Energia audit, TAO    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energia audit előnyei

TAO beruházási adókedvezmény

Számlaaudit
Intézmények energia auditja

Gazdasági társaságok energia auditja

12/27/EU Nagyvállalati Energia Audit
Pénzügyi források a korszerűsítésekhez

Energetikai költségcsökkentés

Energetikai koncepció

Az épületek fenntartására fordított energia teszi ki energiafelhasználásunk mintegy 40 %-át. Az épületek üzemeltetése megoldható lenne a jelenleg felhasznált energiaszint 80-90 %-os csökkentésével is. Tényleg megoldható ez?! Igen! Önnek az energia auditunk révén lehetősége nyílik:

  • konkrét energiaköltség megtakarításra
  • akár a megtakarítások révén is elérhető optimális korszerűsítésekre
  • adott esetben a törvényi megfelelésre (pl. nagyvállalatok kötelező auditja esetében)
  • startra kész pályázati állapot elérésére

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK ADÓKEDVEZMÉNYE: TAO KEDVEZMÉNY

Energiahatékonysági célú beruházásokat érintő társaságiadó-kedvezménnyel bővült a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.). Az adókedvezmény energiahatékonysági célú beruházások elvégzésére, valamint ezek üzembe helyezése utáni fenntartására igényelhető.

Az igénylés feltételei:

  • Vállalatmérettől függően az adókedvezmény 30-50 százalékos lehet, de semmiképpen sem haladhatja meg a 15 millió eurót.
  • Energiahatékonysági igazolással kell rendelkezni (energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolás teljes nevén)
   A Tao tv. szerint ilyen igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal névjegyzékében regisztrált energetikai auditor vagy auditáló szervezet állíthat ki. (Cégünk regisztrált auditori szervezet.) A minőségi igazolás kiállítása úgy történik, hogy az auditor először a beruházást megelőzően készít állapotfelmérést, illetve becslést az elérhető energiamegtakarítás mértékéről, majd az üzembe helyezést követően elkészíti és átadja az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot. Ez utóbbi már tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és az üzembe helyezéssel elért energiamegtakarítás értékeit is.

A vállalatok beruházásainak mindenképpen csökkentenie kell a mért vagy becsült energiafogyasztást, azaz energiamegtakarítást kell eredményezniük. A támogatás a beruházás befejezését követően is igényelhető. További tudnivalók TAO - beruházási adókedvezménye témában > >


MI AZ ENERGIA AUDIT LÉNYEGE?

  • Részletes helyszíni felmérés és mérnöki elemzés eredményeképpen meghatározzuk valamennyi épület ill. fogyasztási hely költségmegtakarítási lehetőségét
  • Minden energetikai beruházás bekerülési költségét és az elérhető megtakarítást kimutatjuk
  • Meghatározásra kerül az épületek elvárható energiaszintje, ezáltal - a tényleges fogyasztással összevetve - elemezhetővé válik a fogyasztói magatartás

MIT NYÚJT ÖNNEK AZ ENERGIA AUDIT?

  • Világos képet kap arról, hogy melyek a legkedvezőbb megtérülésű fejlesztések
  • Energetikai veszteségfeltárást, így megtudhatja, hogy mely területen mennyi energiaveszteség keletkezik
  • Lépéselőnyt, hiszen a részletes adatok és elemzés birtokában a megjelenést követően néhány napos határidővel beadható energetikai pályázat
  • Beruházási költség nélkül realizálható megtakarításokat határoz meg
  • Energetikai tanúsítvány elkészítését
  • Hőkamerával és egyéb műszerekkel végzett épületdiagnosztikát
  • Előnyöket:
Vizsgált terület Előnyök
rövidtávú gazdaságosság megtakarítás az üzemeltetésben
hosszútávú gazdaságosság megtakarítás a teljes életciklus alatt
ökológia CO2 megtakarítás, károsanyag kibocsátás
építészet korszerű, üzembiztos épületszerkezetek csökkentése
szociológia környezettudatos gondolkodásmód erősítése


ENERGETIKAI KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Hogyan készül az energia audit?

  • Helyszíni felmérés során rögzítjük a helyszín építészeti, gépészeti, villamos energia és vízrendszerének pontos és részletes műszaki paramétereit
  • Átvilágítjuk az energiaszerződéseket, különös figyelemmel a visszaigényelhető és a megtakarítható tételekre
  • Megvizsgáljuk és elemezzük a fogyasztási szokásokat
  • A felmérés során rögzített adatokat és észrevételeket mérnök munkatársaink által elemezzük
  • Konkrét fejlesztési javaslatokat teszünk
  • Gazdaságossági számításokat végzünk, mely eredményeképpen a javaslatokat beruházási költség nélküli intézkedésekre, illetve rövid- közép- és hosszú távú megtérülések szerint csoportosítjuk

Szolgáltatásunk az épületek energiafelhasználását átfogóan - a homlokzatok hőszigetelésétől kezdve a kazán hatásfok vizsgálatán keresztül a számlák egységárainak átvizsgálásáig - azaz a teljes energetikai rendszert figyelembe véve vizsgálja.

Ennek alapján hat különböző modul segít felmérni, hogy melyik területen mekkora összeg "folyik el" feleslegesen és milyen energiatakarékosságot eredményező beruházások végezhetők el a leggyorsabb megtérüléssel. A legrövidebb megtérülési idők ismeretében az energetikai stratégia megalkothatóvá válik. Az energia költségek elemzése során konkrétan megállapítjuk a különféle korszerűsítések által biztosított megtakarításokat és a megtérülési időt. Ezen túlmutatóan szakmailag támogatjuk a tulajdonosi döntést oly módon, hogy az egyes fejlesztési lehetőségeket konkretizáljuk, beruházási költség és megtérülés szempontjából összehasonlíthatóvá tesszük.

Számlaaudit

Az energiafogyasztás vizsgálata során keressük a szerződésekben és számlákban rejlő - energiaszolgáltatótól és fogyasztástól független - megtakarítási lehetőségeket. Szoftveres optimalizálással tudjuk biztosítani a gazdaságos üzemeltetést. Bővebben a számlaauditról > >

  • Múltbeli megtakarítások:
   Keressük az energia szolgáltatótól visszaigényelhető tételeket (elmúlt 2 évre visszamenőleg)
  • Jövőbeni megtakarítások:
   Javaslatokat teszünk a fejlesztésekre, melyekkel további megtakarítást érhetünk el. 

A vizsgálatok műszaki háttere

Ügyfeleink rendelkezésére állnak a hőhamerás vizsgálatok, a műszeres nedvességmérés, a mobil a adatgyűjtés és tobábbá az állandó tulajdonosi jelenlétet biztosító energia monitoring rendszerünk (Kontroll Rendszer).

Bővebben az audit módszertanáról (Energetikai koncepció) >>

Audit típusai

1. Intézmények energia auditja - korszerűsítési programok

Lehetőséget biztosítunk kórházak, iskolák és egyéb egyházi, önkormányzati - állami intézmények számára fogyasztástól és energiaszolgáltatótól független megtakarítások felkutatására, továbbá:

  • a költségek radikális csökkentésére vonatkozó vezetői döntések előkészítésére
  • a fejlesztési lehetőségek főbb irányvonalainak meghatározására az ehhez kapcsolódó beruházási és megtérülési kalkulációk megtételével
  • a beruházási rangsor felállítása révén az egyes fejlesztések prioritási sorrendjének meghatározására
  • több épület üzemeltetése esetén az egyes épületek beruházási rangsorának meghatározására
  • az intézmény végigkísérésére az alapvizsgálatoktól a pályázati anyagok leadásáig

Megtakarításból pályázati előkészületek?

Van rá mód. Bővebb tájékoztatásért látogasson el intézményi információs oldalunkra > >

Néhány eddigi projektünk bemutatása > >

2. Gazdasági társaságok energia auditja

Kis, közép és nagyvállalatoknak egyaránt!
2015 és 2020 között mintegy évi 75 milliárd forint jut energiahatékonysági beruházásokra uniós forrásokból. Ennek 17%-át a vállalati energiahatékonysági beruházások kapják. Ez elég lehet mintegy húszezer kis- és kétezer közepes vállalat, valamint kb. kétszáz nagyvállalat energiahatékonyságának javítására.
Nagyvállalatoknak a 2012/27/EU direktívája szerinti kötelező auditot kell elvégezni 2015. december 5-i határidővel. (Erről bővebben > >) Az EU-s szabályozásnak megfelelően a közeljövőben várható, hogy a kis- és középvállalatok számára is előírnak egy kötelező energia auditot.

Ezt nem szükséges azonban megvárni, hiszen az audit nem egy újabb teher, hanem valós költségcsökkentő tényező lehet!

A Pannon Épületenergetika szolgáltatásai révén biztosítja az épületek energiafelhasználásának és üzemeltetési költségeinek kontrollját. Az energetikai felmérések alapvető célja egyrészt a valós energiaköltség megtakarítások felkutatása, másrészt a költségoptimalizálás. Ezen felül, korszerűsítés tervezése esetén, a beruházási költségek, megtérülési idők és a megtakarítások mértékének összevetésével kijelöljük a fejlesztési prioritásokat a tudatos és racionális döntés érdekében.
A több panelből álló energetikai felmérések tehát jelentős költség megtakarítást és finanszírozási megoldásokat is eredményeznek minden gazdasági társaság számára, tevékenységi ágazattól függetlenül.

Termelő vállalkozások esetében a termelés, gyártás komplexitását szem előtt tartva kínálunk átfogó megoldást, mely keretében biztosított valamennyi, az energiaköltségek alakulását befolyásoló tényező elemzése és optimalizálása. A program részeként támogatjuk energia racionalizálással kapcsolatos törekvéseiket az üzemeltetés és a termelés terén egyaránt. A program elemeit a gyártó cégek számára készített információs oldalunkon tekintheti meg.

   Hotelek > >   

 Irodaházak > > 

Gyártó cégek > >

Nagyvállalatok kötelező auditja (2012/27/EU) > >3. Kötelező Energia Auditok

 • 12/27/EU Nagyvállalati Energia Audit

E kötelező auditot olyan mélységben kell elkészíteni, hogy kellően arányos és reprezentatív legyen annak érdekében, hogy megbízható képet adjon a szervezet energiagazdálkodásáról. Az energiahatékonyságot szem előtt tartva életciklus-költség elemzésre épülő beavatkozási lehetőségek kerülnek megfogalmazásra, beruházást nem igénylő, támogatás nélkül is elvárt módon megtérülő, illetve támogatást igénylő fejlesztési lehetőségek szerint kategorizálva.

A tartalom meghatározásánál további releváns szempont, hogy a törvényi megfelelésen túl támasztunk-e egyéb követelményt az audittal szemben. A jogszabályi kötelezettség jó alkalmat teremthet a teljes szervezet energetikai átvilágítására. Ez esetben nem a reprezentativitás, hanem a teljes körűség elve érvényesül.

A 12/27/EU energia audit két fajtája:

  1.  Egyszerűsített audit, melynek célja a törvényi megfelelés.
  2.  Részletes audit, melynek lényege, hogy konkrét fejlesztési javaslatokat is tartalmaz, tehát a jelenlegi helyzet elemzésén túl kijelöli a fejlesztési célokat is a jövőbeni energiaköltség megtakarítás érdekében.

Az audit törvényileg előírt részei:

  1.   Épületek auditja (szerződések, fűtés, villamos energia, víz, kommunális, felhasználói szokások)
  2.   Folyamatok auditja (termelés)
  3.   Szállítás auditja

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése értelmében cégünk akkreditált auditor szervezetként került regisztrálásra (névjegyzéki jelölés: EASZ-01-23/2016).

Amennyiben a nagyvállalatok kötelező energia auditja érdekli, kérjük töltse ki az alábbi előzetes adatlapot:

Adatlapot kitöltöm > >

Bővebben a kötelező nagyvállalati auditról információs oldalunkon tájékozódat > > 

Legfrissebb cikkek:

 • Az energia audittal pénzt spórolhatnak a cégek > >

 • Optimalizálni készül vállalata energetikai kiadásait? Érdemes tisztában lenni az energiahatékonyság kérdéskörével és a rendelkezésre álló lehetőségekkel,  mivel jelentős összegekről van szó. Ami ma még túl magas energiaszámlákon jelentkező költség, holnap már fejlesztésre fordítható összeg is lehet. Nézzük, hogyan!

 • „Közel 0 energiaszint” - Érdemes jelentkezni a MEHI képzésére: > >

 •   Ön műszaki szakember? Fontos Önnek az épületek kivitelezésének minősége?Akkor jelentkezzen a Magyar Energiahatékonysági Intézet rendezvényére!

 • Nyertes energetikai pályázatok: mit kell tudni az utánkövetésről? > >

 • Az energetikai pályázatok alapja az energetikai audit. Ez alapján tudjuk meg, hogy konkrétan milyen energetikai szintről indulunk (jelenlegi helyzet) és milyen energetikai állapotra kívánunk (vagy vagyunk képesek) eljutni (célállapot) pályázati támogatással (vagy  önerőből).

 • Energetikai pályázatok: mi kell ahhoz, hogy cége nyerjen? > >

 • Az elmúlt évek tapasztalata alapján azon ügyfeleink voltak a legsikeresebbek - azaz nyertek pályázaton és meg is valósítottak sikeres projekteket -, akik hozzáállását egyöntetűen a „komoly szándék” jellemezte. Mit jelent ez a gyakorlatban?  Azt, hogy az alábbi két tényező egyértelmű volt számukra már a pályázati szándék felmerülésekor is:

 • A közintézmények Energiamegtakarítási Intézkedési Tervéről > >

 • A Pannon Épületenergetika munkatársai elkészítik a közintézmények számára törvény által előírt  Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet. Mit kell tudni erről a Tervről?

 • Energetikai dokumentáció – kulcs az állami támogatáshoz (KEHOP-5.2.10) > >

 • Azok az intézmények, amelyek műszaki tekintetben idejében felkészülnek a pályázatokra, óriási előnnyel indulnak azokon. Így tett például a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet (Farkasgyepü) is, amely a KEHOP-5.2.10 keretében nyert támogatást egyes épületeinek épületenergetikai felújítására.

 • Ebben a 9 közintézményben már működik az energiakontroll! > >

 • A Hegyvidéki Önkormányzat innovatív technológiai megoldásokkal és a fogyasztók bevonásával csökkenti középületeinek energiafogyasztását. Komoly eredményeket lehet elérni a közintézmények energiahatékonyságának növelésével és az energiafogyasztás csökkentésével - erre mutatott rá a Together projekt keretében tartott workshop is, amelyen a Pannon Épületenergetika képviselője is előadóként vett részt.

 • Hogyan érheti el egy vállalat az energiahatékonyságot? > >

 • Energiahatékonyságra ösztönzés – A MAGÁNSZEKTOR SZERVEZÉSÉBEN Az ország energiaimport függőségének csökkentése mindannyiunk érdeke. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, tisztában kell azzal lennünk, hogy „Magyarország jelenleg GDP-je hat százalékát költi energiaimportra, ami az uniós átlag kétszerese. Az ország az elmúlt években az egyik legmagasabb GDP-arányos energiaimport- számlát fizette az Unióban. A külső energiaimport függőség csökkentése mérsékelné a fosszilis tüzelőanyagok árának ingadozásából eredő hatásokat és fokozná az energiabiztonságot.” (Forrás: 2016. évi országjelentés>> ) 2014-ben a felhasznált energiahordozók 61,1 százaléka származott külföldi forrásból. 

 • Mi a helyzet az energiahatékonysági piacon? > >

 • A MEHI 2015 márciusában megkérdezte az energiahatékonysági szektorban működő vállalkozásokat arról, hogy milyen üzletmenetre számítanak 2015-ben. A felmérés során az is kiderült, milyennek értékelték a cégek a múlt évet, és mik a főbb veszélyek, kihívások. Az energiahatékonysági ágazat teljes spektruma részt vett a felmérésben, a szigetelőanyag-gyártóktól, kivitelezőkön, épületgépészeti rendszerek gyártóin, forgalmazóin, kivitelezőin, finanszírozókon, tervezőkön, szolgáltatókon keresztül. A kérdésekre több mint ötven cég válaszolt, amelyek között mintegy fele-fele arányban vannak külföldi, illetve magyar többségi tulajdonban levők.

 • Önök hogyan oldják meg a kötelező Energia Audit kérdését? > >

 • Az ISO 50001 bevezetése kiváltja az EU 2012/27/EU irányelve által előírt, idén kötelezően bevezetendő Energia Auditot is. Ráadásul az Energiairányítási Rendszer bevezetésével akár 25%-kal is csökkenhetnek cége energia költségei! A teljes folyamat egyes lépcsőfokairól rövid ismertető ezen anyagban található. Bővebb tájékoztatásért keresse fel az Energia audit információs oldalunkat>>

  Energiamegtakarítási Intézkedési Terv || Optimalizálja cége energia költségeit || KEHOP-5.2.10 || Energiamonitoring közintézményekben || A MEHI képzése || Nyertes pályázatok utánkövetése || Nyertes energetikai pályázatok? || Energia audit: fél év haladék || Az energetikai szakreferensről || Közintézmények! || A cél az energiahatékony vállalatirányítás || Ne halogassuk az energia auditot! || Korszakváltás az Energiahatékonyságban || Cégünk akkreditált auditor szervezet! || Kötelezettségek - mentességek: energia audit || Energiahatékonysági pályázat városoknak || Az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről || A kötelező energia audit törvényi módosulásai || Energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztató honl || Nagyvállalatok kötelező regisztrációjáról (MEKH) || Hat követendő zöld nagyváros || Technológiai tevékenység auditálása || Fogalomtár - energetikai audit, auditor, energiaha || A bérlők kötelezettsége Energia auditálás témakörb || Mit jelent az energetikai audit teljessége? || Tanúsítvány kontra audit || Az energetikai auditorokról || Energia audit- hazai szabályozás || 12/27/EU energia audit – GY.I.K. || 7 MW-os naperőmű épül Pécsett || Fenntartható település? Megéri! || A 2012/27/EU energia audit tartalma || A logisztikai Híradó az energia auditról || Auditorok hivatalos jegyzéke || Miben tud segíteni az energetikai szakértő? || Milyen határidőkre érdemes odafigyelni? || Létesítménygazdálkodás az egészségügyben || 2012/27/EU energia audit költségcsökkentő szerepe || Az ISO 50001 megújítása || Az előadit fogalma: mit takar ez? || ISO 14001 versus ISO 50001 || ISO 50001 előnyei és alkalmazása || 52.000 dollár megtakarítás évente || Intézményvezetők figyelmébe! || Energetikai felújítás Esztergomban || Települések pályázati előkészületei || Pályázati előkészületek a Szent Margit Kórházban || Egyházi épületek energiahatékonysága || Mikor nevezhetünk egy várost fenntarthatónak? || intézmény angol || Szombathely városának energetikai projektje || Évi 10 milliós megtakarítást ért el a Nyírő Gyula || Sikeres pályázatok? || Korszerűsítések finanszírozása megtakarításokból || Díjmentes felülvizsgálati lehetőség kórházak számá ||


  Hogyan biztosíthat Ön pénzügyi forrásokat a korszerűsítésekhez?

  A Pannon Épületenergetika szolgáltatásai révén elért jelentős energia költség megtakarítások egyrészt lehetőséget teremtenek Önöknek újabb korszerűsítések (és így további megtakarítások) megvalósítására, másrészt a költséghatékonyságon túl biztosítják a startra kész pályázati helyzetet is, újabb bevételi források elérése érdekében.

  Az energia optimalizálást célzó alapszolgáltatásaink által elért megtakarítások több esetben lefedik a teljes körű szolgáltatáscsomagjaink bekerülési költségét is, melyek újabb, nagyobb mértékű költségmegtakarításon túl finanszírozási lehetőséget is teremtenek további fejlesztésekhez. Néhány példa ügyfeleink számára elért energetikai megtakarításokról:  

  Projektbemutatók

  online prospektus

  general building contractor - english © 2009-2018 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
  Szerző: | Weblapkészítés