KEOP-2015-4.10.0/U uszodák kiemelt felhívás - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

Uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítését támogató felhívás


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című (KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú) kiemelt felhívás.
Célja:

Ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és a fosszilis energiafelhasználás csökkentése érdekében vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének hőszivattyús technológiát napelemes rendszerrel kombináló fejlesztéseket.

Rendelkezésre álló forrás:

Jelen KEOP-2015-4.10.0/U pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd forint.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 80 %-a.

Összege:

A jelen pályázati komponens keretében egy pályázattal elnyerhető támogatás összege maximum a KEOP-2015-4.10.0/U jelű konstrukcióra vonatkozó Korm. határozatban nevesítésre került összeg.

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben az elszámolható költség nem haladja meg a nettó 150 millió Ft-ot.

A pályázók körének meghatározása:

A KEOP-2015-4.10.0/U jelű konstrukcióra vonatkozó Korm. határozatban, nevesítésre került helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati költségvetési szervek.

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek:

 • 321 - Helyi önkormányzat
 • 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Egyéb előírások:
 • Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.
 • Az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek nem minősülhet. Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet jövedelemtermelőnek.
Székhely:

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.
 
Támogatható tevékenységek:
 • Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a fejlesztéssel érintett uszoda létesítmény technológiai hő- és villamosenergia igényét szolgáló hőszivattyú és napelemek együttes alkalmazását magába foglaló kombináló projektet lehet benyújtani (továbbiakban: kombinált projekt).
 • Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységre kombinált projekt keretében lehet pályázni:
 1. Hőszivattyú alkalmazása a fejlesztéssel érintett fürdő létesítmény technológiai hőigényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
 2. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása a fejlesztéssel érintett fürdő létesítmény fejlesztés utáni állapotára vonatkozó technológiai villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
 • Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító berendezések és azok rögzítő rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek (Például napelem, állványzat, inverter, akkumulátor).
 • Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító berendezések, azok rögzítő rendszere, fogyasztó egységekhez, illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódás, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok).
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
 • magyar nyelven, kizárólag személyesen nyújtható be
 • az alábbi időpontokban lehetséges: 2015. október 01. és 2015. október 02.
--------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-09-11 11:07:05


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat