GINOP-4.1.2-18 - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések - Magyarország Kormányának felhívása a kis- és középvállalkozásoknak a primer energiafelhasználás csökkentése, valamint a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Pályázati kód: GINOP-4.1.2-18 Támogatás megnevezése

A kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek megvalósítására. Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása.
A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 órától 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége: nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A támogatás feltételei

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energiafelhasználás-csökkentés és a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez; 
  • a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet; 
  • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek; 
  • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.
2018-02-25 19:34:36


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat