Energetikai korszerűsítési pályázat típusok

Energetikai korszerűsítési pályázat típusok


Szükséges előkészületek

Pályázati önrész előteremtése

Pályázati dokumentáció

Energetikai korszerűsítési pályázat típusok

Intézmények, Települések számára

Családi ház felújítás

Társasházak pályázati kiírásai

A Pannon Épületenergetika pályázati háttere

Pályázati kiírásokINTÉZMÉNYEK, TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA

  • KEHOP

  • Lehetőséget biztosítunk kórházak, iskolák és egyéb egyházi, önkormányzati - állami intézmények számára fogyasztástól és energiaszolgáltatótól független megtakarítások felkutatására, továbbá lehetőséget nyújtunk:

    • a költségek radikális csökkentésére vonatkozó vezetői döntések előkészítésére
    • a fejlesztési lehetőségek főbb irányvonalainak meghatározására az ehhez kapcsolódó beruházási és megtérülési kalkulációk megtételével
    • a beruházási rangsor felállítása révén az egyes fejlesztések prioritási sorrendjének meghatározására
    • több épület üzemeltetése esetén az egyes épületek beruházási rangsorának meghatározására
    • az intézmény végigkísérésére az alapvizsgálatoktól a pályázati anyagok leadásáig
Épületek, intézmények összehasonlító vizsgálata > >

Intézményvezetők figyelmébe! > >

Kórházi rezsicsökkentés?Ügyfeleink nyertes pályázataiból:

Esztergom, Gimnázium és Rendház > >

Bp, Szent Margit kórház > >

Szombathely városa > >

  • SEAP, ELENA

  • Az ELENA támogatást olyan önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek elfogadott energia stratégiával (SEAP) rendelkeznek, de költségérzékenységük és kevés gyakorlatuk miatt a az energiaprojektek fenntartható finanszírozásának megtervezése nehézséget okoz számukra. Az energia startégia elkészítését cégünk vállalja. Bővebb információ SEAP ÉS ELENA ügyben > >
   Fenntartható település? Megéri! > >

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZÁMÁRA

Az energia optimalizálást célzó alapszolgáltatásaink által elért megtakarítások több esetben lefedik a teljes körű szolgáltatáscsomagjaink bekerülési költségét is, melyek újabb, nagyobb mértékű költségmegtakarításon túl finanszírozási lehetőséget is teremtenek további fejlesztésekhez: Egymásra épülő szolgáltatásaink gyártó üzemek számára > >

LAKOSSÁG SZÁMÁRA

 • Családi ház felújítás


Amennyiben Ön pályázni készül erre, annak érdekében, hogy a kiíráskor már startra készen álljon a beadandó anyagokkal, két lehetőséget biztosítunk az Ön számára:

  1./ Ön jelen pillanatban már konkrétan tudja, milyen energetikai beruházásokat szükséges az ingatlanon végezni, amely biztosan megfelel majd a pályázati szempontoknak is. Ez esetben két energetikai tanúsítványt elegendő elkészíteni, egyet a jelenlegi és egy továbbit a tervezett (felújított) állapotra. Ezek elkészítését vállaljuk árlistánk szerint > >.

  2./ Ön konkrét számítások alapján szeretné megtudni, milyen korszerűsítésre lenne valóban szüksége, mi a legoptimálisabb felújítás a házán. Erre szolgál Energiahatékonysági számítás szolgáltatásunk, melyről a tájékoztató anyagot az alábbi címen találja > >

Az Energiahatékonysági számítás eredményeképpen az egyes energetikai fejlesztések beruházási költségét és az általuk elérhető megtakarítást forintosítjuk, ezzel biztosítjuk, hogy Ügyfeleink megtalálhassák a legoptimálisabb energetikai beruházásokat. A számítás eredményeképpen nyert adatok általában alkalmasak az energetikai pályázatok mellékleteinek kitöltésére, de ezt a konkrét pályázat megismerése után várhatóan pontosítani szükséges lesz majd.

EGYEDI AJÁNLATOT KÉR?

Kérjük, hogy az alábbi űrlapot kitölteni szíveskedjen > >

 • Társasházak pályázati kiírásai

Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a kiírásokat. A fejlesztési lehetőségeken és energia költségek csökkentésén túl a társasházak rendelkezésére álló finanszírozási lehetőségekről is tájékozódhat weboldalunkon.

Az energia racionalizálási törekvések minimális befektetést igénylő vagy akár beruházás mentes konstrukcióban is megvalósíthatóak. Az épületek felmérésekor először is meghatározásra kerül, hogy mennyi energia kerül optimális esetben felhasználásra. Amennyiben a valós és az elvárt energiafogyasztás között eltérés tapasztalható, megvizsgálandó, hogy az energiafogyasztás csökkentése érdekében mely lehetőségek alkalmazása a legindokoltabb.

Mi a feltárás menete?

  1./ a beruházási költség nélkül realizálható megtakarítások kimutatása

  2./ a felmérésen és elemzésen alapuló koncepció révén a legkedvezőbb megtérülési idejű fejlesztések feltérképezése (építészet, gépészet, villamosenergia, vízfelhasználás.

  3./ a beruházási költségek és megtérülési idők kimutatása révén meghatározzuk a fejlesztési prioritásokat, így a tulajdonosok valóban tudatos döntést tudnak hozni a fejlesztésekről.

  4./ az elemzések elkészítésével a „startra kész” állapotot is biztosítjuk, mely révén a társasház lépéselőnyhöz jut energetikai pályázatoknál.

További információk az Energetikai Koncepcióról > >
A 6 modulból álló energetikai koncepción túl Energiakontroll rendszer > > telepítése is indokolt lehet.

Várható eredmények:

  • Optimális korszerűsítési lehetőség kiválasztása, fejlesztési irányvonalak kijelölése
  • Akár 70% energiaköltség megtakarítási lehetőség is kimutatható az adatgyűjtés eredményei alapján
  • Elegendő információ áll rendelkezésre a pályázati források optimális felhasználásához: az elkészült dokumentáció révén a pályázati kiírások idejében már rendelkezésre állnak a benyújtáshoz szükséges adatok, a pályázat részét képező műszaki dokumentáció.

Érdeklődi társasházak épületenergetikai korszerűsítése, költségmegtakarítási lehetőségek iránt?

Töltse ki ürlapunkat > > hogy felvehessük önnel a kapcsolatot.

A Zöld Beruházási Rendszerhez (ZBR) kapcsolódó pályázatok műszaki dokumentációjának alapját képezi Energiahatékonysági számítások>> szolgáltatásunk.

general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat