Távhő-szektor energetikai korszerűsítését támogató pályázati felhívás


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Lezárásra került a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghírdetett Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című pályázat.
KEOP-2012-5.4.0 pályázat célja:

Alapvető és elsődleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2 megtakarítás fokozása a távhőtermelés és –szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével.

Rendelkezésre álló forrás:

Jelen KEOP-2012-5.4.0 pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6,0 milliárd forint.

Támogatás odaítélésének menete:

A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra, mely szakaszos elbírálású.

Egy pályázó egy határnapon (egy szakaszban) maximum 3db pályázatot nyújthat be.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség minimum 10%-a és maximum 100 %-a.

Támogatás összege:

A jelen pályázati konstrukció keretében egy pályázattal elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 1000 millió Ft lehet.

Pályázók köre:

Jogi személyű vállalkozás:

 • 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 141 Európai részvénytársaság
 • 12 Szövetkezet (kivéve, mezőgazdasági szövetkezet)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet:
 • 57 Nonprofit gazdasági társaság
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
A pályázó vállalkozások (távhőszolgáltatók, távhőszolgáltatói tevékenységet is végző távhőtermelők), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkeznek. 
 
Támogatható tevékenysége:

Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése (távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelelően.
 • a hőtermelő egységek átalakítása, cseréje (pl. földgáz üzemről biomassza tüzelésre)
 • új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása amennyiben az a fosszilis egység csökkentett használatával jár, illetve az igénynövekmény megújuló energiaforrással kerül kielégítésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fosszilis egység nem támogatható jelen konstrukció keretében
 • energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. hőtároló, puffertartály, tüzelőanyag tárolás stb.) beszerzése, telepítése
Projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.
 
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
 • kizárólag személyesen
 • pályázati adatlapon nyújtható be
 • a pályázatok elbírálása szakaszosan történik
 • 1. szakasz: Benyújtás napja 2013. november 11.
 • 2. szakasz: Benyújtás napja 2013. november 12.
 • 3. szakasz: Benyújtás napja 2013. november 13.
 • 4. szakasz: Benyújtás napja 2013. november 14. 
 • 5. szakasz: Benyújtás napja 2015. április 20. 
 • 6. szakasz: Benyújtás napja 2015. április 21. 
 • 7. szakasz: Benyújtás napja 2015. április 27. 
 • 8. szakasz: Benyújtás napja 2015. április 28.

------------------------------

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-11-30 12:30:01


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat