Korszerű technológiák - szigetelések - Pannon Építőműhely Kft.

Korszerű technológiák - szigetelések


Hőszigetelés  -  Vízszigetelés  -  Hangszigetelés


Épületek energetikai tanúsítása

A Pannon Építőműhely Kft. jogosultsággal rendelkezik családi házak és egyéb épületek 176/2008. számú Korm. rendeletben meghatározott energetikai tanúsításához, azaz energetikai tanúsítvány kiállítására.

Energiahatékonysági számítás

Javasljuk, hogy a kivitelezés megkezdése elött készítessen energiahatékonysági számítást, amely segítségével modellezhető az épület tervezett állapotának energiafogyasztása. Épületfelújítás esetén az optimálisan szigetelhető szerkezetek kiválasztására, új építés esetén a hőszigetelés optimalizálásán túl a tartószerkezetek kiválasztására is javaslatot teszünk. A tervezett energiahatékony épület hőszigetelésére több variációt készítünk, így számszerűsített adatok alapján meghatározható, hogy:
Az energiahatékonysági számítás három részből tevődik össze: A szolgáltatás ára családi házak esetén 200 m2 alapterületig - amennyiben a szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak - nettó 110.000 Ft, mely összeget építési megbízás esetén a kivitelezési díjból jóváírunk. Intézmények, egyéb épületek esetén az energiahatékonysági számítás elvégzésére egyedi árajánlatot készítünk.

Közüzemi szerződések átvilágítása

Elsősorban intézmények részére dolgoztuk ki a közüzemi szerződések átvilágításával foglalkozó szolgáltatásunkat, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

Szigetelések

A Pannon Építőműhely Kft. korszerű építőanyagokkal és épületszerkezetekkel foglalkozó oldalain segítséget kívánunk nyújtani családi házak, társasházak egyéb épületek tevezéséhez, kivitelezéséhez. Napjaink jellemző építőanyagainak műszaki leírásai mellett megtalálható számos alkalmazástechnikai útmutató is.

Hőszigetelés  -  Vízszigetelés  -  Hangszigetelés

Hőszigetelések - jogszabályi háttér, tervezési segédletek

Nyári hővédelem  -  Energetikai követelmény (7/2006 TNM rendelet)  -  Falszerkezetek u értéke  -  Hőszigetelő anyagok - Online hőszigetelés kalkulátor > > >

A környezetvédelmi és gazdaságossági érvek mellett az épületek megfelelő hőszigetelését egyre inkább indokolja Magyarország energiafüggőségének csökkentése is. Óriási lemaradásban vagyunk ezen a téren, a hazai intézmények átlagos négyzetméterre vetített energiaigénye 250 kWh/m2 feletti értékre becsülhető, a sokat emlegetett passzív házak követelményértéke pedig 15 kWh/m2/év. A hőveszteség a határoló szerkezeteken kiáramló hőenergiából, másrészt a filtrációból adódik össze.

Nyári hővédelem

A hőszigetelő anyagok kiválasztásánál gondolni kell a nyári hővédelemre is. Nem biztos, hogy az az anyag, ami télen megfelelő hővédelemmel rendelkezik az nyáron is az optimális védelmet biztosítja. A nyári hővédelem megfelelősségét az anyag hőkapacitása és tömege határozza meg, ebből következik a szerkezet fáziseltolódása, vagyis, hogy a külső környezet felmelegedése milyen késleltetéssel jelenik meg a belső térben. Néhány anyag fajlagos hőkapacitását (régi nevén: fajhőjét) és egyéb, a nyári hővédelemmel kapcsolatos adatait tartalmazza az alábbi táblázat:

Hőszigetelő anyagok nyári hővédelemmel kapcsolatos jellemzői
Anyag megnevezése Hőka­pacitás érték Test­sűrűség Hőtá­rolási szám
  kJ/kgK kg/m3 kJ/m3K
Polisztirol 1,46 20-40 29-58
Szálas hőszige­telő anyagok 0,84 50-200 42-168
Fa alapú hőszige­telések 2,10 160-200 336-420
Cellulóz alapú szige­telések 1,95 30-65 59-127Energetikai követelmények - Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása

Az épületekre vonatkozó követelményeket a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szabályozza, ami alapján a megfelelőséget három mutató kiszámításával kell alátámasztani:

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítási módját a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg, amely alapján az épületeket az alábbi katágóriák egyikébe kell sorolni. Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerint határozandó meg:


Épületek energetikai minősítési osztályai
Minőségi osztály betűjele Összesített energetikai jellemző és a viszonyítási alap arányának százaléka Minőségi osztály szöveges jellemzése
AA++ <40 Minimális energiaigényű
AA+ 40-60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA 61-80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB 81-100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC 101-130 Korszerű
DD 131-160 Korszerűt megközelítő
EE 161-200 Átlagosnál jobb
FF 201-250 Átlagos
GG 251-310 Átlagost megközelítő
HH 311-400 Gyenge
II 401-500 Rossz
JJ >500 Kiemelkedően rossz


Látható, hogy a követelményértékek korántsem nevezhetők magasnak, ezért új építésű családi házak, társasházak, egyéb épületek esetén ajánlott a határoló szerkezeteket a kötelező értéknél kedvezőbbre építeni. A határoló szerkezetek követelmény- és ajánlott értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Családi házak, társasházak építése során előforduló határoló szerkezetek hőátbocsájtási tényezőinek követelményértékei
Szerkezet megnevezése követelmény érték ajánlott érték
  W/m2K W/m2K
Külső fal 0,45 0,3
Lapostető 0,25 0,2
Padlásfödém 0,3 0,2
Fűtött tetőteret határoló szerkezet 0,25 0,25
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,5 0,3
Alsó zárófödém árkád felett 0,25 0,2
Homlokzati nyílászáró (fa, műanyag) 1,6 1,2
Talajjal érintkező fal 0-1 m között 0,45 0,3
Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban 0,5 0,3
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,5 0,5

Online hőszigetelés kalkulátor > > >


Családi házak építése során előforduló falszerkezetek U értéke

Falszerkezetek tervezése során pontosan meghatározható, hogy a szigetelés függvényében hogyan változik a hőátbocsájtási tényező értéke, a jellemző szerkezeteket mutatja be az alábbi táblázat:

Családi házak jellemző falszerkezeteinek hőátbocsátási tényezője
hőszigetelés nélküli és hőszigetelt állapotban *
Falszerkezet Szigetelés - EPS (polisztirol)
Megne­vezés Test- sűrű­ség Hővez. ténye­ző Fal­vas­tag­ság Ø 8 cm 10 cm 12 cm 18 cm
  kg/m3 W/mK cm W/m2K
Vas­beton 2400 1,55 15 3,80 0,44 0,36 0,30 0,21
Km. tömör tégla 1700 0,88 25 1,95 0,40 0,33 0,29 0,20
B30 tégla 1460 0,64 30 1,44 0,38 0,32 0,28 0,20
Poro­therm 38 pince­tégla 900 0,280 38 0,64 0,28 0,25 0,22 0,17
Poro­therm 30 N+F 800 0,197 30 0,58 0,27 0,24 0,21 0,16
Poro­therm 38 N+F 800 0,207 38 0,50 0,25 0,23 0,20 0,15
Poro­therm 44 N+F 800 0,183 44 0,25 0,22 0,20 0,18 0,14
Poro­therm 30 HS 650 0,171 30 0,52 0,25 0,23 0,20 0,16
Poro­therm 38 HS 650 0,179 38 0,43 0,23 0,21 0,19 0,15
Poro­therm 44 HS 650 0,166 44 0,35 0,21 0,19 0,17 0,14
Ytong 30 P2-0,5 500 0,130 30 0,40 0,22 0,20 0,18 0,14
YTONG 37,5 P2-0,5 500 0,130 37,5 0,33 0,20 0,18 0,17 0,13
* A fenti táblázat a Winwatt program segítségével készült vakolt fal, normál falazóhabarcs és Austrotherm AT-H80 expandált polisztirol anyagú hőszigetelés használatát feltételezve. A táblázat segítségével a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet első követelményrendszerének teljesülését lehet meghatározni, de a tervezés folyamán a rendelet további követelményeit, ill. a páratechnikai méretezést is figyelembe kell venni. A családi házak, társasházak páratechnikai méretezése kapcsán a hőszigetelés vastagságát úgy kell meghatározni, hogy a harmatponti izoterma a hőszigetelésben (ne a teherhordó falszerkezetben) helyezkedjen el, ahonnan az esetlegesen lecsapódott pára - megfelelő rétegrend és anyagválasztás esetén - szabadon el tud távozni.
Online hőszigetelés kalkulátor > > >

Hőszigetelések - hőszigetelő anyagok

Expandált polisztirol (EPS)  -  Zárt cellás polisztirol (XPS)  -  Szálas anyagok (kőzet- és üveggyapot)  -  Hőhídmegszakító elem

Expandált polisztirol (EPS)

austrotherm Napjaink épületeinek leggazdaságosabban beépíthető hőszigetelő anyaga az expandált polisztirolhab, amely anyag a legtöbb határoló szerkezet hőszigetelése során eredményesen alkalmazható, leggyakoribb alkalmazási területei a családi házak, társasházak homlokzatai és aljzatai.

EPS tervezési segédlet - Nikecell
Hőszigetelések - Austrotherm
Fokozott homlokzati hőszigetelés - Austotherm
Tető szigetelés, fordított rétegrend - Austrotherm
Külső falak szigetelése - Austrotherm
Könnyűbeton hőszigetelés - Austrotherm
Felületszivárgók - Austrotherm
Magastető hőszigetelés, szarufák között - Austrotherm
Magastető hőszigetelés, szarufák felett - Austrotherm
Padlás szigetelés - Austrotherm
Padlófűtés hőszigetelése - Austrotherm
Pincefalak hőszigetelése - Austrotherm
Zöldtetők hőszigetelése, szivárgók - Austrotherm
Lábazat, hőhíd hőszigetelése - Austrotherm
Árjegyzék - Austrotherm

Zártcellás (extrudált) polisztirol (XPS)

Bizonyos épületszerkezetek hőszigetelése során (pl.: lábazatok, fordított rétegrendű lapostetők) a szigetelés vízzel érintkezhet. A zártcellás polisztirol vízfelvétele elhanyagolható, ezért alkalmazható vízzel érintkező szerkezetekben is.

Általános információk - Styrofoam
Fordított rétegrendű tetők - Styrofoam
Hőhídak szigetelése - Styrofoam
Magastető hőszigetelés - Styrofoam
Műszaki adatok - Styrofoam
Lábazati hőszigetelés - Styrofoam
Műszaki információk - Ursa

Szálas anyagok (kőzet- és üveggyapot)

Egyes épületszerkezetek építése kapcsán alapvető követelmény lehet a nagyfokú páraáteresztés és tűzállóság. Ebben az esetben az ásványgyapot hőszigetelés beépítése jelenti a megoldást.

Homlokzati hőszigetelés - Rockwool kőzetgyapot
Nem terhelhető hőszigetelés - Rockwool kőzetgyapot
Műszaki információk Ursa kőzetgyapot

Hőhídmegszakító elem

Az épületek teljeskörű hőszigetelése számos kiegészítő elemet követelhet meg. Ilyen lehet például - elsősorban a családi házak, társasházak építse során - az erkélyeknél, előtetőknél alkalmazható hőhídmegszakító elem, amely segítségével a monolit beton szerkezet külső, lehülő része nem vezeti át a hideget a fűtött térbe, de statikailag a szerkezet megfelelő marad.

Hőhídmegszakító - Schöck

schöck-hohidmegszakito-elemVízszigetelés

Bitumenes lemez  -  Műanyag lemez  -  Kenhető szigetelések

vizszigetelések csoportositása

Bitumenes lemez

Családi házak, társasházak építése kapcsán fellépő vízszigetelési munkálatok leggyakrabban alkalmazott anyaga a bitumenes szigetelő lemez.

Talajnedvesség elleni szigetelés - Isola
Nem járható lapostető szigetelés - Isola
Hasznosított lapostatő szigetelés - Isola

Pince, lábazat szigetelés - Villas
Lapostető szigetelés - Villas
Terasztető, lapostető szigetelés - Villas

A bitumenes vízszigetelő anyagok tartóvázát a hordozóréteg alkotja, ami nagyban meghatározza a lemezek mechanikai tulajdonságait (szakítószilárdság, szakadó nyúlás). Régebben nemezhordozójú, majd nyerspapír betétes szigetelo-lemezeket készítettek. Magyarországon a múlt század végén kezdték el gyártani az ilyen anyagokat. (Az első nagy szigetelési munka amiről írásos dokumentáció maradt fenn, a Milleniumi Földalatti Vasút szigetelése, bitumennel itatott nemezszigeteléssel készült.) A szerves (korhadásra hajlamos) hordozójú szigetelőanyagok, napjainkban egyre inkább visszaszorulnak, helyettük tartósabb, nagyobb szilárdságú, nem korhadó hordozóanyagokat használnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen anyagok: üvegfátyol, nem szőtt műanyag textíliák, üveg és műanyag szál szövetek, fém és műanyag fóliák. Az üvegfátyol műgyanta kötőanyaggal egymáshoz kötött vékony üvegszálak rendezetlen halmazából áll. A vékonylemezekhez 60-80 gr/m2, a hegeszthető vastaglemezekhez 75-90 gr/m2 súlyú fátylakat használnak. A hordozóanyagot általában "V", vagy "GV" betűjellel jelzik a gyárak. Az üvegfátyol hordozójú lemezeket a kis igénybevételű, szerkezeti mozgásra nem hajlamos felületeken alkalmazzák. Nagy terheléseknek kitett szigetelések hordozóanyaga az üvegszövet. A 100-300 gr/m2 tömegű szövetek szakítóereje igen nagy, 600-2000 N/cm2. Az üvegszövetet általában "G", ill. "GG" jelzés mutatja. Ezt a hordozót már inkább a magasabb értékű modifikált bitumenes vastaglemezekhez használják. A műanyag (poliészter, poliamid, polipropilén szál) szöveteket és a nem szőtt textíliákat nagy nyúlóképesség (40-50%) és viszonylag magas szakítóerő jellemzi (600-1200 N/cm2). Korrózióval szemben ellenállóak és rugalmasak, így a magas műszaki értékű szigetelőanyagokhoz előszeretettel alkalmazzák az ilyen hordozókat. Betűjelzésük általában: "P" ill. "PV". A műanyag fóliák általában a modifikált bitumenes öntapadó szigetelőlemezek hordozóanyagai. A vékony PE fóliát a hegeszthető lemezek alsó felületén, a tekercselt lemez összetapadását megakadályozó választó rétegként is alkalmazzák. A fémfóliák főleg a párazáró lemezek (általában alumínium fólia), vagy a növényzettel telepített tetők (zöld tető) gyökérálló szigetelőlemezeinek (sárgaréz fólia) betétanyagaként használatosak. Jelzésük: "Al", "Cu". Ezen lemezek használatának korlátot szab a fém és a bitumen hőtágulása közötti jelentős eltérés.
A bitumenes lemezeken található felületképző anyagok egyik feladata a lemezfelületek tapadásának meggátlása. Erre a célra hintőanyagokat, durva vagy finom homokot, ("H", "F") vagy talkumot ("T") esetleg vékony polietilén fólia kasírozást ("K", "PE") alkalmaznak. A lapos tetők legfelső rétegeként használatos zárólemezeket érő UV sugárzás, valamint a túlzott felmelegedés meggátlására palaörlemény hintést használnak. Jelölésük: "MIN", "S", "SOLAR". Páranyomást kiegyenlítő lemezek alsó felületének anyaga kavics, polisztirolgyöngy vagy filclemez lehet. (Forrás: Ezermester, 1999/3)
Bitumenes lemezek csoportosítása:

Műanyag lemez

Műanyag lemezek alkalmazástechnikája - Sikofol

Mivel a hagyományos bitumenes szigetelés meglehetősen nehéz, tűz- és balesetveszélyes munka, a fejlesztők már régóta keresték az egyszerűbb, biztonságosabb megoldásokat. Ennek a fejlesztésnek egyik eredménye a már fentebb ismertetett korszerű bitumenes lemezek kialakulása, a másik pedig, a sok tekintetben egyszerűbben kivitelezhető, de szigorú technológiai fegyelmet kívánó, egy rétegben alkalmazható műanyag szigetelő rendszerek létrejötte. Az első vízszigetelésre alkalmas, poliizobutilén alapú műanyagot, a 30-as évek elején Németországban fejlesztették ki OPPANOL-B néven. Ezt aztán az 50-es évek végétől egyre bővülő kínálat követte. A műanyag szigetelők a rugalmasság és megmunkálhatóság szempontjából két csoportba sorolhatók. A plasztikus tulajdonságú, nyúlásra kevéssé képes, de hő hatására meglágyuló és alakítható, forró levegővel, vagy oldószerekkel hegeszthető (plasztomer) műanyagok és a nagy nyúlóképességű, rugalmas, hőre kevéssé lágyuló, az oldószereknek ellenálló (így nem hegeszthető) elasztomer műkaucsuk lemezek. Ezen szigetelő-anyagokat is készíthetik valamilyen erősítő hordozóanyaggal, fátyol ill. filc alátéttel stb. A műanyag szigeteléseket egy rétegben készítik, ezért hibázni tilos. Ennek érdekében a gyártók szigorú kivitelezési utasításokat írnak elő, és csak azok betartása estén érvényesíthető az anyagokra adott hosszú garancia. Ezt elősegítendő, nem csak a szigetelő-lemezeket, hanem egy egységes rendszert kialakítva, minden szükséges tartozékot, rögzítőt, segédanyagot is szállítanak. Például a műkaucsuk lemezek a kivitelezés folyamán már nehezen alakíthatók, ezért a csomópontokhoz (sarkok, áttörések, összefolyók stb.) üzemben előregyártott idomokat adnak a gyárak. Forrás: Ezermester, 1999/3
Műanyag lemezek csoportosítása:

Kenhető szigetelés

Egyes szigetelési feladatok optimális megoldására kenhető szigetelést célszerű használni.

Kenhető szigetelés, alkalmazástechnika - Murexin
Kenhető szigetelés, vastagfólia - Murexin
Kenhető szigetelés, folyékony fólia - Murexin

Hangszigetelés

Léghangok szigetelése  -  Kopogó hangok szigetelése

Léghangok szigetelése

Léghanggátlás esetén - elsősorban társasházi lakások közti elválasztó szerkezetek építése során - a hangok terjedését elsősorban nehéz, a hanghullámokat elnyelő szerkezetek közbeiktatásával akadályozhatjuk meg.

Mészhomoktégla alkalmazástechnika - Silka (Akusztika: 26.oldal)

Kopogó hangok szigetelése

A lépéshangszigetelés leghatékonyabb módja - többszintes családi házak, társasházak építése során - az úsztatott szerkezetek készítése, ahol a kopogó hangok terjedését a szerkezetben elválasztóréteg beiktatásával (pl.: polisztirol, kőzetgyapot) akadályozzuk meg.

Lépéshang szigetelés - Austrotherm


Hírlevél feliratkozás >>

Pályázatfigyelő >>

Épületenergetika üzletág >>


SZAVAZZON!
Mi érdekeli Önt leginkább?
Melyik témában olvasna legszívesebben cikket?

Aktív házak
Passzív házak
'Közel 0' házak
Okos házak

HÁZÉPÍTÉS KALKULÁTOR:Online házépítés kalkulátor


ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉS:Energetikai tanusítvány készítés

TÉMAAJÁNLÓ
»Zöld házak »Házbemutató »Okos házak »Fenntarthatóság »Luxus »Energiahatékonyság 

general building contractor - english
Kapcsolat