Kis- és Középvállalatok energiahatékonysága (KKV)

Modernization Programme for Institutions

Mely gazdálkodó szervezetek minősülnek KKV-nak?

Kis-és középvállalkozás kategóriába sorolandó az a vállalkozás, amelynek

  • 1. összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és
  • 2. éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Amennyiben egy vállalkozás ezen határértékeket éves szinten túllépi, akkor csak abban az esetben kerül át más kategóriába (nagyvállalati besorolásba), ha két egymást követő beszámolási időszakban is megtörtént a határérték túllépés.

A legalább 100 millió Ft éves energiafogyasztási átlaggal rendelkező kis- és középvállalkozások számára igénybe vehető energetikai szolgáltatásaink komplexitását a költségcsökkentés - finanszírozás - kézben tartás keretrendszerén belül mutatjuk be:

1. ENERGIAKÖLTSÉG CSÖKKENTÉSE

A lehető legnagyobb energiaköltség megtakarítás elérését elemzések, vizsgálatok előzik meg.

1.1 Energetikai tanúsítvány készítése

A tanúsítvány a jelenről szól. Azaz a tanúsítás révén ügyfeleink tisztában lesznek az ingatlan jelenlegi energetikai helyzetével. Világos képet kapnak az épület megfelelő üzemeltetéssel elérhető elvárható energiaszintjéről. Ez megfelelő kiindulási alapot teremt számukra a költségmegtakarítás útján. Ezen felül a tanúsítvány a pályázatok nélkülözhetetlen része, célszerűbb annak elkészítését még a pályázati kiírás előtt elkészíttetni.

Energetikai tanusítványok készítése »

1.2 Energia audit

Az audit a lehetséges jövőbeli helyzeteket is elemzi ügyfeleink számára. Az audit révén megismerheti az Ön számára legkedvezőbb megtérülésű fejlesztéseket, illetve, hogy jelenleg mely területen mennyi energiaveszteség keletkezik. Meghatározza a beruházási költség nélkül realizálható megtakarításokat is.

Az auditban foglalt részletes adatok és elemzés birtokában ügyfeleinknek már az energetikai pályázat kiírásakor van beadható anyaga, ami főként néhány napos beadási intervallum esetén rendkívül előnyös.

Energetikai audit szolgáltatásunk »

1.3 Hőkamerás és egyéb műszeres mérések

Műszeres épület-diagnosztikai vizsgálatok segítségével bontás nélkül megismerhetőek az épület energetikai szempontú hibái és állapota. Az épületjellemzők pontos ismerete a beruházás optimális tervezését teszi lehetővé: elkerülhető a költségek alul- vagy felültervezése-

Hőkamerás vizsgálatok »

1.4 Mobil adatgyűjtő és telepített fogyasztás adatgyűjtő rendszerek

Néhány esetben az energia-fogyasztási adatok elemzése néhány nap alatt gyűjtött adatsor alapján is lehetséges. Erre jó példa egy új épület, ahol valamely beállítási vagy használati problémából adódóan a vártnál nagyobb energiafogyasztás jelentkezik. A módszerrel költséghatékony módon diagnosztizálható a gépészeti rendszer.

Mobil adatgyűjtés »

1.5 Energiaszámlák alapdíj optimalizálása (lekötött teljesítmény, meddő)

Az energiafogyasztás vizsgálata során keressük a szerződésekben és számlákban rejlő - energiaszolgáltatótól és fogyasztástól független - megtakarítási lehetőségeket. Szoftveres optimalizálással tudjuk biztosítani a gazdaságos üzemeltetést.

Múltbeli megtakarításokat illetően megkeressük az energia szolgáltatótól visszaigényelhető tételeket (elmúlt 2 évre visszamenőleg). A jövőbeni megtakarításokat illetően javaslatokat teszünk a fejlesztésekre, melyekkel további megtakarítást érhetünk el. Bővebben a számlaauditról > >

2. KOSZERŰSÍTÉSEK FINANSZÍROZÁSA

Az energetikai fejlesztések finanszírozási lehetőségeiben is támogatjuk ügyfeleinket:

2.1 Finanszírozás energiaköltség megtakarításból

Több esetben ügyfeleink korszerűsítéseit az energetikai költségmegtakarításaik is képesek megfinanszírozni. Ezek a megtakarítási lehetőségek általában egyszerű számlaauditból, vagy egy komplex veszteségfeltárás révén derültek ki.

2.2 Adókedvezmény elérésének szakmai támogatása

Azon vállalatok, melyek számára energetikai szakemberek már kimutatták (az auditban), milyen egyedi energetikai korszerűsítések elvégzése indokolt náluk, 2017-től beruházási adókedvezményt vehetnek igénybe a fejlesztéseknél a törvényjavaslat szerint. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási adókedvezményről és annak cikksorozatunkban olvashat: Hogyan tovább az energiaaudit után? - A beruházási adókedvezményről

TAO beruházási adókedvezmény információs oldal »

2.3 Energetikai pályázatok

Pályázati műszaki - szakmai támogatását látjuk el, konkrétan összeállítjuk annak műszaki tartalmát és a tanulmányt (MVT), elkészítjük a szükséges auditot és a tanúsítványt. Ezen felül pályázatfigyelést vállalunk ügyfeleink számára.

Energetikai pályázatok »

3. AZ ENERGIAFOGYASZTÁS KÉZBEN TARTÁSA

Energiafelhasználásának felügyeletét és a költségek alacsonyan tartását különféle módokon tudjuk támogatni:

3.1 Energetikai szakreferens feladatok ellátása - törvényi előírás szerint

Azon gazdálkodó szervezetek, amelyeknek a tárgyévet megelőző 3 évben éves energiafogyasztási átlaga több mint 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3400 GJ hőmennyiség, energetikai szakreferens foglalkoztatására kötelesek. Cégünk energetikai szakreferens feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet is, így ellátjuk a telephelyszintű (fogyasztási hely) energetikai szakreferens feladatait ügyfeleinknél.

Energetikai szakreferens szolgáltatásunk »

3.3 Energia monitoring

Az energia monitoringot Energia Kontroll rendszerünk biztosítja ügyfeleink számára. A rendszer az online beavatkozás és szabályzás lehetőségét kínálja. A szolgáltatott részletes fogyasztási adatok lehetővé teszik az energetikai elemzést, és a költségcsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalát. Az Energia Kontroll rendszer egyik közvetlen eredménye, hogy általa megvalósul az állandó tulajdonosi jelenlét az egyes fogyasztási helyeken, ami által - további beruházás nélkül is - mintegy 10 %-os megtakarítás prognosztizálható! A költségek folyamatos pontos ismerete segítséget nyújt a jövőbeni gazdasági döntések meghozatalában és a költségek kézben tartásában.

Energia monitoring, energia kontroll »

3.3 Beszerzés, kiválasztás műszaki támogatása

3.4 Építész-, gépész- és villamostervezés energetikai támogatása (energy design)

CikktárVillamosenergia-tároló TAO kedvezmény

2024. január 1-től villamosenergia-tároló telepítése után is igénybe vehető TAO kedvezmény. Az intézkedés célja, hogy a vállalatok által megújuló módon megtermelt energia tárolásra kerüljön, így növekedjen a felhasznált energia megújuló részaránya és csökkenjen a beruházás megtérülési ideje.

Részletes leírás »


Ki kötelezett energetikai szakreferens alkalmazására?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény határozza meg, hogy mely szervezeteknek kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni.

Részletes leírás »

Hova kerüljön napelem?

Az energetikai szakreferensi feladatok ellátása során, az energiagazdálkodás optimalizálásával kapcsolatban gyakran felmerül a napelemes rendszerek telepítése. A napelem telepítés tervezési koncepciójában  kerül meghatározásra a telepítés fizikai helye, ami sajnos sokszor mezőgazdaságilag aktív területet jelent. A Csak nappal! Csak nappal? című tanulmány megvizsgálja, hogy milyen környezetkímélő lehetőségek vannak az optimális helyszín kiválasztására.

 

 

Részletes leírás »


TAO kedvezmény - NAV vizsgálatok tanúsága

2017. óta él a lehetőség az energiahatékonysági célú beruházásokra vonatkozóan TAO adókedvezmény igénybevételére, ezzel kapcsolatban megismerhető lett néhány NAV ellenőrzési tapasztalat.

Részletes leírás »

Energetikai szakreferens kapcsolódó feladatok

Az energetikai szakreferens megbízás egyik fő feladata az energiafogyasztási adatok havi és éves szintű nyilvántartása és elemzése. Az adatok megfelelő nyilvántartása milyen további energia- és költséghatékonyságot biztosíthat szervezete részére?

Részletes leírás »


Üzemanyag-felhasználás megjelenítése az energetikai szakreferens jelentésben

Többször érkezik cégünkhöz kérdés arról, hogy az energiafelhasználási adatokba a gázolaj felhasználásának hőmennyiségét is be kell-e számítani, illetve mikor nem szükséges beleszámítani az üzemanyag felhasználást.

Részletes leírás »

Mikor kötelező almérő a TAO kedvezménynél?

 

Az adókedvezmény igénybevétele előtt szükséges az almérő(ke)t felszerelni.

Részletes leírás »


Energiahatékonysági beruházáshoz igénybe vett TAO almérő telepítéssel jár

Az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet tartalmazza az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás TAO adókedvezményének igénybevételekor szükséges almérő telepítéssel kapcsolatos tennivalókat.

Részletes leírás »

Energetikai szakreferens gazdálkodó szervezet


Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. Az energetikai szakreferens a Hivatal engedélye alapján láthat el energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.

Energetikai szakreferensi tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely:

Részletes leírás »


Energetikai szakreferens éves jelentés: fontos tudnivalók

Az energetikai szakreferensnek összefoglaló éves jelentést kell készítenie az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára. Ezt tehát nem a MEKH, hanem az őt megbízó szervezet számára készíti el a szakreferens.  

Részletes leírás »

Szakreferens a vállalatnál: Hogyan történik az éves energiafogyasztási adatszolgáltatás?

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens igénybevételére köteles, az adatszolgáltatást a szakreferens köteles benyújtani a szervezet nevében.

Részletes leírás »


Energetikai szakreferenssel valóban könnyebb?

Az Európai Unió energia megtakarítási törekvéseit segítő szabályozások számos kötelező tevékenységet rónak a hazai vállalatokra, sőt még az intézményekre is. (Az egyik első szabályozás a nagyvállalati energetikai audit volt, ezt az energetikai szakreferens szolgáltatás bevezetése követte, de az intézményekre is sor került, az EMIT ez utóbbi szervezetek auditjának tekinthető.) De mi szükség szakreferensre egyáltalán, ha egyszer úgyis kötelező az auditot megcsináltatni?

Részletes leírás »

Mit jelent a telephely szintű szakreferens?

A jogszabály szerint a szakreferens tevékenység során az energia adatokat vállalati szinten kell elemezni, ami a telephelyek fogyasztására és elemzésére nem feltétlen terjed ki.

Részletes leírás »


Energetikai szakreferens szolgáltatás jelentős kedvezményekkel

  • 1 ÉVIG INGYENES A SZAKREFERENSÜK, ha cégünket bízza meg az energia audit elkészítésével
  • 3 HÓNAPIG INGYENES A SZAKREFERENSÜk, ha cégünket bízza meg az almérő telepítéssel is
  • ALMÉRŐ RENDSZERTERVEZÉST 50% KEDVEZMÉNNYEL biztosítjuk, ha korábban cégünket bízta meg az energia audittal, vagy a szakreferens szolgáltatással
Részletes leírás »

Finanszírozási tipp vállalata energetikai korszerűsítéséhez

Most kétféle módon is rövidebb megtérülési idővel valósíthatók meg beruházásai: egyrészt egy 0%-os hitelprogram, másrészt a TAO kedvezmény révén, akár párhuzamosan is igénybe véve mindkét lehetőséget.

Részletes leírás »


Mikor váltsunk energetikai szakreferenst?

A szakreferens munkája elsődlegesen naptári év energiafelhasználásához kapcsolódik. Jellemzően tehát a szerződést is így kötik, így az elmúlt év munkatapasztalati alapján már döntést lehet hozni az együttműködés eredményeiről. Egy év után már tudatosan, tapasztaltabban tudnak a cégek szakreferenst választani.

Részletes leírás »

Csökkentse vállalkozásának rezsijét TAO adókedvezménnyel!

Az Európai Unió direktívájának megfelelően 20%-kal csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. Az állam ezt különféle ösztönzőkkel igyekszik segíteni, ezek egyike, hogy a társasági adót fizető cégek bizonyos energetikai beruházásaik költségét társasági adójukból jóváírhatják. Ezen energetikai beruházások három csoportba sorolhatók.

Részletes leírás »


Hogyan csökkentheti társasági adóját? - újdonság!

Ha Önt is foglalkoztatja ez a kérdés, akkor bizonyára érdekelni fogja az a fejlesztési támogatás, mellyel adókedvezményhez juthat energetikai beruházásai után.

Részletes leírás »

A beruházási adókedvezmény és ami mögötte van

Többször írtunk már a 2017 januárjában bevezetett beruházási adókedvezményről (röviden: Tao kedvezmény), amely alapján az energiahatékonysági célú beruházások után lehet bizonyos adójóváírást alkalmazni. A hozzánk érkezett kérdésekből azonban úgy látjuk, érdemes arról is beszélnünk, hogy mit jelentenek pontosan azok a fogalmak, amelyek az igénybevétel feltételeinél előkerülnek.

A Tao. tv. alapján a vállalkozások adójóváírást igényelhetnek az energiahatékonysági célú beruházás elvégzésére, illetve az üzembe helyezést követő fenntartására.

Részletes leírás »


Ezt jó, ha tudja a TAO adókedvezményről!

Sokat cikkeztünk már az idén júliusban bevezetett új társaságiadó-kedvezményről (röviden: Tao. tv.), mely az energiahatékonysági célú beruházások körét érinti. Van azonban egy fontos kérdés, ami többször is felmerül a támogatás kapcsán. Vajon hogyan kell eljárni akkor, ha a vállalat egyéb állami támogatást vesz igénybe a beruházáshoz?

Részletes leírás »

Napelemre is igényelhető a beruházási adókedvezmény?

Időről időre felmerül a kérdés, hogy vajon hosszú távon valóban megéri-e a napelemes rendszerek telepítése. Ez a dilemma nem csak a családi házak, hanem a vállalkozások esetén is gyakran előjön. Utóbbiak esetében a kérdés pedig így hangzik: vajon nagyban is megéri?

Részletes leírás »


Hogyan készül és mit tartalmaz az energiahatékonysági minőség igazolás?

Azok, akik már hallottak az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményéről (Tao. tv.), netán el is indultak az adómegtakarítás felé vezető úton, bizonyára találkoztak már a „minőség igazolás” kifejezéssel (teljes nevén: energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolás). E nélkül ugyanis nincs adókedvezmény. Lássuk, hogyan is áll össze egy ilyen, a Tao. tv. szerint előírt igazolás, és mit kell tartalmaznia!

Részletes leírás »

Segítenek is, meg nem is az energiahatékonysági jogszabályok

A Magyar Energiahatékonysági Intézet a közelmúltban felmérte, hogy milyen elvárásokat támasztanak a hazai energiahatékonysági szektor vállalkozásai a piaccal szemben. Ami kiderült: a cégek szerint a kiszámítható szabályozási környezet, az ösztönző támogatások, a fogyasztói magatartás megváltoztatása az edukáció által, valamint az energetikai szabályok szigorú betartatása és ellenőrzése segítené a célok elérését.

Részletes leírás »


KKV-k épületenergetikai fejlesztésére lesz lehetőség!

Az épületállomány energiahatékonyságának javítása a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésével tervezi megvalósítani a Kormány. A cél elérését a kis- és középvállalkozások bevonásával tervezik megvalósítani.

Részletes leírás »

Zöldítene vállalkozásán? Most adókedvezmény jár érte!

Korábban már írtunk arról, hogy 2017 januárjától társasági adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek az energiahatékonyságot célzó beruházásokat valósítanak meg és üzemeltetnek. Nem minden esetben lehet azonban kiaknázni ezt a lehetőséget. Mutatjuk, milyen beruházásokra jár a visszatérítés.

Részletes leírás »


Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása nélkül nincs adókedvezmény!

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételeket a kormány az 1996. évi LXXXI. törvényben szabályozza (TAO törvény). Az előző cikkünkben arról írtunk, hogy milyen beruházásokra vonatkozik az adókedvezmény, most pedig a szükséges minőségi igazolás témáját járjuk körbe.

Részletes leírás »

Energetikai beruházások TAO adókedvezménye

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét, de ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet. Ezt az összeget a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig - adókedvezmény formában – látvány-csapatsportra, előadó-művészetekre vagy 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

Részletes leírás »


Új energiahatékonysági adókedvezmény jelent meg a Tao törvényben

Az elmúlt héten egy új társaságiadó-kedvezménnyel bővült a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.). A változás az energiahatékonysági célú beruházások körét érinti.

Részletes leírás »

A jó energetikai szakreferens pénzt hoz a házhoz?

Ahhoz, hogy ez valóban így történjen, csupán egy döntés szükséges! Ugyanis a vállalat kétféle szakember típus közül választhat, miközben teljesíti a törvényi előírást:

Részletes leírás »


Mit jelent az energetikai szakreferens függetlensége?

Az energetikai szakreferens köznyelven fogalmazva nem egy „belső ember”. Nem áll a szakreferens foglalkoztatásra kötelezett vállalat alkalmazásában és semmilyen más módon sem tartozik adott céghez! Azaz az energetikai szakreferenstől függetlenséget várnak el, ami konkrétan munkajogi és társasági jogi függetlenséget jelent.

Részletes leírás »

Ki lehet energetikai szakreferens?

Az energetikai szakreferens tevékenységét természetes személy és gazdálkodó szervezet is elláthatja. 

Természetesen vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételek. Ehhez kapcsolódóan az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény határozza meg a feltételeket, melyekről az alábbi összesítésben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Részletes leírás »


Energetikai adatszolgáltatás: 2017. vagy 2018. június 30-ig?

A nagyvállalatoknak 2017. június 30-ig kell megfelelniük az első vállalati adatszolgáltatási kötelezettségnek az Ehat. 22 / C. § alapján, azaz már a 2016-os évre vonatkozóan el kell készíteniük az első éves jelentésüket energiafelhasználásukról és energiamegtakarításukról!

Részletes leírás »

Nagyvállalatok | Szakreferens alkalmazásában érintett vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségéről

Az érintett vállalatoknak az adatszolgáltatást a következő bontásban kell benyújtaniuk, tárgyév június 30-áig: besorolási nyilatkozat, felhasznált energiáról beszámoló nyilatkozat, energia megtakarításról szóló nyilatkozat és szemléletformálási tevékenységről szóló beszámoló. Cikkünkben ezek részletes bemutatása következik:

Részletes leírás »


Hol szükséges bejelentenie a vállalatoknak az energetikai szakreferenst?

Mint weboldalunkon már tájékoztattuk ügyfeleinket és olvasóinkat, a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatoknak egyéb kötelezettségei is adódnak. Tájékoztatási kötelezettségük áll fenn ugyanis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.

Részletes leírás »

Lehet-e az energetikai auditor szakreferens?

Gyakori kérdés ügyfeleink részéről, hogy nyújthat-e energetikai szakreferensi szolgáltatást az adott vállalkozásnál az energetikai auditálási tevékenységet ellátó energetikai auditor?

Részletes leírás »


2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

 

A törvény célja az energiaellátás és energia-felhasználás hatékonyságának átfogó biztosítása, az energiafogyasztói költségek csökkentése, továbbá a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvásának elősegítése

 

 

Részletes leírás »

Amikor a „kötelező” kifejezetten hasznos!

 

Avagy milyen előnyei vannak az energetikai szakreferens alkalmazásának? Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak energetikai szakreferensi szolgáltatást kell igénybe vennie. 

 

 

Részletes leírás »


Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye - Távhőt használók számára


A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása a(z) 47. §-hoz - alapján a Távhő tv. alanyai igénybe vehetik majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét az alábbiak szerint: 

Részletes leírás »

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye: az igénybevétel feltételei

 

A Kormány rendeletben szabályozza majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának, az adózó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletes feltételeit. Alábbi cikkünkben a jelenleg ismert feltételekről adunk tájékoztatást.

Részletes leírás »


Új fogalmak a szabályozásban: energiahatékonysági beruházások

 

Mint korábban írtuk, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye várható 2017-től. Ennek kapcsán is több új fogalom kerül bevezetésre, melyekkel fontos tisztában lennie az érintetteknek.

Részletes leírás »

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye esetében elszámolható költségekről:

 

A törvény javaslat alapján lehetőség nyílik társasági adókedvezmény igénybevételére energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Melyek az elszámolható költségek?

Részletes leírás »


Hogyan tovább az energiaaudit után? - A TAO beruházási adókedvezményről

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási adókedvezményről: Azon vállalatok, melyek számára energetikai szakemberek már kimutatták, milyen egyedi energetikai korszerűsítések elvégzése indokolt náluk, 2017-től beruházási adókedvezményt vehetnek igénybe a fejlesztéseknél a törvényjavaslat szerint.

Nem csak a nagyvállalatokat érintheti ez a lehetőség!

Részletes leírás »
general building contractor - english
© 2009-2013 Pannon Építőműhely kft.
Kapcsolat