„A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” kiemelt projekt


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Kiírásra került a „A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” - KEOP-6.4.0/14 programmal kapcsolatos pályázat. 

A pályázatok benyújtása a kiemelt projekt felhívás megjelenési napjától lehetséges (2014. december 8-tól), benyújtási határidő 2015. február 6-a, így elsősorban a már megfelelően előkészített pályázatoknál látunk esélyt a sikeres pályázatra.KEOP-6.4.0/14 pályázat alapvető célja

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főként a mindennapi élet és fogyasztás területén (étkezés, háztartás). Elsődleges cél, hogy a fogyasztók a mindennapi élet területén tudatosan legyenek képesek dönteni a fenntarthatóbb választási lehetőségekkel
kapcsolatosan.

A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, formálása azáltal, hogy a fogyasztók közvetlen tapasztalatokra alapuló, nem formális tanulását segíti elő a fogyasztók által a mindennapi fogyasztási élethelyzetekben is könnyen elérhető és intuitív módon használható eszközökkel. A konstrukció ezáltal a fogyasztáshoz kapcsolódóan és közvetlen hatást elérve eredményezi, hogy a legszélesebb körben tudatosodjon a fenntarthatóság értékrendje, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák, ezek használatának módja és környezeti hatásai. A konstrukció további célja a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző, széles célcsoporti kört elérő szemléletformáló tevékenységek megvalósítása. Ezek a célközönség számára lehetőségeket teremtenek a tájékozódásra, és ráirányítják a figyelmüket a közvetlen tapasztalatokat is nyújtó eszközökre.

A tájékoztatás, képzés kiemelt eszközei az – elsősorban aktív elérést eredményező – infokommunikációs tájékoztatási formák (közösségi oldalak, multimédiás tartalmak alkalmazása, stb.), melyek előnye a költséghatékonyság és nagy tömegek egyidejű elérése. A legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

 • fogyasztóvédelemért felelős, szakmai irányítást gyakorló országos hatáskörű központi hivatal
 • Konzorciumokra vonatkozó szabályok
  Jelen kiemelt projekt felhívás keretében a projektgazda szervezet önállóan nyújthatja be
  projektjavaslatát.

Támogatás mértéke

Az ebben a kiemelt projekt felhívásban elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-a. Támogatás kizárólag a konvergencia régiókban megvalósuló projektelemekre vehető igénybe. A KMR érintettség miatt azon feladatok esetében, amelyek konvergencia régiókban és a KMR-ben is megvalósulnak, a kedvezményezett 30% önerőt köteles biztosítani nem elszámolható költségként.

Támogatás összege

A KEOP-6.4.0/14 pályázatban elnyerhető támogatás mértéke: 350 millió Ft. 

Területi megkötés

A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe.

A projekt megvalósulásának helyszíne(i) az elért célcsoport lakhelyének megfelelő település(ek). Ez az a terület, ahol a projekt megvalósul, azaz a projekt eredmény indikátorát (az elérést) értelmezzük.

A KMR területéhez kapcsolható költségek jelen projekt keretében nem elszámolhatók, amennyiben ilyen költségek merülnek fel, nagyságukat a „nem elszámolható költségek” között kell bemutatni a projektjavaslatban

Rendelkezésre álló forrás

A KEOP-6.4.0/14 pályázat keretében a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió Ft.

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi energiahatékonyságot fokozó tevékenységekre lehet pályázni:

 • Szemléletformálás, kampány

          - Országos komplex szemléletformálás megtervezése és lebonyolítása
          - Térségi komplex szemléletformálás megtervezése és lebonyolítása
          - Fenntarthatósági tematikájú rendezvények lebonyolítása 

 • Kommunikációs eszközök fejlesztése
 • Lakossági tanácsadás fejlesztése 
 • A fenntarthatósági témájú szemléletformáló tevékenységek eredményes megvalósítását szolgáló szervezetfejlesztés

 • A szemléletformáló tevékenységet megalapozó, vagy ahhoz kapcsolódó kutatások, vizsgálatok, elemzések elvégzése

 

A projekt benyújtásának módja és helye:

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, a következő címre kell beküldeni:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság, postacím: 1437 Budapest Pf. 328.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben szükséges, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság a fent meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe tartozó dokumentumot.

Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel: 

o a pályázó nevét és címét
o a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság nevét és címét
o a pályázati felhívás kódszámát (KEOP-6.4.0/14)

Az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt projekt felhívás kódszámát (KEOP-6.4.0/14), a pályázó nevét és címét.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami az értékelést és döntéshozatalt érdemben befolyásolhatja, az Irányító Hatóság kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papíralapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:

Kék szám: 06-40-638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
E-mail: palyazat@me.gov.hu
További információk: http://www.szechenyi2020.hu/
illetve http://palyazat.gov.hu/31

------------------------------

 

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2014-12-18 12:22:45


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat