KEOP-2012-4.10.0/E - Egyházi intézményeknek akár 100% támogatási intenzitással


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

KEOP-2012-4.10.0/E - Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a "Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a Közép-magyarországi régióban " - KEOP-2012-4.10.0/E programmal kapcsolatban. A KEOP program célja az ország teljes területén (kiv.: közép-magyarországi régió) történő egyházi intézmények épültenergetikai fejlesztése, ill. a megújuló energiahordozó-felhasználás növelésének ösztönzése.

A pályázatok várhatóan 2014. január lesznek benyújthatóak, így elsősorban a már megfelelően előkészített pályázatoknál látunk esélyt a sikeres pályázatra.KEOP-2012-4.10.0/E pályázat alapvető célja

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást.

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

 • egyházi jogi személy (GFO besorolás: 55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik.

Támogatás mértéke

A KEOP-2012-4.10.0/E pályázatban elnyerhető támogatás mértéke kedvezményezeti csoportonként változik:

 • Non-profit szervezetek: 60 %
 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %
 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A KEOP-2012-4.10.0/E konstrukció keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 5 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 150 millió Ft lehet.

Területi megkötés

Támogatásra az egész ország területén (kiv.: közép-magyarországi - Budapest és Pest megye - régió) megvalósuló fejlesztések jogosultak.

Rendelkezésre álló forrás

A KEOP-2012-4.10.0/E pályázat keretében a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,0 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi energiahatékonyságot fokozó tevékenységekre lehet pályázni:

 • Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
  • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén
   • Utólagos külső hőszigetelés 
   • Külső nyílászáró-csere  / korszerűsítés 
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
   • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

   • Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, 

   • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása

   • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése

   • Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül)

   • Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása

   • Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre

   • A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

   • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése

  • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
   • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje

   • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek

 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek
  • Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

------------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2013-12-05 10:43:03


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat