Energetikai tanúsítvány    Megrendelés: (06 1) 203 2710  -  További kapcsolat > > >


Az energetikai tanúsítvány

Mit jelent az energetikai tanúsítás?

Mikortól kötelező? Jogszabályok
Az energetikai tanúsítás követelményei

Az energetikai tanúsítvány díja, árjegyzék

Energia tanúsítvány online rendelése
Mi az energetikai tanúsítvány értelme?

Milyen épületekre terjed ki?

Mi a következő lépés a tanúsítás után?

Mikortól kötelező elkészíttetni az épület energetikai besorolását?

2009. január 1-től energetikai tanúsítványt szükséges készíttetni:

 • új épület építése során a használatbavételi ejáráshoz ill.
 • energetikai pályázatok igénybevétele esetén
 • energetikai számítást szükséges készíttetni az energetikai megfelelőségről az építési engedély mellékleteként, ezen esetben is az energetikai tanúsítvány kiállítása során alkalmazandó számítási módszert szükséges alkalmazni, hiszen ez alapján tud az építész tervező nyilatkozni arról, hogy az energetikai számítás elkészült és a tervezett épület megfelel a követelményeknek.

Természetesen minden esetekben minimum követelmény a C besorolási osztály, vagyis a Követelményeknek megfelelő minősítés megszerzése (néhány kivétel létezik, pl.: műemléki épületek).

2012. január 1-től meglévő épületekre is kötelező a tanúsítványt elkészíttetni, amennyiben:

 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás (pl.: adás-vétel)vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadás következik be

Bizonyos esetekben érdemes lehet a fenti követelményektől eltekintve - önkéntes alapon - az épület besorolását meghatározni, hiszen az energiatudatos beruházási döntések elengedhetetlen feltétele, hogy tisztában legyünk épületünk jelenlegi és felújítás utáni állapotával.


2016. január 1-től teljes körűen kötelező a meglévő épületek (lakás, önálló rendeltetési egység) eladásakor és bérbeadásakor a tanúsítvány elkészíttetése.

Mikor nem szükséges a tanúsítvány?


Nem szükséges tanúsítvány az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű (különálló) építményekre, továbbá üdülő, ideiglenes létesítmény, egyházi, mezőgazdasági rendeltetésű, illetve műemlék és helyi védelem alatt álló épület esetében. Önálló lakás vagy egy épületnek csak egy részét elfoglaló önálló rendeltetési egység 1 évet meghaladó bérbeadása esetén sem szükséges az energetikai tanúsítás, ha a bérleti szerződést 2012. június 1. és 2015. december 31. között kötötték meg. A 2016-tól kötött szerződéseknél már szükséges a tanúsítvány!

Nem kell tanúsítványt készíteni:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű (különálló) épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb ideig használatban lévő épületre (üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében a tanúsítvány megléte és minimálisan „C” besorolása is előírás)
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre
 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon átruházáskor
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén


Jogszabályok

További jogszabályok az energetika és az építészet területéről Energetikai tanúsítvány jogszabályok > >


Vissza az Energetikai tanúsítvány főoldalra > >További energetikai szolgáltatásaink:

Lakosság > > >     Intézmény > > >     Nagyvállalat > > >
Facebook > >

E-mail küldés > >

Hírlevél > >

Tanúsítvány megrendelés > >

Google+ > >

Korszerűsítés > >

Pályázatok > >
Lakossági infó oldal > >

general building contractor - english © 2009-2019 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: | Weblapkészítés