Július elsejétől igényelhető a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás


Július elsejétől igényelhető a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), amely a korábbi szocpolt váltotta fel. 

Igénylése:

1. Új lakás esetén

 • a 2008. július 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező és legalább „B” tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez
 • használatbavételi engedéllyel és legalább „B” energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,
Az épített vagy vásárolt lakásnak legalább „B” tervezett energetikai minősítésűnek kell lennie.

A a nettó (áfamentes) és a telek ára nélkül számított négyzetméterár nem haladhatja meg a 300 ezer forintot, A-kategóriás lakás esetében a 350 ezer forintot.

Épített lakás esetén a költségek legalább 70 százalékát számlával igazolni kell.
 
2. Használt lakás esetén
 • Legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához. 
 • Meglévő lakás esetében a lakás bővítése. (Nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása – pl. a terasz vagy a gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása, de többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő lakáshoz csatolása sem.)
 • Bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50 százalékát
 • Lakásvásárlás esetén abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. 

Kik vehetik igénybe?

 • Életkori megkötéstől függetlenül azon személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermekek és a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat(ok) után. 
 • Igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a lakásba vele együtt élő vagy beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott, illetve gyámsága alatt álló gyermek legyen. 
 • Gyermeknek 16 éves korig minősül az eltartott, illetve maximum 25 éves koráig akkor, ha nappali tagozatos oktatás intézményben tanul.
 • A 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül további, legfeljebb két gyermek vállalása esetében - megelőlegező kedvezményként. (A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.)

További feltételek:

 • Az igénylőnek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezni az igényelt lakásban.  
 • Minden igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, s legalább az egyik igénylőnek minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A támogatás összege: 

 • A támogatás mértéke egyrészt a (vállalt) gyermek(ek) számától, a lakás hasznos alapterületétől és a lakás energetikai besorolásától függ. 
 • Az épített, vásárolt és bővített lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 négyzetmétert.


Folyósítás:

 • A kedvezmény új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan vehető igénybe, lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
 • Az önrész felhasználásának/befizetésének igazolása.
 • Lakásvásárlás esetén maximum 120 nappal a végleges adásvételi szerződés megkötését követően igényelhető, építés esetén legkésőbb a használatbavételi engedély kiadása, bővítés a munkálatok megkezdése előtt igényelhető.
 • A lakástulajdonosnak a kedvezmény folyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.
 • A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet az erre szerződött hitelintézethez (kereskedelmi bank, takarékszövetkezetek) kell benyújtani. 
 • Ha kölcsönt is igénybe vennének az igénylők, ennek tényét az adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni.
 
2015-07-06 10:43:26


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat