Generálkivitelezés - - Költségmegosztás

Fűtési költségmegosztás - egyedileg számított korrekciós tényezőkkel

« Vissza a főoldalra

www.pannonmuhely.hu »Generálkivitelezés » Építészet » Költségmegosztás

A fűtési költségek megosztása szinte minden közös fűtéssel rendelkező házban állandó vitaforrás okoz, hiszen mindenki számára egyformán megfelelő megoldás nem létezik, a lakások eltérő építészeti alapadottságai mellett azért is, mert minden lakó eltérően használja az ingatlanát.

Miután sorravesszük, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a fűtési költségek megosztására, láthatjuk hogy a legoptimálisabb, legigazságosabb megoldást a lakások által fogyasztott hőmennyiségek korrekciójával érhetjük el.

A korrekciós tényezők megállapítására a lakások egyedi energetikai felmérése biztosít megfelelő alapot.


A távhőszolgáltaltás jogszabályi hátterét a 2005. évi XVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 157/2005 (VIII.15.) Korm. rendelet biztosítja. A lakásonként ill., albetétenként történő költségmegosztási lehetőségeket a Korm. rendelet 17. §-ban találhatjuk meg.

 

Milyen módszerek szerint történhet a fűtési költségek megosztása?

A rendelet szerint a költségek megosztása történhet a fűtött légköbméter alapján vagy a költségosztók használatával: 

157/2005. Korm. rendelet 17/B. § (1) A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált hőmennyiség és díjának megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: a fűtési díjmegosztási arányok) meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének - társasház esetében a szervezeti-működési szabályzat, lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott - döntése alapján a következő módokon történhet:
a) az épületrészek fűtött légtérfogata alapján, vagy
b) fűtési költségmegosztók alkalmazásával, a 17/E. vagy 17/F. §-ban foglaltak szerint.

Az a) pont alapján, a fűtött légköbméter szerinti - a hőmennyiség mérése nélkül - költségmegosztás energetikailag nem javasolt, hiszen az egyes lakók nem - vagy csak nagyon áttételesen, csekély mértékben - érdekeltek a fogyasztott hőmennyiség szabályzásában ill., csökkentésében.

A b) pont alapján, a tisztán hőmennyiségmérésen alapuló, teljes mértékben fogyasztásfüggő költségmegosztás elősegíti a fűtés szabályozását, ezálat az egyéni fogyasztás csökkentését, de extrém mértékű különbségeket okozhat a mért hőmennyiség tekintetében, hiszen:

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a tisztán légköbméter vagy tisztán fogyasztásfüggő költségmegosztás nem javasolt, a legoptimálisabb megoldást a két módszer ötvözete biztosíthatja, a lakás épületen belüli elhelyezkedésének korrekciójával:

157/2005. Korm. rendelet 17/E. § (1) Ha a tulajdonosi közösség fűtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak a 6. mellékletben meghatározott korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani.

 

Hogyan történhet a költségmegosztók által mért értékek korrekciója?

Egyszerűsített eljárásként a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti korrekciós tényezők használhatóak:

Korrekciós tényezők a 157/2005. (VIII. 15.), ill. a 104/2011. (VI.29.) Korm. rendelethez
Megnevezés A korrekció mértéke %-ban*
1. Földszinti korrekciók**  
1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség -15
1.2. földszint, alatta levő, fűtetlen helyiség fölött -10
2. Legfelső emeleti korrekciók***  
2.1. lapostetős épületnél, közvetlenül a tető alatt -20
2.2. nem beépített, fűtetlen tetőtér alatt -15
2.3. beépített, fűtetlen tetőtér alatt, illetve tetőtérben -10
3. Sarokhelyiségek korrekciói:  
3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külső határoló-felülettel (lehűlő falfelülettel) rendelkezik -10
4. Égtáj szerinti korrekció:  
4.1. északi oldal -5
5. Egyéb korrekciók:  
5.1. fűtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség -15
5.2. fűtetlen földszinti helyiség feletti helyiség -10
5.3. fűtetlen lépcsőház, illetve folyosó melletti helyiség -5
Energetikai tanácsadás - Pannon Épületenergetika
www.pannonmuhely.hu
*A korrekciók az épületrész egyes helyiségeire számítandók. Ha egy adott helyiségre egynél több korrekció vonatkozik, abban az esetben a helyiségre vonatkozó valamennyi korrekciót alkalmazni kell. Fűtési költségmegosztó funkciót ellátó hőmennyiségmérők alkalmazása esetén az épületrész egyes helyiségeinek korrekciós tényezőit a korrekciós tényezővel érintett helyiség fűtött légtérfogatának a teljes épületrész fűtött légtérfogatára jutó arányában kell számításba venni.
** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, alsó elosztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.
*** A legfelső emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, felső elosztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.

A fenti korrekció igazságosabbá teszi a rendszert, de egyedi állapotokat - például a korábban említett homlokzati hőszigeteléssel és korszerű nyílászárókkal ellátott épület, amelyben a pince és tetőfödém nem került szigetelésre - nem tud megfelelően kezelni.

A korrekció további pontosítása, a költségosztás optimalizása a lakások egyedi felmérésével valósulhat meg. 

157/2005. Korm. rendelet 17/F. § (1) Ha a felhasználási hely tulajdonosi közössége - társasház esetében a szervezeti-működési szabályzat, lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban - a 17/E. §-tól eltérő költségmegosztási módszert fogad el, akkor azt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló jogszabály szerinti energetikai tanúsítvánnyal, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező tanúsítványt végző által valamennyi épületrészre kiterjedően elkészített, a felhasználási helyre vonatkozó részletes energetikai számítással kell alátámasztani.
(2) Ha a tulajdonosi közösség az (1) bekezdés szerinti döntést hozott, akkor a felhasználási helyen az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek az épületrészek fűtött légtérfogata arányában felosztandó, valamint a fűtési költségmegosztók leolvasott adatai arányában fogyasztásarányosan felosztandó hányadait úgy kell meghatározni, hogy azok százalékos arányban kifejezett összege 100%.

A korrekciós tényezők megállapítására a lakások egyedi energetikai felülvizsgálata biztosít megfelelő alapot, mely segítségével megállapításra kerülnek az lakások egyedi fajlagos hőveszteségei, így megvalósítható a költségosztók által mért adatok megfelelő korrekciója. 

A vonatkozó rendeletek letöltése: Távhőszolgáltatásról szóló tv. végrahajtását biztosító rendelet - A Kormány 157/2005. (VIII. 15.) számú rendelete, mint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló rendelet, kiegészítve a 104/2011. (VI.29.) Korm. rendelettel

--------------------------------------

További cikk a támában: Megosztó költségmegosztók

--------------------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az optimális költségmegosztáshoz szükséges energetikai felülvizsgálatok megvalósulását. Amennyiben Ön is tervezi az épület energetikai felülvizsgálatát, kérjük az alábbi email címen jelezze felénk: info@pannonmuhely.hu

Lengyel Ágoston    

2012-04-03 09:19:43

^ Ugrás az oldal tetejére ^


További cikkek a témában: Korszerű falazatok || Passzívház falszerkezetek || Fa nyílászárók || Korszerű műanyag nyílászárók || Nyílászárókról || Bevezetés a passzívházak világába || Passzívház követelményrendszer || Passzívház tervezés || Meghökkentő Aerogél || Vályog, mint építőanyag || Vályogfalazatok típusai || Megoldás a láthatáron! || Szép, járható zöldtetők || Durvakerámiák előállítása || Kerámiák korroziója || Tömörség, porozitás, üregeltség || Vázkerámia kisokos || Vázkerámia falazóelemekről || A világ első szögmérője || Harkály vs. hőszigetelés || Újra kell árazni a lakásokat? || Kacsalábon forgó paloták || Állatbarát falfelújítás || Az öngyújtós teszt || Purenit szigetelés || Holcim díj, 2011 || Szocpol is függ az energetikától || Könnyű vagy nehéz? || Szigorodnak az előírások! || Tégla újragondolva || A tanúsítvány célja || Módosul az OTÉK || Fehér tetők a jobb klímáért || Év Homlokzata 2011 || Nyílászárók beépítése || Tanúsítás hirdetéshez is || Mi várható a 7/2006 TNM-tel? || Változások a tanúsításban || Mitől függ a komfortérzet? || Az energiatudatos épület I. || Az energiatudatos épület II. || Az energiatudatos épület III || Ökopolitikai Nyári Egyetem || Módosult 7/2006. TNM rendelet || Tanúsítvány-rendelet módosítás || Zöldfal || Zöldtető || Új EU-s energiahatékonysági irányelv || Energia stratégia || Valóságos kincsesbánya || Energiahatékony ipari épületet adtak át Komlón || Év háza 2012 || A legkeskenyebb ház || Energiatudatos játék - Lurkóvilág || Energiatudatos fődíjat adtunk át || Új energetikai tanúsítvány || 76 % elégedett a fogyasztással || 1,6 kg/m3 - Mi az? || Energetikai tanúsítvány HET || Rezsiköltségek 2000-2011 || Új energetikai előírások! || Követelmények régen és ma || Milyen a jó hőszigetelés? || Hőszigetelés természetes anyagokkal? || Műanyag, ami mindent helyettesít || EU Energiahatékonysági Irányelve || Energetikai tanúsítványok || Körülbelül 50 ezer passzívház a világon || Új épületenergetikai előírások || Év homlokzata 2016 || Belső oldali hőszigetelés || Hogyan autózhatunk környezetkímélőbb módon? || Az energiatudatos épület egyik kulcsa a hőszigetel || A földházban laknak emberek? || Az aktívház a legjobb választás? || Egy tető, mely szép a szemnek és jó a világnak || Passzívházak itthon és Európában || A fenntartható építészet csúcsa: a passzívház || Már itthon sem álom az önfenntartó ház || A megújuló energia is számít a passzív házaknál || Lehetőségek az energiatudatos építészetben || Idejében kezdjünk hozzá a hőszigeteléshez || Pázsit a tetőn, tisztább levegő a városokban || Otthonaink szigetelése is késhet || Kevesebb pénzünk szökik el a falakon ||


Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >

Hírlevél feliratkozás >>

Pályázatfigyelő >>

Épületenergetika üzletág >>


SZAVAZZON!
Mi érdekeli Önt leginkább?
Melyik témában olvasna legszívesebben cikket?

Aktív házak
Passzív házak
'Közel 0' házak
Okos házak

HÁZÉPÍTÉS KALKULÁTOR:Online házépítés kalkulátor


ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉS:Energetikai tanusítvány készítés

TÉMAAJÁNLÓ
»Zöld házak »Házbemutató »Okos házak »Fenntarthatóság »Luxus »Energiahatékonyság 

general building contractor - english
Kapcsolat