KEOP–7.13.0/15 Egyházi épületek fejlesztése - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

Egyházi épületek energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás


Megjelent az egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését célzó felhívás.



A támogatás célja:

Energia-megtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.

Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása.

Rendelkezésre álló forrás:

Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.

Támogatás összege:

Minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.

A pályázók körének meghatározása:

Egyházi jogi személy (55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik.

 551 – Bevett egyház
 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 559 – Egyházi szervezet technikai kód

Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be!

Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot. Csak egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot.

Önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Olyan épületre vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó.

Székhely:

A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie.

Projekt területi korlátozása:

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A pályázat tartalma:

A projekt előkészítés jelen felhívásban három fázisban történik.

  • I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról
  • II. Koncepcionális fázisba tartozó projekt előkészítési tevékenységek
  • III.Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A kitöltő program letölthető a palyazat.gov.hu honlapról.

A pályázatok csak és kizárólag személyesen nyújthatóak be, postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésétől számított 30. naptól a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.

A hiánypótlás rendje:

Hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség.

---------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-05-13 15:08:33


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat