Energetikai szakreferens: A vállalatok kötelezettségei

1. Szakreferens alkalmazása

Energetikai szakreferens alkalmazása

A kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet köteles legalább egy, a szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst foglalkoztatni. Ebbe a körbe nem csupán nagyvállalatok kerülhetnek!

Ugyanis a szervezetek kötelesek energetikai szakreferenst alkalmazására, ha a tárgyévet megelőző 3 évben a szervezet éves energiafogyasztási átlaga több mint 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3400 GJ hőmennyiség.

A gazdálkodó szervezeteknek 2018. június 30-ig kell megfelelniük az első vállalati adatszolgáltatási kötelezettségnek, azaz eddig kell elkészíteniük első éves jelentésüket energiafelhasználásukról és energia megtakarításukról. A nagyvállalatoknak erre 2017. június 30-ig volt a határidő.

2. Tájékoztatási kötelezettség

Az energetikai szakreferens foglalkoztatására köteles gazdálkodó szervezet köteles 30 napon belül tájékoztatni a Hivatalt- természetes személy alkalmazása esetén - az energetikai szakreferens nevéről. Ezen felül - mind természetes személy, mind gazdálkodó szervezetként funkcionáló energetikai szakreferens esetén - az energetikai szakreferens foglalkoztatásával kapcsolatos, kormányrendeletben meghatározott adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról is tájékoztatni kell a hivatalt.

3. Almérő telepítés kötelezettsége

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény alapján a gazdálkodó szervezeteknél az energiafolyamatok nyomon követésére almérő telepítés szükséges. A kötelező almérő telepítést kedvezményes áron vállaljuk azon ügyfeleink részére, amely cégeknél a szakreferens feladatkört is ellátjuk megbízás keretében.

Szankciókról:

A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens foglalkoztatására köteles gazdálkodó szervezetet, amely kötelezettségeinek nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható! Az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege 3 m Ft.

A bírság összegének megállapításakor figyelembe veszik a jogsértés súlyát, a jogsértő állapot fennállásának időtartamát, a jogsértéssel elért vagyoni előny mértékét, a jogsértő piaci helyzetét, befolyását; utolsó összevont (konszolidált) beszámoló szerinti, ennek hiányában a gazdálkodó szervezet nyilvántartása szerinti nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét, a magatartás felróhatóságát, a korábbi jogsértő magatartást, a jogsértő állapot megszüntetése érdekében tett tevékenységet.

2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról 2016. december 21-én lépett érvénybe. A szakreferens bejelentése ezen időponttól az érintett szervezet kötelessége. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételérol szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ön még nem ügyfelünk? Érdeklődése esetén kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot:


4. Lehetoség az Energia auditban foglaltak végrehajtására

Energia Audit vs Energetikai szakreferens

Nagyvállalatoknak 2016. december 31-ig kötelező volt elkészíteni az energetikai auditot, és 4 évente azt meg is ismételniük. Az audit elvégzése azonban önmagában nem garantálja, hogy az abban foglalt korszerűsítési, költségcsökkentési célzatú változtatások meg is valósuljanak. Az optimális és az auditok révén biztosítottan megalapozott fejlesztéseket azonban állami beruházási támogatás révén meg lehet valósítani, és ezt a szakreferens által végzett munka is előmozdítja.

Tehát az auditban kimutatott - energia költség csökkentést és korszerűsítést célzó fejlesztési javaslatokat szakmai és adókedvezmény formájában megmutatkozó támogatással könnyebben végre lehet hajtani. Épp ezért kell a szakreferensnek éves jelentéseket készítenie. Tulajdonképpen a 4 évente elkészített auditokban foglaltak megvalósítását a szakreferens képes felügyelni, menedzselni. (Épp ezért kell körültekintően kiválasztani a szakreferens személyét.)

Alábbi cikkeinkben olvashatnak bovebben energiahatékony beruházok állami támogatása témakörben:

A beruházási adókedvezményrol>> || Új fogalmak a szabályozásban>> || Az igénybevétel feltételei>> || Elszámolható költségekrol>>Facebook icon Pannon Építomuhely kft. Google+ icon Pannon Építomuhely kft.

Az alábbi energetikai szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

Audit

Tanúsítvány

Energia monitoring

Épületdiagnosztika

Beruházások TAO adókedvezménye

Almérő telepítés

Energetikai szakreferens cikktárMint jelent a telephely szintű szakreferens?

Mint jelent a telephely szintű szakreferens? A jogszabály szerint a szakreferens tevékenység a során az energia adatokat vállalati szinten kell elemezni, ami a telephelyek fogyasztására és elemzésére nem feltétlen terjed ki.
A telephely szintű szakreferensről »


Energetikai szakreferens szolgáltatás jelentős kedvezményekkel

Energetikai szakreferens szolgáltatás jelentős kedvezményekkel 1 ÉVIG INGYENES A SZAKREFERENSÜK, ha cégünket bízza meg az energia audit elkészítésével 3 HÓNAPIG INGYENES A SZAKREFERENSÜk, ha cégünket bízza meg az almérő telepítéssel is ALMÉRŐ RENDSZERTERVEZÉST 50% KEDVEZMÉNNYEL biztosítjuk, ha korábban cégünket bízta meg az energia audittal, vagy a szakreferens szolgáltatással
Szakreferens kedvezmények »


Milyen haszna származik a cégeknek az almérő telepítésből?

Milyen haszna származik a cégeknek az almérő telepítésből? Az energetikus vagy az energetikai szakreferens számára segítséget jelentenek az almérők által szolgáltatott adatsorok. MIvel ezek a szakemberek a megbízó vállalat érdekében, energiaköltségeik féken tartása céljából tevékenykednek, a vállalatoknak konrét előnye származik az almérők által biztosított össz-energiafogyasztási adatok ismeretéből.
Almérők használatának előnyei »


Milyen technológiai elvárásoknak képes megfelelni egy almérő?

A XXI. század elvárásainak megfelelően a modern almérők tárolják az adatokat, így egy időszak fogyasztási adatai lekérhetők. Távmérésre adnak lehetőséget, amennyiben az almérőt az internethez csatlakoztatják.   Távleolvasással ellátottak, azaz az almérők valós idejű hozzáférést biztosítani képesek a fogyasztási adatokhoz.
Mit tud egy almérő? »
Milyen technológiai elvárásoknak képes megfelelni egy almérő?

Mi a feladata egy szakreferensnek az almérő telepítés kapcsán?

Mivel átlagosan 4-30 % közötti a cégek felesleges energiafelhasználása, az almérők telepítésével legalább a felesleges energia fogyasztásának visszafogására nyílik mód, amely megfelel az EU szigorodó energiahatékonysági szabályozásának. Az energiahatékonyságról szóló, 2015. évi LVII. törvény szakreferens kötelezettségről szóló része 2018. január 1-ben tehát kiegészült az almérők felszerelésének és üzemelésének kötelezettségével. Ennek vonatkozásában új szakreferensi teendők kerültek kijelölésre:
Almérő telepítés »
Mi a feladata egy szakreferensnek az almérő telepítés kapcsán?

Mikor váltsunk energetikai szakreferenst?

Mikor váltsunk energetikai szakreferenst? A szakreferens munkája elsődlegesen naptári év energiafelhasználásához kapcsolódik. Jellemzően tehát a szerződést is így kötik, így az elmúlt év munkatapasztalati alapján már döntést lehet hozni az együttműködés eredményeiről. Egy év után már tudatosan, tapasztaltabban tudnak a cégek szakreferenst választani.
Szakreferens váltás »


Segítenek is, meg nem is az energiahatékonysági jogszabályok

A Magyar Energiahatékonysági Intézet a közelmúltban felmérte, hogy milyen elvárásokat támasztanak a hazai energiahatékonysági szektor vállalkozásai a piaccal szemben. Ami kiderült: a cégek szerint a kiszámítható szabályozási környezet, az ösztönző támogatások, a fogyasztói magatartás megváltoztatása az edukáció által, valamint az energetikai szabályok szigorú betartatása és ellenőrzése segítené a célok elérését.
Részletes leírás »
Segítenek is, meg nem is az energiahatékonysági jogszabályok

A jó energetikai szakreferens pénzt hoz a házhoz?

A jó energetikai szakreferens pénzt hoz a házhoz? Ahhoz, hogy ez valóban így történjen, csupán egy döntés szükséges! Ugyanis a vállalat kétféle szakember típus közül választhat, miközben teljesíti a törvényi előírást:
A szakreferens pénzt hoz! »


Mit jelent az energetikai szakreferens függetlensége?

Az energetikai szakreferens köznyelven fogalmazva nem egy „belső ember”. Nem áll a szakreferens foglalkoztatásra kötelezett vállalat alkalmazásában és semmilyen más módon sem tartozik adott céghez! Azaz az energetikai szakreferenstől függetlenséget várnak el, ami konkrétan munkajogi és társasági jogi függetlenséget jelent.
A szakreferens függetlenségéről »
Mit jelent az energetikai szakreferens függetlensége?

Ki lehet energetikai szakreferens?

Az energetikai szakreferens tevékenységét természetes személy és gazdálkodó szervezet is elláthatja.  Természetesen vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételek. Ehhez kapcsolódóan az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény határozza meg a feltételeket, melyekről az alábbi összesítésben tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Ki lehet energetikai szakreferens? »
Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai adatszolgáltatás: 2017. vagy 2018. június 30-ig?!

A nagyvállalatoknak 2017. június 30-ig kell megfelelniük az első vállalati adatszolgáltatási kötelezettségnek az Ehat. 22 / C. § alapján, azaz már a 2016-os évre vonatkozóan el kell készíteniük az első éves jelentésüket energiafelhasználásukról és energiamegtakarításukról!
Energetikai adatszolgáltatás határideje »
Energetikai adatszolgáltatás: 2017. vagy 2018. június 30-ig?!

Nagyvállalatok | Szakreferens alkalmazásában érintett vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségéről

Nagyvállalatok | Szakreferens alkalmazásában érintett vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségéről Az érintett vállalatoknak az adatszolgáltatást a következő bontásban kell benyújtaniuk, tárgyév június 30-áig: besorolási nyilatkozat, felhasznált energiáról beszámoló nyilatkozat, energia megtakarításról szóló nyilatkozat és szemléletformálási tevékenységről szóló beszámoló. Cikkünkben ezek részletes bemutatása következik:
Az adatszolgáltatási kötelezettség módja »


Hol szükséges bejelentenie a vállalatoknak az energetikai szakreferenst?

Mint weboldalunkon már tájékoztattuk ügyfeleinket és olvasóinkat, a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatoknak egyéb kötelezettségei is adódnak. Tájékoztatási kötelezettségük áll fenn ugyanis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.
Bejelentési kötelezettség - szakreferens »
Hol szükséges bejelentenie a vállalatoknak az energetikai szakreferenst?

Lehet-e az energetikai auditor szakreferens?

Gyakori kérdés ügyfeleink részéről, hogy nyújthat-e energetikai szakreferensi szolgáltatást az adott vállalkozásnál az energetikai auditálási tevékenységet ellátó energetikai auditor?
Az auditorom a szakreferens »
Lehet-e az energetikai auditor szakreferens?

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról A törvény célja az energiaellátás és energia-felhasználás hatékonyságának átfogó biztosítása, az energiafogyasztói költségek csökkentése, továbbá a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvásának elősegítése
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról »


Amikor a „kötelező” kifejezetten hasznos!

Amikor a „kötelező” kifejezetten hasznos!   Avagy milyen előnyei vannak az energetikai szakreferens alkalmazásának? Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak energetikai szakreferensi szolgáltatást kell igénybe vennie.     
Szakreferens előnyei »

general building contractor - english © 2009-2019 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: