KEOP-2015-4.11.0 Napelemes rendszer felhívás - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

Megjelent a Napelemes rendszer fejlesztése kiemelt felhívás


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében" című (KEOP-2015-4.11.0 kódszámú) kiemelt felhívás.
Célja:

Ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és a fosszilis energiafelhasználás csökkentése érdekében vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek fejlesztését.

Rendelkezésre álló forrás:

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 100 %-a.

Összege: 

A jelen pályázati konstrukció keretében egy pályázattal elnyerhető támogatás összege maximum a KEOP-2015-4.11.0 jelű konstrukcióra vonatkozó Korm. határozatban nevesítésre került összeg.

Pályázók köre:

A KEOP-2015-4.11.0 jelű konstrukcióra vonatkozó kormány határozatban nevesítésre került MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vagy annak 100%-os tulajdonában lévő társasága, amely részére a megújuló energia előállítást és szolgáltatását, ezen jogszabály, mint kötelező feladatot határozza meg, annak céljából, hogy a megtermelt megújuló energiával az ellátási szerződésben szereplő tagok (végső felhasználó költségvetési és állami szerv) fosszilis energiafelhasználását csökkentse.

Székhely:

Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Nem támogatható az a projekt, amelynél a rendszer által éves szinten a megújuló energiaforrásból megtermelhető villamos energia az ellátási szerződésben érintett KözépMagyarországi régióban lévő tagnál (végső felhasználó költségvetési és állami szerv) kerül felhasználásra.

Támogatható tevékenységek:

Hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása az ellátási szerződésben szereplő tagok villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

Támogatható költségelemek: Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges).

Nem támogatható tevékenységek:

  • Nem támogathatóak a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységek.
  • Nem támogathatóak az a projekt, melyeknél a rendszer által éves szinten – pályázói nyilatkozat alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az ellátási szerződésben érintett tagok együttes fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
  • Nem támogatható az a projekt, amelynél a rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia az ellátási szerződésben érintett KözépMagyarországi régióban lévő tagnál kerül felhasználásra.
  • Nem támogatható az a projekt, amelynél a rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia nem az ellátási szerződésben érintett tagnál kerül felhasználásra.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

  • magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be
  • benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség
  • 1. szakasz: benyújtás napja 2015. szeptember 14-15.
--------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-09-11 10:05:21


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat