KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatásA Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című (KEHOP-5.2.10 kódszámú) felhívás.Felhívás célja:

A KEHOP-5.2.10 felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

A rendelkezésre álló forrás:

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14,5 milliárd Ft.

A KEHOP-5.2.10 felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

- Projekt-előkészítés

- Megvalósítás 

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
 • Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából

- Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is) (A Projektre vonatkozóan kötelező tájékoztatási kötelezettségeket teljesíteni kell, az erre vonatkozó előírásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.)

A projekt megkezdése:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdésétől, vagy – amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg – a projekt Támogatási szerződés hatályba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 
A KEHOP-5.2.10 felhívás területi korlátozása:
 
A projekt területi korlátozása Magyarország.
 
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek, pályázók köre:

Jelen Felhívás keretében a kedvezményezett kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek fejlesztése támogatható.
 • Közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvőbeteg ellátó költségvetési szervek épületeinek fejlesztése esetében az épületnek meg kell felelnie a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletének VI. pontjában foglaltaknak.
 • Belügyi szervek épületeinek fejlesztése esetében a szállásnak meg kell felelnie a 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 1. §-ban leírtaknak, kivéve kollégiumok.
 • Alap és középfokú állami oktatási intézmények kollégium épületeinek fejlesztése esetén az épületnek meg kell felelnie a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. augusztus 1-től legkésőbb 2018. július 31-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • 2016. augusztus 12.
 • 2016. augusztus 26.
 • 2016. szeptember 9.
 • 2016. október 7.
 • 2016. december 5.
 • 2017. február 20.
 • 2017. november 28. - december 7. 
 • 2018. július 31.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
 
A támogatás formája és mértéke: 
 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet.
 

KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései - Támogatható tevékenységek

---------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.


 

 

2016-05-20 13:46:25


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat