KEOP–7.11.0/14 Projekt előkészítés a 2014-2020 közötti tervezési időszakra


www.pannonmuhely.hu » Épületenergetika kezdőlap » Pályázatírás

Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a "Projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra" - KEOP – 7.11.0/14 programmal kapcsolatban. A KEOP program célja az ország teljes területén történő beruházási projektek előkészítése a 2014-2020 közötti időszakra.
KEOP – 7.11.0/14 pályázat alapvető célja

Célja olyan beruházási projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére. Ennek megfelelően az előkészítésre kerülő beruházási projektnek illeszkednie kell a KEHOP valamely prioritásához. Jelen felhívás elsősorban a KEHOP-ban nevesített, 50 millió euró feletti vagy az 50 millió eurót (15,395 Mrd Ft) megközelítő költségvetésű nagyprojektek előkészítését célozza, mivel ezen beruházási projektek előkészítése és végrehajtása idő- és költségigényesebb. 

Jelen felhívás keretében a 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a 2015.12.31-ig a kedvezményezett által kifizetett számlák számolhatóak el. Tekintettel a projekt előkészítésre rendelkezésre álló idő rövidségére a projekt előkészítés jelen felhívásban két fázisra oszlik, koncepcionális és tervezési fázisra, amelyek közül egyre vagy mindkettőre lehet pályázni. E szerint a pályázatok a következő tartalommal rendelkezhetnek:

 1. koncepcionális (első) fázisba tartozó projekt előkészítési tevékenységek
 2. tervezési (második) fázisba tartozó projekt előkészítési tevékenységek
 3. előrehaladott projektek esetén koncepcionális és tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek

A támogatást nyert projekt előkészítési tevékenységek nem támogathatóak újfent a 2014-2020 évi KEHOP terhére.

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) nevesített nagyprojektek megvalósítását és előkészítését végző szervezetek és a KEHOP 1. prioritásának megvalósításáért felelős állami szervek.

Támogatás mértéke

A beruházási projekt előkészítésére felhasználásra kerülő teljes összeg - beleértve a KEOP és KEHOP forrásokat, továbbá bármely más Uniós forrást is - nem haladhatja meg a beruházási projekt teljes költségének 6 %-át. A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan) 100%.

Támogatás összege

A KEOP – 7.11.0/14 konstrukció keretében elnyerhető támogatás összege projektenként maximum 300 millió Ft lehet.

Területi megkötés

Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult.

Rendelkezésre álló forrás

A KEOP – 7.11.0/14 pályázat keretében 1 milliárd forint áll rendelkezésre (307,9 forint/euró árfolyammal számolva 3,247 millió euró).

Támogatható tevékenységek

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi energiahatékonyságot fokozó tevékenységekre lehet pályázni:     

 • Koncepcionális projekt előkészítési tevékenységek:

  - a koncepcionális fázis tevékenységeinek elkészítéséhez és ennek beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció

  - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melynek kötelező elemeit a Pályázati felhívás 5. számú „Feladat meghatározás” című melléklete tartalmazza.

  - területvásárláshoz szükséges előkészítő intézkedések, ha a beruházáshoz területvásárlás  szükséges

  - a projekt további - KEHOP forrásból finanszírozható,- előkészítéséhez (tervezési előkészítési és egyéb tevékenységeihez) szükséges közbeszerzési dokumentáció elkészítése

 • Tervezési projekt előkészítési tevékenységek: 

  - költséghatékonysági elemzés

  - költség-haszon elemzés, illetve pénzügyi, gazdasági-társadalmi elemzés

  - előzetes környezeti hatásvizsgálat („screening”) dokumentumai, Natura 2000 területekre gyakorolt hatás, kummulatív hatások

  - a „screening” dokumentumok benyújtása az illetékes hatósághoz, egyeztetés az illetékes hatósággal

  - a projekt éghajlatváltozás-biztossá tételének részletes elemzése

  - egyéb, projekthez szükséges hatásvizsgálati dokumentumok (pl. a 2000/60/EK Vízkeret Irányelv  4.7. cikkéhez tartozó elemzés)

  - a projekt megvalósítási ütemterve projektzárásig

  - a projekt megvalósításáért felelős szerv kapacitása és a projektmenedzsment egység szervezeti leírása, feladat és felelősségi körök meghatározásával

  - pénzügyi terv és finanszírozási források

  - többszereplős projektek esetén, a szereplők együttműködését szabályozó dokumentumok

  - állami támogatási kérdések részletes vizsgálata

  - területvásárláshoz szükséges dokumentumok elkészítése

  - előzetes, illetve elvi engedélyes tervek

  - Natura 2000 térkép elkészítése (1:100000 méretarány), amely tartalmazza a létesítmények helyszínét és a védett fajok elhelyezkedését.

 • További opcionálisan választható tervezési projekt előkészítési tevékenységek: 

  - műszaki, környezetvédelmi, IPPC vagy egyéb engedélyek megszerzését megalapozó dokumentumok

  - részletes tervek

  - engedélyek megszerzése

  - szolgáltatási, eszközbeszerzési, építési szerződésekhez szükséges közbeszerzési dokumentáció elkészítése

  - támogatási kérelem kitöltése (csak az első és második előkészítési fázis dokumentumainak elkészítését követően választható)

  - kiegészítő, adminisztratív tevékenységek (pl. fordítás, lektorálás)

  - nemzetközi és/vagy hazai egyeztetésekkel kapcsolatban a projekt előkészítési fázisokban felmerült költségek

  - projekt előkészítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

 ------------------------------

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2014-09-08 12:44:10


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2020 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: | Weblapkészítés