Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány? Jogszabályok 2012

Energetikai tanúsítvány    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energetikai tanúsítvány

Mit jelent az energetikai tanúsítás?

Mikortól kötelező? Jogszabályok
Az energetikai tanúsítás követelményei

Az energetikai tanúsítvány díja, árjegyzék

Energia tanúsítvány online rendelése
Mi az energetikai tanúsítvány értelme?

Milyen épületekre terjed ki?

Mi a következő lépés a tanúsítás után?

Mikortól kötelező elkészíttetni az épület energetikai besorolását?

2009. január 1-től energetikai tanúsítványt szükséges készíttetni:

 • új épület építése során a használatbavételi ejáráshoz ill.
 • energetikai pályázatok igénybevétele esetén
 • energetikai számítást szükséges készíttetni az energetikai megfelelőségről az építési engedély mellékleteként, ezen esetben is az energetikai tanúsítvány kiállítása során alkalmazandó számítási módszert szükséges alkalmazni, hiszen ez alapján tud az építész tervező nyilatkozni arról, hogy az energetikai számítás elkészült és a tervezett épület megfelel a követelményeknek.

Új építés vagy energetikai célú pályázatból megvalósuló beruházás esetén minden esetekben minimum követelmény a C besorolási osztály, vagyis a Követelményeknek megfelelő minősítés megszerzése (kivétel lehet pl.: műemléki épület).

2012. január 1-től meglévő épületekre is kötelező a tanúsítványt elkészíttetni, amennyiben:

 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás (pl.: adás-vétel) vagy
 • bérbeadás következik be

Bizonyos esetekben érdemes lehet a fenti követelményektől eltekintve - önkéntes alapon - az épület besorolását meghatározni, hiszen az energiatudatos beruházási döntések elengedhetetlen feltétele, hogy tisztában legyünk épületünk jelenlegi és felújítás utáni állapotával.


2016. január 1-től teljes körűen kötelező a meglévő épületek (lakás, önálló rendeltetési egység) eladásakor és bérbeadásakor a tanúsítvány elkészíttetése.

2023. november 1-től változott az épületek energetikai besorolása, a nem megújuló energiaigény mellett a széndioxid kibocsátás fajlagos értékét is vizsgálni szükségesd.


Mikor nem szükséges a tanúsítvány?

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű (különálló) épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb ideig használatban lévő épületre (üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében a tanúsítvány megléte és minimálisan a C besorolási osztály teljesítése is előírás)
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett felvonulási épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre
 • azokra a műhelyekre vagy ipari területen található épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2 vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon átruházáskor
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.
 • a 2012. június 1. és 2015. december 31. között kötött bérleti szerződéseknél - a 2016-tól kötött bérbeadási szerződéseknél már szükséges az energetikai tanúsítvány!

Jogszabályok

   További jogszabályok az építésügy, építészet és energetikai szabályozás területéről > >Energetikai tanúsítvány megrendelés > >
general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat