Energetikai beruházások TAO adókedvezménye


TAO beruházási adókedvezmény

Igénybevétele feltételei

Kik vehetik igénybe?

Kérjen ajánlatot!

TAO adókedvezmény mértéke

Energetikai audit szerepe

Mire igényelhető?

Cikkeink TAO témában

Vonatkozó jogszabályok


A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét. A TAO összegét a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig - adókedvezmény formában - 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

nergetikai beruházások TAO adókedvezményeKik vehetik igénybe az energetikai beruházások TAO adókedvezményét?

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

Ennek értelmében minden energiahatékonysági beruházás jogosult a társasági adókedvezményre, bár vannak kivételek, melyeket későbbi cikkünkben dolgozunk fel részletesen.

A TAO adókedvezmény mértéke

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:

  • nagyvállalatoknál 30 %-át,
  • közepes vállalatoknál 40 %-át,
  • kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.
Mit korszerűsítsen?

Mindegyik esetben figyelemmel kell lenni, hogy az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

A TAO adókedvezmény igénybevételének feltételei

   1. Az egyik fontos feltétel, hogy az adózónak rendelkeznie kell egy, a MEKH-nél regisztrált, akkreditált energetikai auditor által kiállított Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásra. Ez alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

   2. Az adómegtakarítás olyan beruházásokra igényelhető, amelyek csökkentik a végsőenergia-fogyasztást, ezáltal energia megtakarítást eredményeznek. Fontos azonban, hogy a beruházásnak olyan mértékű energia megtakarítást kell eredményeznie, amellyel csökken a mért vagy becsült fogyasztás a beruházás előtti adatokhoz képest.

Hogyan jár a legjobban?

Ennek kimutatása energia audit elvégzése révén lehetséges.

Az energia audit szerepe a TAO kedvezmény igénybevételében

Kétféle energetikai felmérés szükséges az adókedvezmény igénybevételéhez

Az

1. Beruházást megelőző energetikai audit készítése:

  • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően - mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.
  • Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.
  • A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

2. Beruházást követő energetikai audit készítése:

  • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítását, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Milyen energetikai beruházásokhoz vehető igénybe a TAO adókedvezmény?

A jogszabály a következőket mondja ki (176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet 4.§. b):

  • az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége;
  • ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
  • megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.
Milyen

Alapvetően elmondható tehát, hogy az áramtermelésen kívül szinte mindenre alkalmazható, amit vizsgálunk (áramtermelésre is abban az esetben, ha felhasználják.)

Az elszámolhatóság visszamenőleg is érvényes: a TAO törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet - mely 2017.07.05-én lépett hatályba - kimondja, hogy a hatályba lépést megelőzően (de 2017.01.01-ét követően) megkezdett beruházások esetében nem kell beruházást megelőző energetikai auditot készíteni, elegendő a beruházást követően energetikai auditot készíteni.

Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre. Az üzembe helyezés évében vagy az üzembe helyezés utáni évben és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.
Pannon Építőműhely Kft: akkreditált auditor szervezet

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatos feladatok elvégzésében cégünk, mint akkredtiált auditor szervezet áll a cégek segítségére, mind az energetikai audit elvégzésében, mind a minőségi igazolás kiállításában.

Kapcsolatfelvétel > >TAO adókedvezményre vonatkozó jogszabályok:
Folyamatosan frissülő cikktárunk Energetikai beruházások TAO adókedvezménye témakörben:

 • Zöldítene vállalkozásán? Most adókedvezmény jár érte! > >

 • Korábban már írtunk arról, hogy 2017 januárjától társasági adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek az energiahatékonyságot célzó beruházásokat valósítanak meg és üzemeltetnek. Nem minden esetben lehet azonban kiaknázni ezt a lehetőséget. Mutatjuk, milyen beruházásokra jár a visszatérítés.

 • Igazolás nélkül nincs adókedvezmény! > >

 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételeket a kormány az 1996. évi LXXXI. törvényben szabályozza (TAO törvény). Az előző cikkünkben arról írtunk, hogy milyen beruházásokra vonatkozik az adókedvezmény, most pedig a szükséges minőségi igazolás témáját járjuk körbe.

 • Energetikai beruházások TAO adókedvezménye > >

 • A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét, de ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet. Ezt az összeget a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig - adókedvezmény formában – látvány-csapatsportra, előadó-művészetekre vagy 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

 • Új energiahatékonysági adókedvezmény jelent meg a Tao törvényben > >

 • Az elmúlt héten egy új társaságiadó-kedvezménnyel bővült a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.). A változás az energiahatékonysági célú beruházások körét érinti.

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye - Távhőt használók számára > >

 • A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása a(z) 47. §-hoz - alapján a Távhő tv. alanyai igénybe vehetik majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét az alábbiak szerint: 

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye: az igénybevétel feltételei > >

 •   A Kormány rendeletben szabályozza majd az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának, az adózó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletes feltételeit. Alábbi cikkünkben a jelenleg ismert feltételekről adunk tájékoztatást.

 • Új fogalmak a szabályozásban: energiahatékonysági beruházások > >

 •   Mint korábban írtuk, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye várható 2017-től. Ennek kapcsán is több új fogalom kerül bevezetésre, melyekkel fontos tisztában lennie az érintetteknek.

 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye esetében elszámolható költségekről: > >

 •   A törvény javaslat alapján lehetőség nyílik társasági adókedvezmény igénybevételére energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Melyek az elszámolható költségek?

 • Hogyan tovább az energiaaudit után? - A beruházási adókedvezményről > >

 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási adókedvezményről:   Azon vállalatok, melyek számára energetikai szakemberek már kimutatták, milyen egyedi energetikai korszerűsítések elvégzése indokolt náluk, 2017-től beruházási adókedvezményt vehetnek igénybe a fejlesztéseknél a törvényjavaslat szerint. Nem csak a nagyvállalatokat érinti ez a lehetőség!


  general building contractor - english © 2009-2017 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
  Szerző: | Weblapkészítés