Tanuszodák és sportlétesítmények épületenergetikai fejlesztése


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanuszodák és sportlétesítmények épületenergetikai fejlesztése” című (KEHOP-5.2.6. kódszámú) felhívás.

Támogatási kód:

KEHOP-5.2.6 

Támogatás megnevezése:

KEHOP-5.2.6 - Tanuszodák és sportlétesítmények épületenergetikai fejlesztése

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja:

kiemelt kiválasztási eljárásrend

Forrás összege:

2 000 000 000

Beadás kezdete:

2016.11.11.

Beadási határidő:

2016.12.12.

Támogatás célja:

épületenergetikai fejlesztés

Kedvezményezettek köre:

 • Támogatást igénylő konzorciumvezető gazdálkodási forma kódja (GFO):113.
 • Támogatást igénylő konzorciumi tag gazdálkodási forma kódja (GFO): 312.

Támogatási feltételek:  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatás tényleges mértékét a projektfejlesztési szakaszban projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján.
 
A támogatási kérelem szerinti támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek (A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan) :
 • Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
   1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.
   2. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 
 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
   1. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
   2. Biomassza - a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az ehhez kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok (a növényi és állati eredetűeket is beleértve) biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része - felhasználása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre.
   3. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
   4. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíztermelésre.
   5. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
Önállóan nem támogatható tevékenységek( Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek):
 • Projekt-előkészítés
 • Járulékos feladatok

Támogatási minimum összege:

2 000 000 000

Támogatási maximum összege:

2 000 000 000


---------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2016-11-17 10:40:13


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat