Energetikai beruházások TAO adókedvezménye


www.pannonmuhely.hu » TAO beruházási adókedvezmény » TAO kedvezmény

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét, de ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet. Ezt az összeget a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig - adókedvezmény formában – látvány-csapatsportra, előadó-művészetekre vagy 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.


Kik vehetik igénybe az energetikai beruházások TAO adókedvezményét?

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

Ennek értelmében minden energiahatékonysági beruházás jogosult a társasági adókedvezményre, bár vannak kivételek, melyeket későbbi cikkünkben dolgozunk fel részletesen.

A TAO adókedvezmény mértéke

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:

 • nagyvállalatoknál 30 %-át,
 • közepes vállalatoknál 40 %-át,
 • kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.

Mindegyik esetben figyelemmel kell lenni, hogy az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

A TAO adókedvezmény igénybevételének feltételei

1. Az egyik fontos feltétel, hogy az adózónak rendelkeznie kell egy, a MEKH-nél regisztrált, akkreditált energetikai auditor által kiállított Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásra. Ez alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

2. Az adómegtakarítás olyan beruházásokra igényelhető, amelyek csökkentik a végsőenergia-fogyasztást, ezáltal energia megtakarítást eredményeznek. Fontos azonban, hogy a beruházásnak olyan mértékű energia megtakarítást kell eredményeznie, amellyel csökken a mért vagy becsült fogyasztás a beruházás előtti adatokhoz képest.

Ennek kimutatása energia audit elvégzése révén lehetséges.

Az energia audit szerepe a TAO kedvezmény igénybevételében

Kétféle energetikai felmérés szükséges az adókedvezmény igénybevételéhez

1. Beruházást megelőző energetikai audit készítése:

 • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően - mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.
 • Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.
 • A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

2. Beruházást követő energetikai audit készítése:

 • Az energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítását, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Milyen energetikai beruházásokhoz vehető igénybe a TAO adókedvezmény?

A jogszabály a következőket mondja ki (176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet 4.§. b):

 • az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége;
 • ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
 • megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

Alapvetően elmondható tehát, hogy az áramtermelésen kívül szinte mindenre alkalmazható, amit vizsgálunk (áramtermelésre is abban az esetben, ha felhasználják.)

Az elszámolhatóság  visszamenőleg is érvényes: a TAO törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet - mely 2017.07.05-én lépett hatályba - kimondja, hogy a hatályba lépést megelőzően (de 2017.01.01-ét követően) megkezdett beruházások esetében nem kell beruházást megelőző energetikai auditot készíteni, elegendő a beruházást követően energetikai auditot készíteni.

Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre. Az üzembe helyezés évében vagy az üzembe helyezés utáni évben és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.

Pannon Építőműhely Kft: akkreditált auditor szervezet

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatos feladatok elvégzésében cégünk, mint akkredtiált auditor szervezet áll a cégek segítségére, mind az energetikai audit elvégzésében, mind a minőségi igazolás kiállításában.

TAO adókedvezményre vonatkozó jogszabályok:ÉRDEKLI 30-50% ADÓJÓVÁÍRÁS?

Pannon Építőműhely Kft: akkreditált auditor szervezet

  • elvégezzük a törvény által előírt energetikai felméréséket
  • kiállítjuk a szükséges beruházási minőség igazolást
  • Igény esetén segítünk kiválasztani az optimális energetikai beruházást is

Már befejezett korszerűsítésre is igénybe vehető az adójóváírás!

Jelentkezzen, várjuk kérdéseit!

Kapcsolatfelvétel > >   

2017-09-24 23:08:11

^ Ugrás az oldal tetejére ^


További cikkek a témában: Rezsicsökkentés adókedvezménnyel || TAO beruházási adókedvezmény || Mi lehet beruházás? || Állami támogatás + TAO kedvezmény || Napelem || Az energiahatékonysági igazolásról || Társadalmi egyeztetésen a GINOP-4.1.2-17 || Zöldítene vállalkozásán? || Minőség igazolás - TAO adókedvezményhez || Energiahatékonysági adókedvezmény a Tao törvényben || TÁVHŐ használók: || Igénybevétel feltételei || Új fogalmak a szabályozásban || Elszámolható költségek || Beruházási adókedvezmény ||


Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >
general building contractor - english © 2009-2018 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: | Weblapkészítés