energiaaudit-iso50001
www.pannonmuhely.hu » Épületenergetika kezdőlap » Energia audit ISO 50001

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai auditálásra?

A 2012/27/EU iránymutatása alapján Magyarországon:


 • az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
 • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet,
 • az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet vonatkozik az energetikai auditálásra.

Mely szervezet hatáskörébe tartozik az energetikai auditálás témaköre?

A Magyar Energetikai  és Közmű - szabályozási Hivataléba, melynek feladatai a következők:
 • a regisztráló szervezet regisztráló tevékenységének engedélyezése, engedély visszavonása, 
 • a regisztráló szervezetek nyilvántartása, 
 • szakmai vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzat elfogadásának és módosításának engedélyezése, 
 • tananyagról és oktatási módszertanról szóló szabályzat elfogadásának és módosításának engedélyezése, 
 • a szakmai vizsga és felkészítő tanfolyam lebonyolításának felügyelete, 
 • auditori névjegyzék vezetése (határozat a névjegyzékbe vételről vagy elutasításról), 
 • nyilvántartási adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén bírság kiszabása, 
 • energetikai auditok meglétének és azok jogszabályi feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése, továbbá 
 • auditori tevékenységtől való eltiltás.

Ki jogosult energetikai auditálási tevékenység ellátására?

Energetikai auditor, ill. energetikai auditáló szervezet a regisztráló szervezet útján történő bejelentés alapján kerülhet a Hivatal által vezetett névjegyzékbe, amennyiben megfelel az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint a végrehajtási rendeletében foglalt követelményeknek. A Hivatal a névjegyzékbe vételről határozatot hoz.


2015-10-15 14:20:09

 • Mi határozza meg a következő energetikai audit időpontját? > >

 • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.) több kötelezettséget is előír a nagyvállalatok számára, ilyen például a négyévente teljesítendő energetikai auditálási kötelezettség. Egyes esetekben nem egyértelmű, hogy mikortól számítandó a négyéves időszak.

 • Energetikai auditorok névjegyzéke > >

 • Az energetikai auditra vonatkozó jogszabályi előírások alapján energetikai auditot olyan szervezet végezhet, amely rendelkezik - a MEKH által kiadott - névjegyzékbevételről szóló határozattal. Milyen tudnivalók vannak az energetikai auditor névjegyzékről?

 • Energetikai audit ára > >

 • Milyen költsége van egy nagyvállalati energia auditnak? Az energetikai audit pontos ára a jogszabályokban nem került rögzítésre, azonban a MEKH közlése szerint a költséghatékonyságért az auditor, ill. auditáló szervezet a felelős. Hogyan biztosítható az energetikai audit költséghatékony ára?

 • Energetikai audit jogszabályok > >

 • Az energiahatékonysági törvény alapján a magyarországi nagyvállalatok energetikai audit lefolytatására kötelezettek. Miyen további törvények, rendeletek határozzák meg az energia audit elkészítésének részletszabályait?

 • Milyen típusú energia auditok léteznek? > >

 • Kötelező és nem kötelező auditokat különböztetünk meg. A nagyvállalati audit, illetve a közintézmények számára az audithoz hasonló EMIT kötelezően elkészítendők. A többi, lent felsorolt audit révén lehetősége nyílik konkrét energetikai megtakarítások elérésére és az energiahatékonyság felé tett optimális döntések meghozására.

  Energetikai audit határidő || Energetikai auditorok névjegyzéke || Energetikai audit ára || Energia audit jogszabály || Kötelező és nem kötelező auditok || Kötelező energetikai audit 2019. december 5-ig! || Energia audit || EU energiahatékonyság 2020 után is! || Optimalizálja cége energia költségeit || A MEHI képzése || Nyertes pályázatok utánkövetése || Nyertes energetikai pályázatok? || Energia audit: fél év haladék || Az energetikai szakreferensről || A cél az energiahatékony vállalatirányítás || Ne halogassuk az energia auditot! || Korszakváltás az Energiahatékonyságban || Cégünk akkreditált auditor szervezet! || Kötelezettségek - mentességek: energia audit || Az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről || A kötelező energia audit törvényi módosulásai || Energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztató honl || Nagyvállalatok kötelező regisztrációjáról (MEKH) || Technológiai tevékenység auditálása || Fogalomtár - energetikai audit, auditor, energiaha || A bérlők kötelezettsége Energia auditálás témakörb || Mit jelent az energetikai audit teljessége? || Tanúsítvány kontra audit || Az energetikai auditorokról || Energia audit- hazai szabályozás || 12/27/EU energia audit – GY.I.K. || A 2012/27/EU energia audit tartalma || A logisztikai Híradó az energia auditról || Auditorok hivatalos jegyzéke || Miben tud segíteni az energetikai szakértő? || Milyen határidőkre érdemes odafigyelni? || 2012/27/EU energia audit költségcsökkentő szerepe || Az ISO 50001 megújítása || Az előadit fogalma: mit takar ez? || ISO 14001 versus ISO 50001 || ISO 50001 előnyei és alkalmazása || 52.000 dollár megtakarítás évente ||
  Megosztás

  Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >
  general building contractor - english
  © 2009-2013 Pannon Építőműhely kft.
  Kapcsolat