GINOP-1.2.8-20 - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

GINOP-1.2.8-20 mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő fejlesztések támogatása


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatásaPályázati támogatás célja

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ezért jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra, figyelemmel a koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozások nehézségeire.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
  • Információs technológia-fejlesztés
  • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik
  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  • Képzés
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
  • Általános (rezsi) költségek
  • Ingatlan bérlés
  • Forgóeszköz vásárlás

Támogatás formája:

Visszatérítendő

Beadás kezdete:

2020.05.29. Beadási határidő: 2020.11.02.

A támogatás mértéke, összege

Támogatás mértéke: 70% Támogatás minimum összege: 5 000 000 Ft Támogatás maximum összege: 153 500 000 Ft

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

b) amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, az alábbiak figyelembevételével és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges.

2020-06-02 15:43:35


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat