Középületek épületenergetikai fejlesztése - Energetikai pályázatok - KEOP - ZBR

KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Az Új Széchenyi Terv jelen pályázatának általános célja Magyarország primerenergia-felhasználásának csökkentése energiahatékonysági intézkedésekkel.
Rendelkezésre álló forrás:

Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 milliárd forint.

Támogatás formája:

A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás)

Támogatás mértéke:

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatás összege:

A jelen pályázati felhívás keretében a támogatási igény nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot, azzal a kiegészítéssel, hogy nem elszámolható költségek felmerülése esetén sem haladhatja meg a nettó 150 millió Ft-ot a közbeszerzési szempontból egybeszámítandó kivitelezési munkák költsége.

A pályázók körének meghatározása:

Jelen pályázati kiírás keretében az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1.sz. mellékletében kijelölt szervezetek pályázhatnak.

Egyéb előírások:

1) Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

2) Amennyiben az épület tulajdonosa, és fenntartója/üzemeltető egymástól elválik mind az épület tulajdonos, mind a fenntartó/üzemeltető jogosult pályázatot benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás keretében a projekt megvalósítás helyszíneként megjelölt épület(ek) határoló- és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése és a kapcsolódó tevékenységek támogathatók, az alábbiak szerint.

      1. Projekt előkészítés

  • Szakmai előkészítés 
  • Projektmenedzsment az előkészítés során
      2.  Kivitelezés
  • Alapesetben azon tevékenységek támogathatók, melyek az alábbi épülethatároló szerkezetekre vonatkozó követelményértékek elérését (vagy azok túlteljesítését) biztosítják
A fejlesztéseket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.
 
      3.  Mérnöki feladatok
 
      4.  Projektmenedzsment
 
      5.  Egyéb szolgáltatások
  • Biztosítékadáshoz kapcsolódó tevékenységek
  • Kötelező tájékoztatási kötelezettségek
Projekt területi korlátozása:

A KEOP 1., 2., 5. és 7. prioritásokhoz tartozó pályázati kiírások esetében a projekt megvalósítási területe Magyarország, a KEOP 3., 4. és 6. prioritások kiírásai esetében a projekt megvalósításának területe Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régiót. (A vonatkozó prioritás számát mindig a pályázati kiírás kódjának első számjegye jelöli. A projekt előkészítési pályázatok a 7. prioritásból kerülnek finanszírozásra.)
 
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
  • a pályázat magyar nyelven, kizárólag a kiemelt projekt adatlapon nyújtható be
  • a kitöltő program letölthető a palyazat.gov.hu honlapról
  • a pályázatok benyújtásának határideje:  2015. június 24-től van lehetőség.
  • a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését

------------------------------

 A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2015-06-01 15:32:45


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2024 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat