért energia megtakarítási eredményekről. Ez utóbbit a szervezetnek nyilvánossá kell tennie honlapján is.
 • Üzemeltetési folyamatokban
  • javaslattétel a fejlesztésekre
  • megoldások keresése felmerülő probléma esetén
 • Auditálási vagy ISO rendszer bevezetési folyamatban
  • részvétel, figyelemmel kísérés,
  • működtetés elősegítése
 • Szemléletmód formálás

Elő kell segítenie az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták megerősítését a szervezetnél, mind a működésben, mind döntéshozásnál is. Konkrétan:

  • figyelemmel kíséri az energiafelhasználás változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
  • jelentéseket készít tevékenységéről a szervezet számára, melyek tartalma és rendszeressége rendeletileg szabályozásra kerül.
  • közreműködik jelentések elkészítésében,
  • részt vesz a foglalkoztatására köteles gazdálkodó szervezet alkalmazottai körében az energiahatékonysági szemlélet kialakításában.
 • egyéb energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

2. Személye:

Ki lehet energetikai szakreferens ?

Energetikai szakreferens a vállalattól munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy és gazdálkodó szervezet is lehet.

Elvárások energetikai szakreferens feladatokat ellátó természetes személyek felé:
 • büntetlen előélet;
 • a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség;
 • legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlat;
 • szakmai vizsgát teljesített.
 • köteles éves továbbképzésen részt venni és ötévente szakmai megújító vizsgát tenni.
Elvárások energetikai szakreferens feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet felé:

Energetikai szakreferens az a gazdálkodó szervezet lehet, amellyel fent említett természetes személy

 • munkaviszonyban,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
 • társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése az őt foglalkoztató szervezet kötelezettsége! A MEKH auditori névjegyzéket vezet, szakreferensi jegyzéket nem, így a biztonság és további gazdasági előnyök érdekében javasolt vagy regisztrált auditort vagy auditori szervezetet megbízni a feladattal.

Milyen szakreferenst érdemes választania egy vállalatnak? Javaslataink:

 • Képesítése, regisztrációi rendben vannak: el tudja végezni a 4 évente aktuális energetikai auditot is
 • Szakmai tapasztalata van a nagyvállalati energia auditok terén
 • Referencia: energetikai koncepciók, monitoring, tanúsítás területén jártasságot szerzett, mellyel bizonyíthatóan képes átlátni a teljes energia gazdálkodási folyamatot.
 • Saját energiamenedzsment rendszere eszköztárát biztosítani tudja a megbízó szervezet számára, így munkakörét az adatgyűjtéstől kezdve az elemzésen át az adatszolgáltatásig bezáróan önállóan elvégezni képes. Ennek révén és ezzel együtt valós energiaköltség megtakarítás elérését, illetve a költségek kézben tartását is biztosítja azáltal, hogy teljes monitoring rendszer megtervezését, működtetését is meg tudja oldani.
 • Előny, ha rendelkezik olyan háttérrel (cég), mellyel a munkájával járó nagymértékű adminisztrációs igényeket ellátni képes.
 • Önálló adatkezelésre képes nagy mennyiségű adatállomány esetén is.

3. Milyen előnyökkel jár a szakreferens alkalmazása?

Amellett, hogy a szervezet törvényi előírást teljesít, energetikai szakreferensek révén lehetősége nyílik konkrét energetikai költségmegtakarítások elérésére.

Ahhoz tehát, hogy a szervezet e törvényi kötelezettségének teljesítése mellett konkrét megtakarításokat -nem csupán a lehetőségek szintjén- legyen képes kimutatni, azaz a konkrét költségmegtakarítás is biztosított legyen, érdemes megfelelő auditori tapasztalattal, technikai infrastruktúrával és szellemi (team) kapacitással rendelkező energetikai auditor céget megbízni a feladattal. Ennek előnyei energetikai pályázatoknál, monitoring rendszer kiépítésénél is megmutatkoznak majd.

Ön még nem ügyfelünk? Érdeklődése esetén kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot:


Adatlapot kitöltöm > >general building contractor - english © 2009-2019 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: