Energetikai szakreferens


Mi az energetikai szakreferens feladata?

 • havi jelentés készítése a szervezet számára a tárgyhavi energiafogyasztásról, a fogyasztás változásairól, értékeléséről, energiamegtakarítási eredményekről;
 • éves jelentés a havi jelentések alapján, a tárgyévet követő év május 15-i határidővel. Az éves szakreferensi jelentés tartalmazza a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztéseket és az elért energia megtakarítási eredményeket is. Az éves szakreferensi jelentést a szervezetnek nyilvánossá kell tennie honlapján.
 • üzemeltetési folyamatok hatékonyságának növelése: javaslattétel a fejlesztésekre, ill. felmerülő probléma esetén megoldások keresése
 • auditálási vagy ISO rendszer bevezetési folyamatbanvaló részvétel, ill. a működtetés elősegítése
 • szemléletmód formálás: energiahatékonysági szemléletmód elősegítése, az energiahatékony magatartásminták megerősítése az operatív működés és a döntéshozás során
 • egyéb energiagazdálkodással kapcsolatos eseti feladatok ellátása

Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai szakreferens a vállalattól munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy és gazdálkodó szervezet is lehet.

Elvárások energetikai szakreferens feladatokat ellátó természetes személyek felé:
 • a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség, büntetlen előélet;
 • legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlat;
 • szakmai vizsga, éves továbbképzések és ötévente szakmai megújító vizsga.
Elvárások energetikai szakreferens feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet felé:
 • energetikai szakreferens az a gazdálkodó szervezet lehet, amellyel fent említett természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése az őt foglalkoztató szervezet kötelezettsége! A MEKH auditori névjegyzéket vezet, szakreferensi jegyzéket nem, így a biztonság és további gazdasági előnyök érdekében javasolt vagy regisztrált auditort vagy auditori szervezetet megbízni a feladattal.


Milyen szakreferenst érdemes választania egy vállalatnak?

 • megfelelő képesítéssel, regisztrációval rendelkezik, 4 évente megújítja az energetikai auditor vizsgát
 • szakmai tapasztalata van a nagyvállalati energia auditok terén
 • referencia: energetikai koncepciók, monitoring, tanúsítás területén jártasságot szerzett, mellyel bizonyíthatóan képes átlátni a teljes energia gazdálkodási folyamatot
 • saját energiamenedzsment rendszere eszköztárát biztosítani tudja a megbízó szervezet számára, így munkakörét az adatgyűjtéstől kezdve az elemzésen át az adatszolgáltatásig bezáróan önállóan elvégezni képes. Ennek révén és ezzel együtt valós energiaköltség megtakarítás elérését, illetve a költségek kézben tartását is biztosítja azáltal, hogy teljes monitoring rendszer megtervezését, működtetését is meg tudja oldani
 • előny, ha rendelkezik olyan háttérrel (cég), mellyel a munkájával járó nagymértékű adminisztrációs igényeket ellátni képes
 • önálló adatkezelésre képes nagy mennyiségű adatállomány esetén is

Milyen előnyökkel jár a szakreferens alkalmazása?

A törvényi előírások teljesítése mellett megfelelő energetikai szakreferenssel lehetősége nyílik konkrét energetikai költségmegtakarítások elérésére.

Ahhoz hogy az Ön szervezete a törvényi kötelezettségének teljesítése mellett konkrét megtakarításokat - nem csupán a lehetőségek szintjén - érjen el, érdemes megfelelő auditori tapasztalattal, technikai infrastruktúrával és gyakorlattal rendelkező energetikai auditor céget megbízni. Igény esetén az energetikai szakreferens támogatást nyújt az energetikai pályázatok során és az almérési rendszer kiépítésénél is.
Az energetikai szakreferens szolgáltatásra vonatkozóan egyedi ajánlatot készítünk.

Ön még nem ügyfelünk?

Érdeklődése esetén kérjük, hogy töltse ki az
ajánlatkérő űrlapot > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat