Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Kiírásra került a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” - KEOP-6.5.0/14 programmal kapcsolatos pályázat. 

A pályázatok benyújtása a kiemelt projekt felhívás megjelenési napjától lehetséges (2014. december 18-tól), a megjelenéstől számított 30. napig. A kiemelt projekt értékelési folyamata a beérkezés napjától kezdődik.KEOP-6.5.0/14 pályázat alapvető célja

A kiemelt projekt felhívás célja, hogy egy környezeti és energetikai non-profit információs központ létrehozásával széles körben ismertté és népszerűvé váljanak a környezetbarát lakossági megoldások, az egyszerű energiatakarékossági megoldásoktól a megújuló erőforrások használatáig. A mintaprojekt több területen (energiahatékonyság, vízhasználat, hulladékképződés, anyagpazarlás stb.) felmerülő probléma megoldásához, és a meglévő kedvező folyamatok megőrzéséhez is módszereket, eszközöket ad. Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló projektjavaslat kaphat támogatást, mely elsősorban a lakosság számára mintául szolgál a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkenti életmódjának környezetterhelését a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. A projektjavaslat lényeges eleme a „minta” jelleg: jól meghatározható célcsoport számára kevéssé ismert a gyakorlatba ténylegesen átvehető megoldások, magatartás stb. népszerűsítése, elérésének egyszerűsítése.

Részcélok

1. A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, elsősorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek valamint az otthonosság fontosságának tudatosításával.

2. Az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése.

3. Az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása.

4. Víztakarékosság, tudatos vízhasználat elterjesztése, esővíz-hasznosítás és/vagy szürkevíz hasznosítás arányának növelése.

Célcsoportok

Magyarországon élő (elsősorban Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-szolnok megye):

 lakosság általában
 általános iskolás kisgyerek korcsoport (6-10 év)
 általános iskolás gyermek korcsoport (10-14 év)
 középiskolás fiatalok (14-18 év)
 felnőttek (családok, pedagógusok)

A pedagógusok, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók; politikai döntéshozók;kommunikációs szakemberek csak abban az esetben lehetnek a projekt célcsoportjai, ha a kampánytevékenység a lakosság életmódjának és fogyasztási szokásainak közvetett módon történő megváltoztatásához járul hozzá

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

  • Hatvan Város Önkormányzata

Konzorciumokra vonatkozó szabályok:

Jelen kiemelt projekt felhívás keretében a projektgazda szervezet önállóan nyújthatja be projektjavaslatát.

Támogatás mértéke

Az ebben a kiemelt projekt felhívásban elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-a.

Támogatás formája és szabályrendszere

A Pályázó által elnyerhető támogatás működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

Támogatás összege

A jelen projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke: 800 millió Ft.

Területi megkötés

A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió kivételével. A projekt megvalósulásának helyszíne a projekt fizikai beruházásának helyszíne (függetlenül a kommunikációs tevékenység megvalósulási helyszínétől).

Rendelkezésre álló forrás

A KEOP-6.5.0/14 pályázat keretében a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 800 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

  • Projekt-előkészítés
  • Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása
  • Kommunikáció 

A KEOP-6.5.0/14 kiemelt projekt benyújtásának módja és helye

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, a következő címre kell beküldeni.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben szükséges, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság a fent meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe tartozó dokumentumot.

Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:

o a pályázó nevét és címét
o a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság nevét és címét
o a kiemelt projekt felhívás kódszámát (KEOP-6.5.0/14)

Az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt projekt felhívás kódszámát (KEOP-6.5.0/14), a pályázó nevét és címét.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami az értékelést és döntéshozatalt érdemben befolyásolhatja, az Irányító Hatóság kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papíralapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:

Kék szám: 06-40-638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
E-mail: palyazat@me.gov.hu
További információk: http://www.szechenyi2020.hu/
illetve http://palyazat.gov.hu/

------------------------------

 

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.


2014-12-19 11:28:40


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat