Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Kiírásra került az Otthon Melege Program keretén belül a „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram pályázati feltételrendszere.

Pályázni március 9-étől lehet, interneten lehet benyújtani a dokumentumokat. 

Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15A pályázat célja

A magyarországi ingatlanok 70 százaléka energetikailag nem megfelelő állapotban van, ezen kíván javítani a kormány az Otthon Melege program következő lépésével. A cél az, hogy a programban résztvevő lakások energetikai besorolása legalább 2 kategóriával javuljon.

Rendelkezésre álló keretösszeg

Várható keretösszeg bruttó 10.000.000.000 forint. A forrás elosztása régiónként történik, Támogató fenntartja a jogot – szükség esetén – a régiók közötti forrás átcsoportosítására.

Pályázó szervezetek köre

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

Támogatás mértéke

Az állami támogatás a miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely összeg a kifizethető támogatási összeg felső határa. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy társasházra igényelhető.

Az állami támogatás aránya

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

 • 750 forint Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;
 • 950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;
 • 450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazáncseréjéhez további 150.000 forint támogatás adható lakásonként, de a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek (támogatható munkák) maximum 50%-át.

Pályázattal érintett épületek köre

 • A pályázat keretén belül kizárólag több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.
 • A pályázaton csak olyan épület vagy dilatációval határolt épületrész vehet részt, amelyben az épület vagy dilatációval határolt épületrész hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megoldásra kerül.
 • Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány egymással nem érintkező épületszekció kíván pályázni. Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különböző épületből álló tulajdon esetében egy pályázat tárgya csak egy épület vagy dilatációval határos épületrész lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtatni, ahány épület vagy dilatációval határos épületrész felújítását tervezik.
 • Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően nem éri el a C minősítési osztályt, a beruházás befejezésével legalább a C minősítési osztályba sorolhatóvá kell válnia. Amennyiben egy épület/épületrész a beruházást megelőzően eléri a C minősítési osztályt, a beruházás megvalósításával legalább két minősítési osztállyal javulnia kell a besorolásának, illetve a fejlesztésnek kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia.
 • Egy épület/épületrész fejlesztése esetén kötelező statikai nyilatkozattal igazolni, hogy az épületnek/épületrésznek nincs állékonysági problémája fejlesztés előtti állapotban, illetve fejlesztés hatására sem lesz.
Támogatható tevékenységek köre

A pályázatban energiamegtakarítást eredményező, komplex felújítást célzó beruházások támogathatóak, tekintettel arra, hogy a legnagyobb energiamegtakarítás a komplex felújítással érhető el. A komplex felújítás biztosítja, hogy a vállalt beruházás mind az energiamegtakarításban, mind pedig a lakók rezsicsökkentésében megtérüljön.

I. Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek

II. Felújítási költségelemek 

 1. Homlokzati nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje (nyílászárók felújítása nem támogatható)

 2. Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése (együttesen kell megvalósulnia, amennyiben a jelenlegi állapot nem felel meg a hatályos rendeleteknek)

 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása 

 • Távfűtéssel illetve házközponti fűtéssel ellátott ingatlanok berendezéseinek a felújítása, cseréje
 • Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében a berendezések cseréje új, kondenzációs kazánra vagy házközponti rendszer kialakítása vagy a távhő rendszerre csatlakozás támogatása
        4. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
 
Elszámolható költségek köre
 • A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 169-172. §-ban meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő, részletes és tételes árajánlattal, illetve költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított és igazolt, forintban meghatározott költségek számolhatók el.
 • A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, -átalakításokkal, -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. A fent felsoroltakon kívül, a pályázat értékelése során a Pályázatkezelő javaslatára, a beruházáshoz nem kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek.

Nem elszámolható költségek köre
 
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energiamegtakarítást:
 • energiamegtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei;
 • a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak költségei (pl.: pályázatírás, a támogatáshoz szükséges dokumentumok sokszorosításának költségei, stb.);
 • szállítási díj; kiszállási díj; területfoglalási díj; raklap bérleti díj;
 • raktározási költségek;
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
 • organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei.
 • szúnyogháló; belső ablakpárkány, könyöklő beépítése, cseréje;
 • beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók);
 • belső fűtött terek közötti falak hőszigetelése, ezeken elhelyezkedő nyílászárók cseréje, felújítása, erkélyek, loggiák beüvegezése, beépítése nem támogatható;
 • tüzelőanyag tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló építmény felújítása;
 • új erkélykorlát felszerelése, beüvegezése, erkélyek renoválási munkái (rozsdamentesítés, festés, újraüvegezés, járólapozás);
 • új antenna elhelyezése; reklámtábla elhelyezése;
 • új kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések beépítésénél);
 • magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;
 • beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;
 • beépített tetőtér esetén a tartószerkezet érintő munkák, belső, külső új burkoló anyagok költségei;
 • szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 • belső határoló szerkezetek festése, mázolása.

A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, -átalakításokkal, -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. A fent felsoroltakon kívül, a pályázat értékelése során a Pályázatkezelő javaslatára, a beruházáshoz nem kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek.

Jogosultsági feltételek
 
Nem nyújtható támogatás:

a) megkezdett beruházáshoz;
b) olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a támogatható tevékenységek köre fejezetben meghatározott tartalommal nem azonosítható, az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;
c) olyan épület korszerűsítéséhez, mely nem felel meg a pályázattal érintett épületek köre fejezetében meghatározott kritériumoknak;
d) olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van.

Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat iktatásra, regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot benyújtani 2015. március 9. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázati dokumentumok

 • Pályázati adatlap
 • Csatolmányok
 • Nyilatkozat adatlap
Pályázatok feldolgozása, Bírálat
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok feldolgozása során pályázatkezelő a beküldött dokumentumokkal kapcsolatban Tisztázó kérdés feltételére jogosult.

 • A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, benyújtási sorrendben kerülnek miniszteri előterjesztésre. Pályázó a támogatói döntéstől Kedvezményezettnek tekintendő

 • A pályázatkezelés során kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Beruházás megvalósítása

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a kétoldalúan aláírt Támogatási Szerződés átvételét követően 2 éven belül meg kell valósítania.

 ------------------------------

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.


2015-01-08 10:52:18


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat