KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat kiírása


www.pannonmuhely.hu » Épületenergetika kezdőlap » Pályázatírás

Kiírásra került a " Közvilágítás energiatakarékos átalakítása " - KEOP-2014-5.5.0/K programmal kapcsolatos pályázat. A KEOP program célja az ország teljes területén történő közvilágítás energiatakarékos átalakítása való ösztönzése.

A pályázatok benyújtására 2014. október 2. és október 7. között nyílik lehetőség, így elsősorban a már megfelelően előkészített pályázatoknál látunk esélyt a sikeres pályázatra. KEOP-2014-5.5.0/K pályázat alapvető célja

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.

A konstrukció hozzájárul a helyi költségvetési szervek energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

  • Helyi önkormányzat

Egyéb előírások

1) Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

2) A pályázat mellékleteként szükséges a Belügyminisztérium miniszter által aláírt támogató levél megléte és benyújtása.

3) Az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek nem minősülhet.
Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet
jövedelemtermelőnek:
· A pályázó az államháztartás olyan szervezete1 , amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapítóokiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS
· e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ
· a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív.

4) A KEOP-5.3.0 és KEOP-5.5.0 Pályázati Felhívások vonatkozásában támogatói döntéssel rendelkező, közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésére irányuló projektekkel rendelkező projektgazdák pályázatai nem támogathatóak jelen konstrukcióban.

Támogatás mértéke

A KEOP-2014-5.5.0/K pályázatban elnyerhető támogatás a költségvetési szervek maximális mértéke 100%.

Támogatás összege

A KEOP-2014-5.5.0/K konstrukció keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 5 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 500 millió Ft-ot.

Területi megkötés

Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult.

Rendelkezésre álló forrás

A KEOP-2014-5.5.0/K pályázat keretében a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi energiahatékonyságot fokozó tevékenységekre lehet pályázni:     

  • Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

           a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt;

           b) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;

           c) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer.

 ------------------------------

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2014-09-29 11:49:01


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2020 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: | Weblapkészítés