Önkormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozások energetikai kötelezettségei


www.pannonmuhely.hu » Energiamegtakaritási intézkedési terv (EMIT) » Önkormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozások

Milyen kötelezettségei vannak a költségvetési szerveknek és a helyi önkormányzatoknak?


1. Energetikai szakreferens igénybevétele állami tulajdonú szervezeteknél, helyi önkormányzatoknál is szükséges?

Az energiahatékonysági jogszabályok meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára teszik kötelezővé az energetikai szakreferens igénybevételét, és nem tesznek különbséget a gazdálkodó szervezet tulajdonosi köre szempontjából, azaz ezekre a szervezetekre is vonatkoznak az energetikai szakreferensre vonatkozó rendelkezések.

Az energetikai szakreferens igénybevételére a meghatározott energiafogyasztású, Ehat. tv. 1. § 16. pontja szerinti gazdálkodó szervezet köteles.

2. A kötelező energia auditot állami tulajdonú szervezeteknél, helyi önkormányzatoknál is szükséges elvégeztetni?

Amennyiben egy gazdálkodó szervezet nagyvállalatnak minősül, a tulajdonos köteles elvégeztetni a nagyvállalati energetikai auditot.

 Ajánlatkérés energetikai szakreferes vagy/és energia audit szolgáltatáshoz>>

 

3. Közintézmények EMIT készítési kötelezettségéről:

A költségvetési szerveket és helyi önkormányzatokat – mint az Ehat. tv. 1. § 23. pontja szerinti közintézményeket – érintően az Ehat. tv. alábbi rendelkezései tartalmaznak kötelezettséget:

„11/A. § A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:
10 a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;
b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;
c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat;
d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésben erről beszámol;
e) együttműködik a Nemzeti Energetikusi Hálózattal az a)-d) pontban meghatározott feladatok ellátása során,
f) feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe és együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer kezelésével megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan hozzáférést biztosít a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerhez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az energiapolitikáért felelős miniszter e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott feladatai ellátása céljából.”

Meddig kell megküldeni a 2018. évben benyújtott tervekről szóló első éves jelentést?

A 2018. év folyamán végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolót tárgyévet követő március 31-ig kell megküldeni.

A több telephellyel rendelkező közintézmények EMIT-je

Az EMIT-et épületre, illetve épületegyüttesre vonatkozóan kell elkészíteni. Amennyiben a közintézmény több telephellyel rendelkezik, külön-külön szükséges azokra az intézkedési tervet elkészíteni.

 EMIT elkészítéséhez itt tud ajánlatot kérni>> 

  

   

2019-03-27 16:33:32

^ Ugrás az oldal tetejére ^


További cikkek a témában: Energiamegtakarítási intézkedési terv éves jelenté || Energiamegtakarítási terv || EMIT - kihívások || Általános EMIT hibák, hiányosságok || Energiamegtakarítási Intézkedési Terv || OSAP adatgyűjtés || Közintézmények! ||


Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >
general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat