Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációja.Hitelprogram keretösszege

105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet:

 • természetes személy
 • társasház
 • lakásszövetkezet

A Projektek megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kölcsön összege

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

Társasház és Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

Kölcsön devizaneme

HUF

Önerő

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

 • Kamat fix 0% / év 
 • Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
 • Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi Kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-ában meghatározott mértékű Késedelmi Kamat.
 • Egyéb költségek:A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidők

 • Futamidő:A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 • Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.
 • Türelmi idő: A Rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.
 • Projekt fizikai befejezésének határideje: A szerződéskötéstől számított 12 hónap.

Törlesztés ütemezése

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

 

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

 

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Támogatott háztartások száma

A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma, figyelembe véve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) eredményességmérési keretében meghatározott célértéket: 21.853.

 
---------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.


 
2017-02-28 13:21:52


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat