Épületdiagnosztika - Kötelező gépészeti és energetikai felülvizsgálatok

Kötelező gépészeti felülvizsgálatok


Műszeres épületdiagnosztika

Hőkamera - építészeti problémák

Hőkamera - gépészeti és egyéb hibák

Műszeres diagnosztika díja, árjegyzék

Épületek, szerkezetek nedvességmérése

További épületdiagnosztikai mérések

Mobil adatgyűjtés

Energiahatékonysági számítás

Kötelező gépészeti felülvizsgálatokAz energiagazdálkodás témakörében az alábbi kötelezettségek - felülvizsgálatok és adatszolgáltatások - terhelhetik a gazdálkodó szervezeteket:Energetikai felülvizsgálat - Klímagáz Adatbázis

A fűtési és légkondicionáló rendszerek komplex, rendszerszintű felülvizsgálata szükséges a hatékonysági, méretezési és optimalizálási lehetőségek feltárásával 2025-ig vagy az esedékes nagyvállalati energia audittal egy időben.

A feltárt adatokat, paramétereket a felülvizsgálónak a Klímagáz adatbázisban kell rögzítenie.Részletes leírás »


Legionella fertőzés kockázat vizsgálat

A 49/2015. (XI. 6.) számú EMMI rendelet foglakozik a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokkal. A rendelet hatálya kiterjed a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre, azok üzemeltetőire, illetve tulajdonosaira.Részletes leírás »

Klímagáz szivárgásvizsgálat

A törvényi előírások alapján - mérettől függően - 3-12 havonta kötelező a klímagáz szivárgásvizsgálat elvégzése. 

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet rendelkezik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirőlRészletes leírás »


Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat

A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet alapján a felhasználó köteles a gázfelhasználó technológia műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégeztetni. A rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokra és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokra terjed ki.Részletes leírás »

Hőtermelő berendezések kötelező energetikai felülvizsgálata

A 2009. január 1-én életbe lépett 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján a 20 kW feletti hőtermelő rendszereket 2 ill. 4 évente energetikailag felül kell vizsgálni.Részletes leírás »


Légkondicionáló rendszerek kötelező felülvizsgálata

A 2009. január 1-én életbe lépett 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján a 12 kW feletti légkondicionáló rendszereket 2 ill. 4 évente energetikailag felül kell vizsgálni.Részletes leírás »
general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat