Energetikai szakreferens: A vállalatok kötelezettségei

1. Szakreferens alkalmazása

Energetikai szakreferens alkalmazása

A kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet köteles legalább egy, a szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst foglalkoztatni. Ebbe a körbe nem csupán nagyvállalatok kerülhetnek!

Ugyanis a szervezetek kötelesek energetikai szakreferenst alkalmazására, ha a tárgyévet megelőző 3 évben a szervezet éves energiafogyasztási átlaga több mint 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3400 GJ hőmennyiség.

2. Tájékoztatási kötelezettség

Az energetikai szakreferens foglalkoztatására köteles gazdálkodó szervezet köteles 30 napon belül tájékoztatni a Hivatalt- természetes személy alkalmazása esetén - az energetikai szakreferens nevéről. Ezen felül - mind természetes személy, mind gazdálkodó szervezetként funkcionáló energetikai szakreferens esetén - az energetikai szakreferens foglalkoztatásával kapcsolatos, kormányrendeletben meghatározott adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról is tájékoztatni kell a hivatalt.

Szankciókról:

A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens foglalkoztatására köteles gazdálkodó szervezetet, amely kötelezettségeinek nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható! Az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege 3 m Ft.

A bírság összegének megállapításakor figyelembe veszik a jogsértés súlyát, a jogsértő állapot fennállásának időtartamát, a jogsértéssel elért vagyoni előny mértékét, a jogsértő piaci helyzetét, befolyását;utolsó összevont (konszolidált) beszámoló szerinti, ennek hiányában a gazdálkodó szervezet nyilvántartása szerinti nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét, a magatartás felróhatóságát, a korábbi jogsértő magatartást, a jogsértő állapot megszüntetése érdekében tett tevékenységet.

2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról 2016. december 21-én lépett érvénybe. A szakreferens bejelentése ezen időponttól az érintett szervezet kötelessége. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ön még nem ügyfelünk? Érdeklődése esetén kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot:


3. Lehetőség az Energia auditban foglaltak végrehajtására

Energia Audit vs Energetikai szakreferens

Nagyvállalatoknak 2016. december 31-ig kötelező volt elkészíteni az energetikai auditot, és 4 évente azt meg is ismételniük. Az audit elvégzése azonban önmagában nem garantálja, hogy az abban foglalt korszerűsítési, költségcsökkentési célzatú változtatások meg is valósuljanak. Az optimális és az auditok révén biztosítottan megalapozott fejlesztéseket azonban állami beruházási támogatás révén meg lehet valósítani, és ezt a szakreferens által végzett munka is előmozdítja.

Tehát az auditban kimutatott - energia költség csökkentést és korszerűsítést célzó fejlesztési javaslatokat szakmai és adókedvezmény formájában megmutatkozó támogatással könnyebben végre lehet hajtani. Épp ezért kell a szakreferensnek éves jelentéseket készítenie. Tulajdonképpen a 4 évente elkészített auditokban foglaltak megvalósítását a szakreferens képes felügyelni, menedzselni. (Épp ezért kell körültekintően kiválasztani a szakreferens személyét.)

Alábbi cikkeinkben olvashatnak bővebben energiahatékony beruházok állami támogatása témakörben:

A beruházási adókedvezményről>> || Új fogalmak a szabályozásban>> || Az igénybevétel feltételei>> || Elszámolható költségekről>>Facebook icon Pannon Építőműhely kft. Google+ icon Pannon Építőműhely kft.

Energetikai szakreferens cikktárA jó energetikai szakreferens pénzt hoz a házhoz?

A jó energetikai szakreferens pénzt hoz a házhoz?

Ahhoz, hogy ez valóban így történjen, csupán egy döntés szükséges! Ugyanis a vállalat kétféle szakember típus közül választhat, miközben teljesíti a törvényi előírást:

A szakreferens pénzt hoz! »


Mit jelent az energetikai szakreferens függetlensége?

Az energetikai szakreferens köznyelven fogalmazva nem egy „belső ember”. Nem áll a szakreferens foglalkoztatásra kötelezett vállalat alkalmazásában és semmilyen más módon sem tartozik adott céghez! Azaz az energetikai szakreferenstől függetlenséget várnak el, ami konkrétan munkajogi és társasági jogi függetlenséget jelent.

A szakreferens függetlenségéről »
Mit jelent az energetikai szakreferens függetlensége?

Ki lehet energetikai szakreferens?

Ki lehet energetikai szakreferens?

Az energetikai szakreferens tevékenységét természetes személy és gazdálkodó szervezet is elláthatja. Természetesen vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételek. Ehhez kapcsolódóan az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény határozza meg a feltételeket, melyekről az alábbi összesítésben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Ki lehet energetikai szakreferens? »


Energetikai adatszolgáltatás: 2017. vagy 2018. június 30-ig?!

A nagyvállalatoknak 2017. június 30-ig kell megfelelniük az első vállalati adatszolgáltatási kötelezettségnek az Ehat. 22 / C. § alapján, azaz már a 2016-os évre vonatkozóan el kell készíteniük az első éves jelentésüket energiafelhasználásukról és energiamegtakarításukról!

Energetikai adatszolgáltatás határideje »
Energetikai adatszolgáltatás: 2017. vagy 2018. június 30-ig?!

Nagyvállalatok | Szakreferens alkalmazásában érintett vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségéről

Nagyvállalatok | Szakreferens alkalmazásában érintett vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségéről

Az érintett vállalatoknak az adatszolgáltatást a következő bontásban kell benyújtaniuk, tárgyév június 30-áig: besorolási nyilatkozat, felhasznált energiáról beszámoló nyilatkozat, energia megtakarításról szóló nyilatkozat és szemléletformálási tevékenységről szóló beszámoló. Cikkünkben ezek részletes bemutatása következik:

Az adatszolgáltatási kötelezettség módja »


Hol szükséges bejelentenie a vállalatoknak az energetikai szakreferenst?

Mint weboldalunkon már tájékoztattuk ügyfeleinket és olvasóinkat, a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatoknak egyéb kötelezettségei is adódnak. Tájékoztatási kötelezettségük áll fenn ugyanis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.

Bejelentési kötelezettség - szakreferens »
Hol szükséges bejelentenie a vállalatoknak az energetikai szakreferenst?

Lehet-e az energetikai auditor szakreferens?

Lehet-e az energetikai auditor szakreferens?

Gyakori kérdés ügyfeleink részéről, hogy nyújthat-e energetikai szakreferensi szolgáltatást az adott vállalkozásnál az energetikai auditálási tevékenységet ellátó energetikai auditor?

Az auditorom a szakreferens »


2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról


A törvény célja az energiaellátás és energia-felhasználás hatékonyságának átfogó biztosítása, az energiafogyasztói költségek csökkentése, továbbá a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvásának elősegítése2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról »
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Amikor a „kötelező” kifejezetten hasznos!

Amikor a „kötelező” kifejezetten hasznos!


Avagy milyen előnyei vannak az energetikai szakreferens alkalmazásának? Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak energetikai szakreferensi szolgáltatást kell igénybe vennie. Szakreferens előnyei »

general building contractor - english © 2009-2017 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: