Intézmények korszerűsítési programja - Egyházi épületek energiahatékonysága

Modernization Programme for Institutions
www.pannonmuhely.hu » Épületenergetika kezdőlap » Intézmények korszerűsítési programja

Az egyházi épületek energiahatékonysági fejlesztéséről

Felhívás társadalmi egyeztetésre: az „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” címmel (KEOP-7.13.0/15 kódszámú) 


A társadalmi egyeztetés célja:

Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. 

Rendelkezésre álló forrás:

A tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Támogatás formája:

A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).

Pályázók köre:

Egyházi jogi személy (55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik

  • 551 – Bevett egyház
  • 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
  • 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
  • 559 – Egyházi szervezet technikai kód

Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be.

Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot.

Jelen pályázati felhívás keretében önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Jelen pályázati felhívás keretében olyan ingatlanra vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó.

Támogatás mértéke: 

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható költségeinek 100%-a, az alábbi feltételek szerint:

I szakasz: Épületállományi kataszter készítésére nyújtható támogatás mértéke

A projektre nyújtható maximális elszámolható költség legfeljebb 10%-a, de a kataszterben külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum 50.000,-Ft számolható el épületenként.

II. szakasz: Előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (Koncepcionális fázis)

Kizárólag igazoltan közfeladatot ellátó épületek előkészítésére, a projektre nyújtható maximális elszámolható költség legfeljebb 50%-a, de az előkészítési szakaszba jutott, külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum 1.000.000,-Ft számolható el épületenként.

III. szakasz: Tervezésre nyújtható támogatás mértéke

A projekt igényelt támogatási összegének legfeljebb 40%-a, épület darabszámtól függetlenül.

Támogatás összege:

A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény minimum 100 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.

Támogatható tevékenységek:

1. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról

2. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek

3. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelességek:

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Széchenyi 2020 (http://palyazat.gov.hu/) honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai (NSRK)” című dokumentumcsomag tartalmazza. 

Projekt területi korlátozása:

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-03-23 14:30:21

További cikkek a témában: Díjmentes felülvizsgálati lehetőség kórházaknál || Korszerűsítések finanszírozása megtakarításokból || Sikeres pályázatok? || Évi 10 milliós megtakarítást ért el a Nyírő Gyula || Szombathely városának energetikai projektje || intézmény angol || Mikor nevezhetünk egy várost fenntarthatónak? || Pályázati előkészületek a Szent Margit Kórházban || Települések pályázati előkészületei || Energetikai felújítás Esztergomban || Intézményvezetők figyelmébe! || Létesítménygazdálkodás az egészségügyben || Fenntartható település? Megéri! || 7 MW-os naperőmű épül Pécsett || Hat követendő zöld nagyváros || Energiahatékonysági pályázat városoknak || Energiamonitoring közintézményekben || KEHOP-5.2.10 || Intézmények korszerűsítése – hogyan és miből ||

Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >
general building contractor - english
© 2009-2024 Pannon Építőműhely kft.
Kapcsolat