Energia audit, TAO    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energia audit előnyei

TAO beruházási adókedvezmény

Számlaaudit
Intézmények energia auditja

Gazdasági társaságok energia auditja

12/27/EU Nagyvállalati Energia Audit
Pénzügyi források a korszerűsítésekhez

Energetikai költségcsökkentés

Energetikai koncepció

Az épületek fenntartására fordított energia teszi ki energiafelhasználásunk mintegy 40 %-át. Az épületek üzemeltetése megoldható lenne a jelenleg felhasznált energiaszint 80-90 %-os csökkentésével is. Tényleg megoldható ez?! Igen! Önnek az energia auditunk révén lehetősége nyílik:

  • konkrét energiaköltség megtakarításra
  • akár a megtakarítások révén is elérhető optimális korszerűsítésekre
  • adott esetben a törvényi megfelelésre (pl. nagyvállalatok kötelező auditja esetében)
  • startra kész pályázati állapot elérésére

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK ADÓKEDVEZMÉNYE: TAO KEDVEZMÉNY

Energiahatékonysági célú beruházásokat érintő társaságiadó-kedvezménnyel bővült a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.). Az adókedvezmény energiahatékonysági célú beruházások elvégzésére, valamint ezek üzembe helyezése utáni fenntartására igényelhető.

Az igénylés feltételei:

  • Vállalatmérettől függően az adókedvezmény 30-50 százalékos lehet, de semmiképpen sem haladhatja meg a 15 millió eurót.
  • Energiahatékonysági igazolással kell rendelkezni (energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolás teljes nevén)
   A Tao tv. szerint ilyen igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal névjegyzékében regisztrált energetikai auditor vagy auditáló szervezet állíthat ki. (Cégünk regisztrált auditori szervezet.) A minőségi igazolás kiállítása úgy történik, hogy az auditor először a beruházást megelőzően készít állapotfelmérést, illetve becslést az elérhető energiamegtakarítás mértékéről, majd az üzembe helyezést követően elkészíti és átadja az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot. Ez utóbbi már tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és az üzembe helyezéssel elért energiamegtakarítás értékeit is.

A vállalatok beruházásainak mindenképpen csökkentenie kell a mért vagy becsült energiafogyasztást, azaz energiamegtakarítást kell eredményezniük. A támogatás a beruházás befejezését követően is igényelhető. További tudnivalók TAO - beruházási adókedvezménye témában > >


MI AZ ENERGIA AUDIT LÉNYEGE?

  • Részletes helyszíni felmérés és mérnöki elemzés eredményeképpen meghatározzuk valamennyi épület ill. fogyasztási hely költségmegtakarítási lehetőségét
  • Minden energetikai beruházás bekerülési költségét és az elérhető megtakarítást kimutatjuk
  • Meghatározásra kerül az épületek elvárható energiaszintje, ezáltal - a tényleges fogyasztással összevetve - elemezhetővé válik a fogyasztói magatartás

MIT NYÚJT ÖNNEK AZ ENERGIA AUDIT?

  • Világos képet kap arról, hogy melyek a legkedvezőbb megtérülésű fejlesztések
  • Energetikai veszteségfeltárást, így megtudhatja, hogy mely területen mennyi energiaveszteség keletkezik
  • Lépéselőnyt, hiszen a részletes adatok és elemzés birtokában a megjelenést követően néhány napos határidővel beadható energetikai pályázat
  • Beruházási költség nélkül realizálható megtakarításokat határoz meg
  • Energetikai tanúsítvány elkészítését
  • Hőkamerával és egyéb műszerekkel végzett épületdiagnosztikát
  • Előnyöket:
Vizsgált terület Előnyök
rövidtávú gazdaságosság megtakarítás az üzemeltetésben
hosszútávú gazdaságosság megtakarítás a teljes életciklus alatt
ökológia CO2 megtakarítás, károsanyag kibocsátás
építészet korszerű, üzembiztos épületszerkezetek csökkentése
szociológia környezettudatos gondolkodásmód erősítése


ENERGETIKAI KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Hogyan készül az energia audit?

  • Helyszíni felmérés során rögzítjük a helyszín építészeti, gépészeti, villamos energia és vízrendszerének pontos és részletes műszaki paramétereit
  • Átvilágítjuk az energiaszerződéseket, különös figyelemmel a visszaigényelhető és a megtakarítható tételekre
  • Megvizsgáljuk és elemezzük a fogyasztási szokásokat
  • A felmérés során rögzített adatokat és észrevételeket mérnök munkatársaink által elemezzük
  • Konkrét fejlesztési javaslatokat teszünk
  • Gazdaságossági számításokat végzünk, mely eredményeképpen a javaslatokat beruházási költség nélküli intézkedésekre, illetve rövid- közép- és hosszú távú megtérülések szerint csoportosítjuk

Szolgáltatásunk az épületek energiafelhasználását átfogóan - a homlokzatok hőszigetelésétől kezdve a kazán hatásfok vizsgálatán keresztül a számlák egységárainak átvizsgálásáig - azaz a teljes energetikai rendszert figyelembe véve vizsgálja.

Ennek alapján hat különböző modul segít felmérni, hogy melyik területen mekkora összeg "folyik el" feleslegesen és milyen energiatakarékosságot eredményező beruházások végezhetők el a leggyorsabb megtérüléssel. A legrövidebb megtérülési idők ismeretében az energetikai stratégia megalkothatóvá válik. Az energia költségek elemzése során konkrétan megállapítjuk a különféle korszerűsítések által biztosított megtakarításokat és a megtérülési időt. Ezen túlmutatóan szakmailag támogatjuk a tulajdonosi döntést oly módon, hogy az egyes fejlesztési lehetőségeket konkretizáljuk, beruházási költség és megtérülés szempontjából összehasonlíthatóvá tesszük.

Számlaaudit

Az energiafogyasztás vizsgálata során keressük a szerződésekben és számlákban rejlő - energiaszolgáltatótól és fogyasztástól független - megtakarítási lehetőségeket. Szoftveres optimalizálással tudjuk biztosítani a gazdaságos üzemeltetést. Bővebben a számlaauditról > >

  • Múltbeli megtakarítások:
   Keressük az energia szolgáltatótól visszaigényelhető tételeket (elmúlt 2 évre visszamenőleg)
  • Jövőbeni megtakarítások:
   Javaslatokat teszünk a fejlesztésekre, melyekkel további megtakarítást érhetünk el. 

A vizsgálatok műszaki háttere

Ügyfeleink rendelkezésére állnak a hőhamerás vizsgálatok, a műszeres nedvességmérés, a mobil a adatgyűjtés és tobábbá az állandó tulajdonosi jelenlétet biztosító energia monitoring rendszerünk (Kontroll Rendszer).

Bővebben az audit módszertanáról (Energetikai koncepció) >>

Audit típusai

1. Intézmények energia auditja - korszerűsítési programok

Lehetőséget biztosítunk kórházak, iskolák és egyéb egyházi, önkormányzati - állami intézmények számára fogyasztástól és energiaszolgáltatótól független megtakarítások felkutatására, továbbá:

  • a költségek radikális csökkentésére vonatkozó vezetői döntések előkészítésére
  • a fejlesztési lehetőségek főbb irányvonalainak meghatározására az ehhez kapcsolódó beruházási és megtérülési kalkulációk megtételével
  • a beruházási rangsor felállítása révén az egyes fejlesztések prioritási sorrendjének meghatározására
  • több épület üzemeltetése esetén az egyes épületek beruházási rangsorának meghatározására
  • az intézmény végigkísérésére az alapvizsgálatoktól a pályázati anyagok leadásáig

Megtakarításból pályázati előkészületek?

Van rá mód. Bővebb tájékoztatásért látogasson el intézményi információs oldalunkra > >

Néhány eddigi projektünk bemutatása > >

2. Gazdasági társaságok energia auditja

Kis, közép és nagyvállalatoknak egyaránt!
2015 és 2020 között mintegy évi 75 milliárd forint jut energiahatékonysági beruházásokra uniós forrásokból. Ennek 17%-át a vállalati energiahatékonysági beruházások kapják. Ez elég lehet mintegy húszezer kis- és kétezer közepes vállalat, valamint kb. kétszáz nagyvállalat energiahatékonyságának javítására.
Nagyvállalatoknak a 2012/27/EU direktívája szerinti kötelező auditot kell elvégezni 2015. december 5-i határidővel. (Erről bővebben > >) Az EU-s szabályozásnak megfelelően a közeljövőben várható, hogy a kis- és középvállalatok számára is előírnak egy kötelező energia auditot.

Ezt nem szükséges azonban megvárni, hiszen az audit nem egy újabb teher, hanem valós költségcsökkentő tényező lehet!

A Pannon Épületenergetika szolgáltatásai révén biztosítja az épületek energiafelhasználásának és üzemeltetési költségeinek kontrollját. Az energetikai felmérések alapvető célja egyrészt a valós energiaköltség megtakarítások felkutatása, másrészt a költségoptimalizálás. Ezen felül, korszerűsítés tervezése esetén, a beruházási költségek, megtérülési idők és a megtakarítások mértékének összevetésével kijelöljük a fejlesztési prioritásokat a tudatos és racionális döntés érdekében.
A több panelből álló energetikai felmérések tehát jelentős költség megtakarítást és finanszírozási megoldásokat is eredményeznek minden gazdasági társaság számára, tevékenységi ágazattól függetlenül.

Termelő vállalkozások esetében a termelés, gyártás komplexitását szem előtt tartva kínálunk átfogó megoldást, mely keretében biztosított valamennyi, az energiaköltségek alakulását befolyásoló tényező elemzése és optimalizálása. A program részeként támogatjuk energia racionalizálással kapcsolatos törekvéseiket az üzemeltetés és a termelés terén egyaránt. A program elemeit a gyártó cégek számára készített információs oldalunkon tekintheti meg.

   Hotelek > >   

 Irodaházak > > 

Gyártó cégek > >

Nagyvállalatok kötelező auditja (2012/27/EU) > >3. Kötelező Energia Auditok

 • 12/27/EU Nagyvállalati Energia Audit

E kötelező auditot olyan mélységben kell elkészíteni, hogy kellően arányos és reprezentatív legyen annak érdekében, hogy megbízható képet adjon a szervezet energiagazdálkodásáról. Az energiahatékonyságot szem előtt tartva életciklus-költség elemzésre épülő beavatkozási lehetőségek kerülnek megfogalmazásra, beruházást nem igénylő, támogatás nélkül is elvárt módon megtérülő, illetve támogatást igénylő fejlesztési lehetőségek szerint kategorizálva.

A tartalom meghatározásánál további releváns szempont, hogy a törvényi megfelelésen túl támasztunk-e egyéb követelményt az audittal szemben. A jogszabályi kötelezettség jó alkalmat teremthet a teljes szervezet energetikai átvilágítására. Ez esetben nem a reprezentativitás, hanem a teljes körűség elve érvényesül.

A 12/27/EU energia audit két fajtája:

  1.  Egyszerűsített audit, melynek célja a törvényi megfelelés.
  2.  Részletes audit, melynek lényege, hogy konkrét fejlesztési javaslatokat is tartalmaz, tehát a jelenlegi helyzet elemzésén túl kijelöli a fejlesztési célokat is a jövőbeni energiaköltség megtakarítás érdekében.

Az audit törvényileg előírt részei:

  1.   Épületek auditja (szerződések, fűtés, villamos energia, víz, kommunális, felhasználói szokások)
  2.   Folyamatok auditja (termelés)
  3.   Szállítás auditja

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése értelmében cégünk akkreditált auditor szervezetként került regisztrálásra (névjegyzéki jelölés: EASZ-01-23/2016).

Amennyiben a nagyvállalatok kötelező energia auditja érdekli, kérjük töltse ki az alábbi előzetes adatlapot:

Adatlapot kitöltöm > >

Bővebben a kötelező nagyvállalati auditról információs oldalunkon tájékozódat > > 

Legfrissebb cikkek:

 • Milyen típusú energia auditok léteznek? > >

 • Kötelező és nem kötelező auditokat különböztetünk meg. A nagyvállalati audit, illetve a közintézmények számára az audithoz hasonló EMIT kötelezően elkészítendők. A többi, lent felsorolt audit révén lehetősége nyílik konkrét energetikai megtakarítások elérésére és az energiahatékonyság felé tett optimális döntések meghozására.

 • Kötelező energetikai audit 2019. december 5-ig! > >

 • Az a nagyvállalat, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett, és ezt követően nem menetesült valamely oknál fogva a kötelezettség alól, a következő energetikai auditálást 2019. december 5-ig kell elvégeztetnie.

 • Számokkal alátámasztott megtérülést vár? > >

 • Kötelező nagyvállalati energia auditálás ipari vállalatok részére is! Ön a vállalata vagy ipari létesítménye: Energiafogyasztásának csökkentését kívánja elérni? Elsősorban a rövid megtérülés érdekli, de a költségmentes energiacsökkentési módok is foglalkoztatják? Nyugat- és Észak-Európában bevált gyakorlatnak megfelelően kíván eljárni energetikában is? Ezen felül cége kötelezett a 12/27 EU nagyvállalati auditra?

 • Közös európai energiamegtakarítási célok 2030-ig! > >

 • 32,5 százalék európai szinten közös energiamegtakarítási célban egyeztek meg Európa vezetői a 2020 utáni évtizedre. Ez a nemzeti energiamegtakarítási kötelezettségek enyhe erősítését is jelenti.

 • Önkormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozások energetikai kötelezettségei > >

 • Milyen kötelezettségei vannak a költségvetési szerveknek és a helyi önkormányzatoknak?

 • Intézmények korszerűsítése – hogyan és miből? > >

 • Már nem csak az energiaköltségekre fordítható összegek szűkössége, hanem a szigorodó jogszabályi előírások is rákényszerítik az önkormányzatokat a tudatos épületüzemeltetésre és az ezzel járó energetikai korszerűsítésekre. 

 • A közintézmények Energiamegtakarítási Intézkedési Tervéről > >

 • A Pannon Épületenergetika munkatársai elkészítik a közintézmények számára törvény által előírt  Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet. Mit kell tudni erről a Tervről?

 • Hogyan lehet megfigyelni (tökéletesen kontrollálni) egy, a gyártásban kiemelt szerepű berendezést? > >

 • A rövid válasz: almérő segítségével. Az almérő az ipari cégeknek egyértelműen segíthet a gyártósoron belül a kiemelt berendezések megfigyelésében, ugyanis, a mért teljesítmény romlása egy közeli meghibásodásra is utalhat, amiről a karbantartók így idejében értesítést kapnak. A megelőző karbantartás segítségével a gyártók elkerülhetik a meghibásodás okozta számottevő költségekkel járó leállásokat.

 • Hogyan érheti el egy vállalat az energiahatékonyságot? > >

 • Energiahatékonyságra ösztönzés – A MAGÁNSZEKTOR SZERVEZÉSÉBEN Az ország energiaimport függőségének csökkentése mindannyiunk érdeke. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, tisztában kell azzal lennünk, hogy „Magyarország jelenleg GDP-je hat százalékát költi energiaimportra, ami az uniós átlag kétszerese. Az ország az elmúlt években az egyik legmagasabb GDP-arányos energiaimport- számlát fizette az Unióban. A külső energiaimport függőség csökkentése mérsékelné a fosszilis tüzelőanyagok árának ingadozásából eredő hatásokat és fokozná az energiabiztonságot.” (Forrás: 2016. évi országjelentés>> ) 2014-ben a felhasznált energiahordozók 61,1 százaléka származott külföldi forrásból. 

 • Mi a helyzet az energiahatékonysági piacon? > >

 • A MEHI 2015 márciusában megkérdezte az energiahatékonysági szektorban működő vállalkozásokat arról, hogy milyen üzletmenetre számítanak 2015-ben. A felmérés során az is kiderült, milyennek értékelték a cégek a múlt évet, és mik a főbb veszélyek, kihívások. Az energiahatékonysági ágazat teljes spektruma részt vett a felmérésben, a szigetelőanyag-gyártóktól, kivitelezőkön, épületgépészeti rendszerek gyártóin, forgalmazóin, kivitelezőin, finanszírozókon, tervezőkön, szolgáltatókon keresztül. A kérdésekre több mint ötven cég válaszolt, amelyek között mintegy fele-fele arányban vannak külföldi, illetve magyar többségi tulajdonban levők.

  Kötelező és nem kötelező auditok || Önkormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozások || Kötelező energetikai audit 2019. december 5-ig! || Intézmények korszerűsítése – hogyan és miből || Energia audit || EU energiahatékonyság 2020 után is! || Energiamegtakarítási Intézkedési Terv || Optimalizálja cége energia költségeit || KEHOP-5.2.10 || Energiamonitoring közintézményekben || A MEHI képzése || Nyertes pályázatok utánkövetése || Nyertes energetikai pályázatok? || Energia audit: fél év haladék || Az energetikai szakreferensről || Közintézmények! || A cél az energiahatékony vállalatirányítás || Ne halogassuk az energia auditot! || Korszakváltás az Energiahatékonyságban || Cégünk akkreditált auditor szervezet! || Kötelezettségek - mentességek: energia audit || Energiahatékonysági pályázat városoknak || Az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről || A kötelező energia audit törvényi módosulásai || Energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztató honl || Nagyvállalatok kötelező regisztrációjáról (MEKH) || Hat követendő zöld nagyváros || Technológiai tevékenység auditálása || Fogalomtár - energetikai audit, auditor, energiaha || A bérlők kötelezettsége Energia auditálás témakörb || Mit jelent az energetikai audit teljessége? || Tanúsítvány kontra audit || Az energetikai auditorokról || Energia audit- hazai szabályozás || 12/27/EU energia audit – GY.I.K. || 7 MW-os naperőmű épül Pécsett || Fenntartható település? Megéri! || A 2012/27/EU energia audit tartalma || A logisztikai Híradó az energia auditról || Auditorok hivatalos jegyzéke || Miben tud segíteni az energetikai szakértő? || Milyen határidőkre érdemes odafigyelni? || Létesítménygazdálkodás az egészségügyben || 2012/27/EU energia audit költségcsökkentő szerepe || Az ISO 50001 megújítása || Az előadit fogalma: mit takar ez? || ISO 14001 versus ISO 50001 || ISO 50001 előnyei és alkalmazása || 52.000 dollár megtakarítás évente || Intézményvezetők figyelmébe! || Energetikai felújítás Esztergomban || Települések pályázati előkészületei || Pályázati előkészületek a Szent Margit Kórházban || Egyházi épületek energiahatékonysága || Mikor nevezhetünk egy várost fenntarthatónak? || intézmény angol || Szombathely városának energetikai projektje || Évi 10 milliós megtakarítást ért el a Nyírő Gyula || Sikeres pályázatok? || Korszerűsítések finanszírozása megtakarításokból || Díjmentes felülvizsgálati lehetőség kórházak számá ||


  Hogyan biztosíthat Ön pénzügyi forrásokat a korszerűsítésekhez?

  A Pannon Épületenergetika szolgáltatásai révén elért jelentős energia költség megtakarítások egyrészt lehetőséget teremtenek Önöknek újabb korszerűsítések (és így további megtakarítások) megvalósítására, másrészt a költséghatékonyságon túl biztosítják a startra kész pályázati helyzetet is, újabb bevételi források elérése érdekében.

  Az energia optimalizálást célzó alapszolgáltatásaink által elért megtakarítások több esetben lefedik a teljes körű szolgáltatáscsomagjaink bekerülési költségét is, melyek újabb, nagyobb mértékű költségmegtakarításon túl finanszírozási lehetőséget is teremtenek további fejlesztésekhez. Néhány példa ügyfeleink számára elért energetikai megtakarításokról:  

  Projektbemutatók

  online prospektus

  general building contractor - english © 2009-2019 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
  Szerző: | Weblapkészítés