Megjelent a társasház-felújítási alprogram pályázati útmutatója


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Megjelent az Otthon Melege Program keretén belül a „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram pályázati útmutatója

Pályázni április 30-tól, elektronikus úton lehet. Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15A ZFR-TH/15 pályázati konstrukció tárgya, célja

Pályázatot benyújtani a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményező korszerűsítés céljából lehet. Állami támogatás olyan épületenergetikai beruházásokhoz nyújtható, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését, valamint melyek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (V.24.) TNM rendelet) szerint az éves energia fogyasztásában igazolható.

A pályázati konstrukció forrása

Az állami támogatás formája vissza nem térítendő. A rendelkezésre álló keretösszeg tízmilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül. A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, társasházi épületszám/régió arányban megosztva.  A pályázattal elnyerhető állami támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elszámolható költségek 50 százalékát.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Társasházak és lakásszövetkezetek 

A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006.  december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező  távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve  lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek állami támogatást.

Amennyiben egy épület a beruházást megelőzően nem éri el a „C” energetikai minősítési osztályt, a  beruházás befejezésével legalább a „C” energetikai minősítési  osztályba sorolhatóvá kell válnia.
Amennyiben egy épület a beruházást megelőzően eléri a „C” energetikai minősítési osztályt, a beruházás  megvalósításával legalább  két minősítési osztállyal javulnia kell a besorolásának, valamint a beruházásnak kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia.

A pályázaton – építési technológiától függetlenül – csak olyan épület vehet részt, amelyben az épület    (egyedi fűtés esetén a lakások) hőszabályozása és mérése már  megoldott, vagy a pályázat keretén   belül megvalósításra kerül.

Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különböző épületből álló tulajdon esetében egy pályázat  tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtatni, ahány önálló épület korszerűsítését  tervezi a Pályázó.A támogatás mértéke és aránya

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarítható CO2 kg/év-re egyszeri támogatás igényelhető 750, 850 vagy 950 Ft/kg mértékben, a pályázat műszaki tartalmának függvényében. A legmagasabb támogatási arány igénybevételéhez megújuló energián alapuló technológia alkalmazása szükséges.

A támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 50 százaléka.

ZFR-TH/15 pályázat támogatható tevékenységeinek köre

Az alábbi pontokban jelölt munkák közül minimum 2 db megvalósítását tartalmaznia kell a pályázatnak.

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása
II. Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése
III. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása
IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

Kivitelező kiválasztása

Amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, a Pályázó legalább 3 db árajánlatot köteles bekérni, a legkedvezőbb ajánlat alapján előszerződést kell kötni a pályázat benyújtását megelőzően. A kivitelezési munkát csak regisztrált kivitelező végezhet, a regisztrációról később jelenik meg információ.

A  ZFR-TH/15 pályázatok benyújtási módja, határideje és helye

Pályázatot benyújtani 2015. április 30. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A további részleteket tartalmazó pályázati útmutató az alábbi oldalon>> érhető el.

Miben tudunk segíteni Önnek a pályázat során?

Részletek a következő cikkben>>

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-02-23 16:46:42


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat