Energetikai tanúsítvány - Milyen épületet szükséges tanúsítani?

Energetikai tanúsítvány    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energetikai tanúsítvány

Mit jelent az energetikai tanúsítás?

Mikortól kötelező? Jogszabályok
Az energetikai tanúsítás követelményei

Az energetikai tanúsítvány díja, árjegyzék

Energia tanúsítvány online rendelése
Mi az energetikai tanúsítvány értelme?

Milyen épületekre terjed ki?

Mi a következő lépés a tanúsítás után?

Milyen épületekre terjed ki a rendelet hatálya?

Az energetikai tanúsítást minden épületre el kell végezni, amelyben az előírt lég- ill. komfortállapot fenntartásához energia felhasználása szükséges. Általános szabály, hogy az ingatlan értékesítésekor vagy bérbevételekor energetikai tanúsítvány kell készíttetni, de néhány kivételt megfogalmaz a rendelet. Ennek értelmében nem kell tanúsítványt készíteni:
 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • hitéleti célra használt épületre;
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C- ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
Az épületek energetikai besorolását a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szabályozza, ami alapján a megfelelőséget három mutató kiszámításával kell alátámasztani:
 • az egyes határoló szerkezetek (pl.: külső falak, nyílászárók) tényezőinek hőátbocsátási  megfelelőssége 
 • az épület fajlagos hőveszteségének megfelelőssége, figyelembe véve az épület felület/térfogat arányát 
 • az összesített energetikai jellemző megfelelőssége, az épület teljes energiaszükségletének (fűtés, melegvíz előállítás, szellőzés, gépi hűtés, világítás) éves mértéke, figyelembe véve az épület felület/térfogat arányát
A tanúsítványok kiállításának korábbi egy típusa helyett háromra bővül a kiállítás hatékonyabbá tétele érdekében. Ezek a következők:

1. Egész épület tanúsítása számítással 2. Egész épület tanúsítása méréssel 3. Épületrész tanúsítása

Mi változott egész épület számítással történő tanúsítása esetén?

A módszer azonos a 2015 év végéig alkalmazottakkal. A különbség az, hogy kiegészítésre kerül:
 • a fajlagos hőtároló tömeg adatának feltöltésével
 • a q-tényezővel mint besorolás összehasonlító paraméterrel
 • a BB vagy annál jobb besorolás esetén a megújuló részaránnyal
Épületrész (önálló rendeltetési egység) esetében a tanúsítás csak számítással készülhet, méréssel nem. Önálló rendeltetési egységnek számít, ha ameghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiségnek vagy helyiségcsoportnak, a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Mi vonatkozik az épületrészek tanúsítására?

 • Tanúsításkor nem kell megadni az adatfelvitel során a megújuló részarányt, q- tényezőt, és ahhoz szükséges épületre vonatkozó A, V és A/V értéket, csak releváns értékeket kell jelölni az alátámasztó munkarészben.
 • BB vagy annál jobb besorolásnál meg kell hivatkozni az egész épület tanúsítványát, amiben az épületrész van. Tehát épület részét képező rendeltetési egységre akkor állítható ki BB vagy annál jobb besorolás, ha az egész épület megfelelt a q-tényező követelményének és ezt külön tanúsítványban igazolták.

Néhány változás a 2015-ös évben még érvényes szabályokhoz képest:

 • eltűnt a felület térfogat arány (A/V) szerinti megkülönböztetés;
 • az irodára vonatkozó követelménnyel azonos követelmény került meghatározásra a legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló kereskedelmi épületekre;
 • oktatási épületekkel azonos követelmény került meghatározásra az előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületekre;
 • egyéb rendeltetésű épületeknél a referencia érték meghatározása során a követelmény értéket 10 kWh/m2/év-vel csökkenteni kell a 2.4. pont szerint
 • az iroda és kereskedelmi épülteknél a hűtött hasznos alapterület is a követelmény meghatározó elemévé vált.
 • ennek megfelelően a hűtött hasznos alapterület adatát is fel kell vinni tanúsítás során, és ellenőrzésre kerül iroda,- és kereskedelmi épület esetén.

 • Új építésű épületeknél

  2016. januártól a használatbavételi engedély kiadásakor alkalmazandó energetikai jellemzőknek kell megfelelniük az épületeknek. (A korábbi gyakorlat szerint az építési engedély kiadásakor hatályos jellemzőket kellett figyelembe venni.) Ez hatással van az energetikai tanúsítványokra is. 2021. első napjától a közel nulla energiaigény lesz a követelmény a lakóépületekre, ezért akkortól a használatbavételi engedély kiadásának is ez lesz a feltétele.

  Az energiaigény 2021-től fele lesz a 2017-esnek! Akkortól már - helyben termelt - megújuló energiát is használniuk kell a lakóépületeknek.


  Energetikai tanúsítvány főoldal > > >

  További energetikai szolgáltatásaink: Lakosság > > >     Intézmény > > >     Nagyvállalat > > >
  Tanúsítvány megrendelés > >

  Korszerűsítés > >

  Lakossági infó oldal > >

general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat